Fågelskådning kräver viss utrustning. En bra kikare räcker för att testa skådning men vidare behövs en tubkikare, bok och annan utrustning.

...
Läs mer