26 september

Hur stor är en blåval? – Längd och vikt på världens största djur

1  Kommentarer

Att blåvalar är jättestora är väl känt. Redan som barn får man höra att dessa vattendjur är otroligt stora. Men man får sällan veta exakt hur stora de egentligen är.

På grund av deras massiva kroppar är det inte lätt att mäta och väga dessa bjässar men tester har genomförts med framgång. I denna artikel har vi skrapat ihop all information du behöver om blåvalar och lite till. Du kommer givetvis få svaret på hur stora de är men även hur gamla de kan bli, hur mycket de vägar och vad de äter.

Hur stor blir en blåval?

Världens största djur som lever idag är blåvalen. Den största underarten heter balaenoptera musculus. Forskare menar att den stora fenvalen är det största djur som någonsin existerat på jorden. Möjligen större än de största dinosaurierna.

En jättestor blåval i Monterey Bay.

Upphov: Mike Kauffman / Monterey Bay Whale Watch

Blåvalar kan bli upp emot 30 meter långa och väga i närheten av 200 ton. Det låter stort men hur stort är det egentligen? För att lättare greppa deras storlek går det att jämföra längden mot flaggstänger.

En blåval kan alltså bli lika lång som sex stycken. Ja, du läste rätt, sex stycken flaggstänger. Givetvis finns det olika storlekar på både blåvalar och flaggstänger och för sakens skull har vi räknat med kortare typer av flaggstänger (sex meter höga) och långa valar. 

blåvalens storlek i jämförelse med en flaggstång

Flaggstången på bilden är 6 meter hög och personerna har realistisk storlek.

En vanlig blåvals storlek

En genomsnittlig blåval väger 140 ton och blir 25 meter lång. Även om den vanliga blåvalen är något mindre än de största bjässarna så är de fortfarande extremt stora. Till den graden att det är svårt att fatta utan att själv se en val med egna ögon. Låt oss därför nu jämföra valen med några fler objekt för att göra storleken med lättbegriplig.

Vi kan också jämföra med en vanlig stadsbuss som är ungefär 12 meter lång, och väger 17 ton. Stora blåvalar kan nå en storlek som motsvarar drygt 2 stadsbussar som ställs efter varandra i en rad.

Blåval i jämförelse med en buss

Valens längd kan också liknas med 3 stycken dinosaurier av arten Triceratops. De var ungefär 8 meter från svans till nos enligt fossiler man har hittat. 

Triceratops i jämförelse med en blåval

De största blåvalarna ryms inte i en simlängd på badhuset och den genomsnittliga blåvalen är lika lång som 25 metersbassängen på bilden nedan.

De största blåvalarna är större än en 25 metersbassäng

Blåvalens stora organ

Världens största tunga:  Blåvalens tunga är ungefär lika stor som en stor bil, låt oss säga en en Tesla Cybertruck, sett i både vikt och längd. En genomsnittlig elefant väger också lika mycket som blåvalens tynga. Vikten är ungefär 4 ton och tungans längd är uppskattningsvis 4-8 meter.

Cybertryck är ungerfär samma storlek som blåvalens tunga


Världens största & långsammaste hjärta: Blåvalen har den långsammaste pulsen av alla däggdjur och världens största hjärta. Hjärtat slår bara 2-8 hjärtslag per minut. Det är stort som en minibil och väger kring 200 kg. Vilken motsvarar vikten av 3 normalstora kvinnor. Ett barn skulle kunna krypa in i valens blodådror. Det väger 20-30 gånger på mycket som ett elefanthjärta.

Så stort är blåvalens hjärta

Bilden visar det första bevarade hjärtat av en blåval som finns på Royal Ontario Museum i Kanada. Hjärtat tillhörde en val som var 24 meter och vägde 200 kg. Bildrättighter: Royal Ontario Museum  

Världens största mun: Djurets gap är tillräckligt stort för att sluka 100 människor på samma gång. Valens storlek gör att den behöver mycket mat.  Under sommarmånaderna kan en blåval äta 4000 kg krill per dag. Det innebär blåvalens intag av föda under en sommarmånad motsvarar vikten på 25 elefanter. 


Vattnets stödjande kraft möjliggör valen storlek

Det är vattnets stödjande kraft som gör det möjligt för valarna att bli så oerhört stora. Ett landlevande djurs benstomme skulle inte klara att bära upp en kropp som vägde 100 ton eller mer på grund av gravitationen. Det skulle inte vara möjligt att röra på sig för det djuret.

Hur mycket väger en blåval?

Den tyngsta registrerade blåvalen mättes till 173 ton. Det ska finnas blåvalar som är tyngre och upp emot 200 kilo men de har inte blivit officiellt vägda och kan därför inte garanteras. 

En vuxen blåval kan alltså väga lika mycket som 15 lastbilar och ändå simma runt i vattnet. Vi kan även jämföra det med 43 elefanter, 31 Tyrannosaurus Rex eller 2495 normalstora män för att tänka oss vad som motsvarar den vikten.

lastbilar i jämförelse med en blåval

Valen klarar av att dyka ner ända till ett djup på 200 meter. För att klara av det extrema djupet andas valen in vid ytan och dyker sedan ner. Vid dykningen sjunker pulsen och kan nå så lite som 2 hjärtslag per minut. När den återvänder upp blåser den ut luften genom en blandning av slem och vatten. Denna vattenstråle skjuts ut till hela nio meters höjd.

Hur mycket och vad äter blåvalar?

Blåvalar kan äta upp till fyra ton mat per dag och äter nästan uteslutande krill. Hur mycket mat den stoppar i sig varierar såklart beroende på valens storlek. Vanligtvis äter en individ 3-4 % av sin egen kroppsvikt dagligenValen livnär sig genom att den simmar med öppen mun och fångar in allt som kommer i dess väg likt en gigantisk hov längs havsströmmarna. Valens intag av föda kommer därmed uteslutande från att smådjur fastnar när valen simmar.

Kräftdjuret som valens kost består av kallas alltså krill. Ett litet djur som även är även känt som lysräkor. Dessa små djur är en del av havets djurplankton och livnär många arter som lever på just plankton. Valen konsumerar dessa genom att öppna sitt gap och ta in stora delar av vatten och krill.

Krill / Lysräkor är blåvalens primära föda

Bilden visar kräftdjuret krill som också kallas för lysräka

Blåvalen har så kallande barder som utgör ett tätt, kamm-liknande organ genom vilket vatten kan passera. Barderna bildar tillsammans en jättelik sil där smådjur fastnar när valen simmar med öppen mun. Valen silar ut vattnet genom sina barder men inte krill och annan föda stannar i gapet.

Valen trycker med sin tunga (som för övrigt väger lika mycket som en elefant) mot barden som befinner sig vid underkäken. Vattnet åker då ut och maten stannar kvar.

Stim med krill / lysräkor

Ett stim av krill i havet

Människor fiskar också krill. Omkring 150,000-200,000 ton lysräkor fångas människor av människor varje år. Det är ungefär samma mängd som 100 blåvalar konsumerar under samma period.

Majoriteten av den mängd människan fångar in går till att föda upp andra fiskar i odlingar och som föda i akvarium. De används även inom läkemedelsindustrin och konsumeras av människor i delar av Japan och Ryssland.

Här är en video på när en blåval äter i ett stim av krill.

Blåvalens sätt att kommunicera

Blåvalar ”sjunger” med varandra för att kommunicera. Dessa ljud uppnår imponerad 188 decibel och låter på flera kilometers avstånd. Som jämförelse låter en jetflygplans motorer 140 decibel och kommer alltså inte i närheten av det ljud dessa varelser kan ge ifrån sig.

Utöver deras valsång går även deras dunkande hjärta att höra på över tre kilometers avstånd. Deras hjärta sägs vara det största i djurriket någonsin och går att likna med storleken på en bil.

Basfakta om blåvalar

Blåvalen ( Balaenoptera musculus ) är det största djuret genom tiderna så vitt man vet. Valen är en fenval och det finns fyra underarter.


Underarten musculus förekommer i norra Atlanten och norra Stilla havet, intermedia förekommer i Södra oceanen, indica i Norra indiska oceanen och brevicauda i Indiska oceanen och södra Stilla havet.

Blåvalar återfinns i alla oceaner utom de kallaste vattnen i Arktis och Antarktis. I Antarktisk har populationen av valar minskat under en tid men de senaste året har trenden vänt och antalet har ökat igen.

Blåvalar är varmblodiga djur och föder levande ungar som diar mjölk från mödrarnas mjölkkörtlar på samma sätt som vi människor.

Blåvalar är utrotningshotade

Under de senaste 100 åren har den biologiska mångfalden på jorden påverkats av människan och även blåvalen har utsätt för hårt press.

I början av 1900 talet förekom blåvalar i stora mängder i alla hav över hela världen. Så är inte fallet i dagsläget. De senaste hundra åren har världsbeståndet minskat kraftigt från 350 000 till endast mellan någonstans 10 000 och 25 000 enligt världsnaturfonden wwf. År 1966 blev blåvalen fridlyst och har sedan dess arbetats med aktivt för att bevaras.

2016 uppskattade Internationella naturvårdsunionen (IUCN) att mängden blåvalar befann sig mellan 10 000-25 000 stycken.  Valjakten har alltså påverkat arten betydligt men har det totala populationen har äntligen börjat återfå sin storlek. När blåvalen fridlystes låg valmängden på Antarktis omkring 3000 som tidigare befann sig på omkring en kvarts miljon.

En studie i USA har visat på att blåvalen har återhämtat sig längst Nordamerikas kust och ska år 2006 ha befunnit sig på 2200 individer. Detta är hela 97 procent av den ursprungliga mängden valar som fanns innan jakten påbörjades.

Blåvalens största hot är alltså människan men lyckligtvis har vi, i god tid, påbörjat bevaringen av dessa fantastiska djur.

Oavsett vilken art eller vilket djur är det viktigt att behålla artrikedomen och den biologiska mångfalden, men det är extra viktigt när det kommer till världens största djur.

En anledning till detta är att blåvalen spelar en viktig roll för klimatet. En val binder nämligen lika mycket koldioxid som 1000 träd och ökar mängden växtplankton i havet. Läs mer här.

Blåvalen i Sverige

Den 29 oktober 1865 strandade en blåval på göteborgs kust. Valen upptäcktes klockan 9 på morgonen av två fiskare. De åkte iväg för att hämta sin båt och rodde ut till valen och dödade den med lie, yxor och knivar. 

Malmska blåvalen från 1865

Bild från GP-arkivet. Källa: Göteborgsposten. Länk finns i slutet av artikeln.

Den malmska valen i Göteborgs Naturhistoriska Museum

Den döda valen köptes sedan av direktören och köpmannen James Dickson och skänktes till Göteborgs Naturhistoriska Museum (Ostindiska huset).  Idag är blåvalen, som sedan dess fått namnet malmska valen, ett populärt turistmål. Det är världens enda monterade blåval.

Malmska valen och dess skelett på Göteborgs Naturhistoriska Museum

Valen mättes till 16,41 meter på längden och vägdes till 25 ton. Ta dig tiden och upptäck naturen och havets vidunder om du vägarna förbli Göteborg. Göteborgs naturhistoriska museum är ett utmärkt resmål med familjen.

Källor & vidare läsning

Guinness World of Records [2019]: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2019/2/record-setting-anatomy-of-the-blue-whale-a-look-inside-the-largest-animal

Sizing ocean giants: patterns of intraspecific size variation in marine megafauna [2015]
https://peerj.com/articles/715/

Wikipedia om blåvalar
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_whale

BBC Earth - Fakta om blåvalar
https://www.bbcearth.com/news/how-earths-biggest-animal-started-small

Världsnaturfonden wwf - Allmänt om valar
https://www.wwf.se/djur/valar/

Pandaplanet.se - Om blåvalen
https://www.pandaplanet.se/blavalen

SVT Vetenskap - Blåvalens hjärtslag kartlagda
https://www.svt.se/nyheter/blavalens-hjartslag-kartlagda-resultatet-overraskade

Göteborgs Naturhistoriska Museum - Om Malmska valen
https://www.gnm.se/kunskap-och-fakta/djur--natur/varldens-enda-monterade-blaval---malmska-valen/

Kristian Wedel: Ur GP-arkivet 1865: Malmska valen strandar i Askimsviken
https://www.gp.se/livsstil/v%C3%A4rldens-g%C3%A5ng/ur-gp-arkivet-1865-malmska-valen-strandar-i-askimsviken-1.4807372 

Vanliga frågor om blåvalar

Hur snabbt simmar blåvalar?

En blåval kan simma på en hastighet om 50 km/h. Hastigheten valen kan simma på begränsas alltså inte av sin massiva storlek och kan, trots kroppen röra sig hastigt i vattnet. Deras kraftiga muskler och den stora fenan längst ut på svansen hjälper till stor del dessa djur när det kommer till att förflytta sig.

Hur mycket kissar en blåval?

En blåval kan kissa upp till 5000 liter per dygn eller mer. Det låter mycket men i förhållande till dessa vikt och hur mycket vatten som faktiskt finns i havet är det inte särskilt mycket.

Har blåvalar gälar?

Blåvalar saknar gälar. Trots avsaknaden av gälar klara sig blåvalen mycket bra under vatten. De kan ”hålla andan” i hela 35 minuter medan de dyker ner mot havsbotten. Genom sina blåshål som befinner sig på ryggen kan de dra in stora mängder luft för att hålla sin massiva kropp syresatt länge.

Hur gammal blir en blåval?

Blåvalar lever länge och blir oftast mellan 80 och 110 år gamla. Det ska finnas blåvalar som har levt långt över det spannet och ha blivit över 200 år. Huruvida det stämmer lämnas åt historian. Trots deras ålder och förmåga att föröka sig finns det i dagsläget ett begränsat antal blåvalar i världen då de är störs av båttrafiken samt tjuvjakt.

Hur äter en blåval sin föda?

Blåvalaren har gap som fungerar som en jättelik sil där smådjur fastnar och vatten rinner igenom. Blåvalens gap utgörs av ett kamliknande organ bestående av kallade barder. Barderna består av parallella hornskivor som bildar silen

Finns det djur som är längre än blåvalen

Blåvalen är det största djuret i världen om man räknar djurets kropp. Vissa manter har tentakler som blir längre än blåvalen. Man har hittat röda brännmaneter med tentakler över 35 meter och blåsmaneter med tentakler upp till 50 meter

Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

  • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
    Djursajten
    >
    Tack för att du läste artikeln: Hur stor är en blåval? – Längd och vikt på världens största djur