12 oktober

Sveriges farligaste djur – Lista med 9 livshotande arter i vårt land

0  Kommentarer

Stora kroppar, vassa tänder och långa klor! Det finns många skrämmas saker hos olika djur. I Sverige finns det relativt lite att oroa sig över när det kommer till djur som kan hota oss människor men de finns en del risker vi bör tänka på.

Allt ifrån ett kraftigt bett till ett giftigt, litet stick kan skada oss men det är inte alltid de djuren vi tror är farliga som riskerar flest olycka. Nedan kommer du se en lista över de 10 farligaste djuren i Sverige i fallande ordning. Men innan vi kan lära oss om vilka djur som är farliga måste vi veta varför djur kan attackera människor.

Varför attackerar djur människor?

Det finns inget djur i Sverige som attackerar människor för nöjes skull, det finns alltså alltid en bakomliggande anledning. Oftast gäller det att försvara eller skydda sig

Anledningar till att djur kan skada människor

1

Djuret vill skydda sitt revir

Om djuret i fråga känner att du inkräktar på dess revir eller område kan de bli fråga om att försvara sig 

Det djur som då vanligtvis inte orsakar oro hos människor är helt plötsligt livsfarligt om reviret hotas

1

Olyckan är framme

Det är inte bara vilddjur som orsakar problem för oss utan även sällskapsdjur. Även om ditt djur älskar dig kan det hända att de råkar vara lite hårdhänt. Husdjuret kan i sin natur vara mycket mer hårdhänt mot sin egna art än vad vi människor tål.

2

Djuret har ungar

Ett djur som har fått barn kommer göra allt för att skydda sina avkomma.


De vill inte bli störda och kommer därför oftast hålla sig undan men om du kommer emellan en hona med ungar utgör du ett hot och riskerar att bli anfallen.

2

Djuret är hungrigt

Om ett rovdjur går till attack på en människa som inte stör eller hotar djuret i övrigt kallas det en oprovocerad attack. Det innebär att djuret utför attacken för att den är hungrig. Detta förekommer sällan i Sverige men i teorin skulle de kunna hända.

Topp 9 farligaste djuren i Sverige:


#9. Varg

Vargen är ett djur som ofta uppfattas som farligt. Deras sylvassa tänder och möjlighet att jaga i flock gör att djuret verkligen kan kännas skräckinjagande. Detta är det ända djuret på vår lista över farliga djur i Sverige som skulle kunna attackera människor oprovocerat, alltså för att få mat.

Lyckligtvis sker detta nästan aldrig i verkligheten. Faktum är att under de senaste 100 åren har endast en människa dödats av vargar. Detta skedde på kolmorden då en djurvårdare befann sig i deras inhägnad. Efter den händelsen har djurparken valt att sluta hålla vargar i fångenskap och avlivat rovdjuren. Vilda djur som är vana med människor bör inte släppas ut i naturen igen.

#8. Björn

Dessa gigantiska bjässar med tassar stora som våra huvuden kan väcka en del skräck inom oss människor. Att stöta på en björn i skogen är troligtvis en av de farligaste situationerna du kan råka ut för i Sverige men sannolikheten att det händer är minimal.

Det sker omkring en björnattack varje år i Sverige. Det är nästan alltid jägare som råkar ut för dessa då jakthundarna kan störa björnen. Trots att de sker en attack per år betyder det inte att en person där varje år. Under de senaste 100 åren har endast tre personer blivit dödade av björnen. Två av dessa var jägare och den tredje var en skidåkare som blev anfallen av en björn. Attacken mot skidåkaren var dock inte oprovocerad utan troligtvis förekom den då björnen hade blivit skadeskjuten två gånger tidigare under dagen.

För att undvika björnar i skogen bör du agera ”helt normalt”. En björn ser människor som ett rovdjur och kommer hålla sig undan om du går runt och pratar med din vän helt lugnt. Ser du en björn bör du inte närma dig för att fota eller liknande och om en björn mot förmodan skulle komma mot dig ska du inte springa eftersom björnen är snabbare än dig. Behåll lugnet och gå långsamt bort från där du tror att björnen har sitt bo och sina potentiella ungar. Har du plockat bär eller svamp kan du tömma din korg på marken i hopp om att björnen är mer intresserad av det mumsiga du precis har tömt framför den.

#7. Huggorm

I huggormsläktet finns en hel del livsfarliga ormar som utan tvekan hade klassats som Sveriges farligaste djur. Lyckligtvis finns inte den typen av huggorm i Sverige. Här finns endast tre olika arter som tillsammans orsakar omkring 250 bett per år. För en i övrigt frisk människa utan allergiska reaktioner är bettet inget att oroa sig över utan kan mest komma att göra ont.

De allra flesta uppsöker sjukvård för att säkerställa att de inte har några allergiska problem med huggormsgiftet. Detta är rekommenderat då det kan vara livshotande med ett bett. Det uppskattas att dö en person var tionde år till följd av huggormsbett, alltså en person på 2500 fall.

#6. Fästing

Dessa insekter är något vi människor avskyr. När en fästing sätter sig på dig för att suga blod är det inte farligt i sig utan kan mest vara obehagligt. Det som gör fästingar farliga är deras risk för smittspridning. Anledningen till att fästingar befinner sig på plats 6 och anses vara farligare än de tidigare nämna djuren är inte på grund av dödsfallen den medför utan oron och risken.

Det kan vara svårt att upptäcka en fästing och ännu svårare att göra sig av med den. Det händer också att fästingar sätter sig på våra husdjur. Just hundar råkar ofta ut för fästingar då de springer runt i högt gräs.

De vanligaste sjukdomarna som fästingar medför är borrelia och TBE. Borrelia orsakar endast dödsfall i unika och specifika fall men är både långdragen och svårbehandlad. TBE, som är den enda orsaken till död följt av fästing i Sverige, är farligaste sjukdomen. Det är svårt att hitta exakta siffror på antal dödsfall av sjukdomen helt och hållet. Uppskattningsvis drabbas hundratals människor världen över och dör varje år till följd av TBE. Av fästingar har endast en person i Sverige dött, den personen råkade ut för TBE-smitta.

#5. Geting & bin

Ett stick från en geting ska inte vara något att oroa sig över så länge du är frisk i övrigt. Det som gör getingar farliga är de allergiska reaktionerna som kan uppstå när de sticker en. Det är relativt ovanligt att vara allergisk mot ett stick men vid minsta osäkerhet bör man söka sjukvård då det kan handla om liv och död. I Sverige dör omkring tre personer varje år till följd av allergiska reaktioner från getingstick. Om du misstänker att du upplever en rektion måste du få en spruta med ”motgift” omedelbart. I extrema fall kan det behövas ambulans

För att undvika att ta skada från dessa små surrande kryp bör du inte komma för nära deras bon eller störa dem allt för mycket. Det är alltså okej att vifta bort en geting med handen men att försöka fånga men händerna är mycket riskabelt

Getingar och bi går att sätta som ännu farligare på listan då de orsaker några dödsfall per år men eftersom en person som är fri från allergi inte ska uppleva några större problem väljer vi att placera den är på listan.

#4. Hund

Sveriges vanligaste sällskapsdjur är farligare än björnar, getingar och vargar? Ja visst låter det konstigt. Sett till antal dödsfall stämmer det inte med att människor tar skada från hundar är inte ovanligt. Varje år drabbas omkring 3000-4000 människor av någon form av skada från en hund. Vanligast är att du blir biten eller riven. Det kan låta mycket men med just under en miljon hundar i Sverige är det ingen överdrivet stor skademängd.

En väl uppfostrad hund som befinner sig i en trygg miljö och känner sig lugn är inget att oroa sig över men en olycka kan ändå uppstå. Vid lek och bus kan hunden råka ta i för mycket även om den inte har som uppsåt att skada dig. Dessutom finns risken att bli smittad av sjukdomar från att hunden slickar på dig när den har ätit något olämpligt men detta då på grund av något annat än just hunden.

För dig som är eller känner någon som är hundrädd kan ni vara lugna. I nio av tio fall är det hundens ägare som råkar ut för en skada från sin egen vovve.

#3. Häst

Hästar är likt hundar mycket vänliga djur och har ingen anledning att skada oss människor. Olyckan kan dock vara framme och på grund av deras enorma storlek och extra styrka, främst i benen, kan hästar orsaka rejäla skador.

Hästar är stora och inte särskilt försiktiga vilket gör att de finns stora risker att de ska trampa, sparka eller råka bita deras skötare. Dessutom händer det att folk faller av hästar och blir skadade på det viset. En oturligt placerad hästspark kan orsaka i död och mängden dödsfall uppskattas till just under ett per år. Ett dödsfall per år låter allvarligt men med tanke på de 650 000 hästarna som finns i Sverige är det inte särskilt vanligt förekommande.

#2. Älg

Skogens konung är även skogens farligaste! Älgar är vanligtvis ganska ofarliga och inget att oroa sig över men på grund av den stora mängden älgar (350 000) som finns i landet förekommer en hel del olyckor.

Det vanligaste av allt är att älgen är inblandad i trafikolyckor. Främst i norra delar av landet är det vanligt att älgar befinner sig på bilvägarna. När det är mörkt ute och älgen springer upp på vägen samtidigt som en bil i hög hastighet kommer farandes finns det en rejäl risk för både förare och älgen. På grund av deras massiva kroppshydda faller en påkörd älg rakt in i framrutan och riskerar en livshotande situation

De jobbas aktivt med att minska mängden trafikolyckor orsakade av älgar genom att sätta upp varningsskyltar och stängsel längs vägar samt nog utbilda körkortstagare. Trots det dör omkring två personer varje år på grund av älgar. Vissa av dessa dödsfall kan ske från älgattacker då de skyddar sina barn eller ”revir” men nästan alla är på grund av de olyckorna som sker i trafiken.

#1. Människan

Människans största hot är människan. Vi orsakar mängder av dödsfall varje år i både Sverige och världen över. De kan vara allt ifrån mord till trafikolyckor eller indirekta dråp i form av mobbning till självmord. Någon typ av dödssiffra är extremt svår att uppskatta och inget vi behöver oroa oss över i vårt dagliga liv så länge vi behandlar varandra så väl vi kan samt tar hand om naturen och omgivningen.

Sverige är säkert!

När allt kommer omkring är Sverige ett mycket säkert land att bo i sett från farliga djur och du behöver inte oroa dig över att bli attackerad när du är ute i skogen. Björnar, vargar och älgar håller sig undan om de hör dig och sannolikt kommer du inte märka att de är i din närhet. Var uppmärksam mot allergiska reaktioner och uppsök läkarvård vid minsta osäkerhet.

Bra att veta om du stöter på ett farligt djur!

Det finns en hel del djur man kan stöta på i skogen och de utgör olika faror. Hur du ska agera när du stöter på specifika djur kan vara svårt att veta. Nedan har du en snabb genomgång med tips som är lätta att komma ihåg ifall du skulle stöta på något djur som kan vara farligt i skogen.

Håll hunden kopplad under skogspromenader. Hundar agerar inte som vi människor och kan sannolikt störa djur som i sin tur går till attack. Vissa rovdjur kan även själv attackera hundar eller andra sällskapsdjur.

För alla rovdjur gäller det att du inte ska lämna bilen vid krock utan larma 112. Du ska heller aldrig närma dig ungar även om du inte ser deras föräldrar. Stöter du på ett skadat rovdjur ska du inte hjälpa det, risken finns att djuret är aggressivt och går till attack.

Vad gör man om man möter en varg?

 • Agera lugnt och stillsamt
 • Håll vargen inom synhåll men stirra den inte i ögonen. Gör du det kan vargen tro att du utmanar den.
 • Träng inte vargen så den känner sig 
 • Återvänd till platsen du kom ifrån och klättra upp i ett träd eller på en stor sten. Vargar klättrar dåligt.

Om vargen går till anfall ska du göra dig så stor du kan, skrik och vifta med armarna. Använd dig av stenar på marken eller promenadstavar för att slå tillbaka. Sparka mot vargens hals och sikta mot ögonen. Tänk på att det gäller liv eller död så ge inte upp.

Vad gör man om man möter en björn?

 • Håll dig lugn och andas.
 • Du kan prata i normal volym samtidigt som du långsamt återvänder till platsen du kom ifrån.
 • Vänd inte ryggen till eller stirra björnen i ögonen.
 • Häll ut bärhinken, svampkorgen eller kasta din mössa på marken
 • Spring inte och klättra inte upp i träd, björnar både klättrar bättre och springer snabbare än människor.
 • Går björnen till attack ska du kasta dig åt marken och göra dig så liten du kan. täck huvudet med händerna.

Vad gör man om man möter en älg?

 • Behåll lugnet.
 • Återvänd där du kom ifrån.
 • Ta en annan väg till din destination.

Börjar en älg jaga dig bör du försöka springa "sick-sack" mellan träd som står tätt. Tänk på att älgar snabba och förvånansvärt smidiga, de kan till och med simma.

vad gör man om man möter ett vildsvin?

 • Promenera vidare som vanligt, vildsvinet drar sig oftast undan.
 • Märker du att suggan har kultingar bör du ta en annan väg.
 • Gå inte mot vildsvinet om den står kvar, de kan gå till attack om de känner sig trängda eller hotade.


Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Inlägget är av typen:


Liknande läsning

Hur länge är en elefant dräktig?

Hur länge är en elefant dräktig?

Vad äter ekorrar?

Vad äter ekorrar?

Varför ylar vargar?

Varför ylar vargar?
Djursajten
>
Tack för att du läste artikeln: Sveriges farligaste djur – Lista med 9 livshotande arter i vårt land