20 april

Ansvarsförsäkring hund 2024 | Försäkring om hunden skadar personer, egendom och andra djur

0  Kommentarer

Artikeln innehåller samarbetslänkar med Lassie

Det är viktigt att ha en ansvarsförsäkring som hundägare.

Det finns mycket som kan hända och eventuella skador kan bli mycket kostsamma.

Om din hund skulle skada någon annans husdjur eller ägodelar blir du som hundägare ersättningsskyldig för eventuella kostnader.

Då kan en ansvarsförsäkring täcka upp en del av kostnaderna.

Vem ansvarar för skador hunden orsakar?

Om en hund skulle orsaka någon form av skada är det du som hundägare som kan bli skadeståndsskyldig.

Skadan kan vara på egendom, ett djur eller en person.

Det är viktigt att du har en försäkring som skyddar mot skador hunden orsakar.

Strikt ansvar gäller

Strikt ansvar innebär att hundägare kan bli skadeståndsskyldiga oavsett hur en olycka har gått till om det är din hund som orsakat skadan.

Det innebär att även om någon annan hund, katt eller människa har gjort något som har fått din hund att exempelvis gå till attack och bita, är det ändå din hund som orsakat själva skadan.

Du kan därmed bli skadeståndsskyldig.

Det som kan vara bra att känna till att detta även om du var med vid olyckan eller inte.

Gäller det en olycka i trafik kan även bilisten ha ett strikt ansvar. Då kan det i stället bli att skadeståndet jämkas.

Hemförsäkring täcker ansvarsförsäkring

I de flesta hem- eller villaförsäkringar ingår någon form av ansvarsförsäkring som innefattar både personer och husdjur. För att vara säker på att det ingår i din hemförsäkring är det bra att läsa genom försäkringsvillkoren en extra gång.

Skulle din hund hamna i bråk med annan hund kan du bli ersättningsskyldig för den andra hundens veterinärvårdskostnader.

I din hemförsäkring står du själv för självrisken när det gäller ansvarsskador. Ansvarsskyddet i hemförsäkringen kan ersätta både sak-, djur- och personskador som din hund orsakar.

Skadas din egen hund täcks eventuella skador i stället genom hundförsäkringen som täcker din hund. Då kan du anmäla veterinärvårdskostnaderna till din hundförsäkring och skicka med uppgifter om hundägaren till den hund som har bitit eller orsakat någon annan skada.

Saknar du hundförsäkring? Klicka här för att få prisförlag på en minut!

När behöver man en ansvarsförsäkring?

En ansvarsförsäkring kan vara bra att ha i flera situationer där det uppkommer personskador, sakskador eller skador på andra djur.

Personskador

Om din hund orsakar någon skada på en person kan du som hundägare behöva betala för vårdkostnader, förstörda kläder och även inkomstförluster som följd av en sjukskrivning. Personen kan även begära ersättning för sveda och värk, ärr, invaliditet och andra skador.

Det här kan med andra ord bli väldigt dyr men med en ansvarsförsäkring kan du få hjälp med att betala ut skadestånd till den drabbade från ditt försäkringsbolag.

Sakskador

En sakskada kan inträffa om hunden exempelvis förstör något på en bil, gräver sönder en dyr blomrabatt med mera. Då har den som äger det föremål som har skadats rätt till skadestånd som motsvarar värdet för det som har förstörts.

Även i detta fall för sakskador kan du använda din ansvarsförsäkring för att täcka en viss del av skadeståndet.

Skador på andra djur

Skadas andra djur av din hund så att det krävs veterinärvård, är det du som hundägare som blir skyldig att betala dessa kostnader. Just veterinärkostnader kan bli mycket höga och därför är en försäkring väl värd sina pengar.

Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Djursajten
>
Tack för att du läste artikeln: Ansvarsförsäkring hund [aret] | Försäkring om hunden skadar personer, egendom och andra djur