29 september

Vad kostar det att transportera en häst?

0  Kommentarer

Kostnaden för att transportera en häst kan variera kraftigt, vilket kan ha en rad orsaker. Priset beror bland annat på typen av hästtransport samt hur lång sträcka det rör sig om.

Väljer du en hästtaxi är den ofta mer personligt anpassad efter dina och hästens behov jämfört med en lastbil. I en hästlastbil är det också vanligt att samla flera hästar i en och samma transport, något som inte passar alla hästar.

Kostnad för inrikes transport

Nedanstående prisuppgifter är ungefärliga men ger en uppfattning om hur mycket det kostar att transportera en häst. Priserna gäller inom Sveriges gränser och anges exklusive moms.

- Cirkapris för transport från Skåne till Stockholm: 5000 kronor

- Cirkapris för transport från Boden till Göteborg: 5000 kronor

- Cirkapris från Luleå till Skövde: 5 500 kronor

- Cirkapris för hästtaxi per mil: 80 kronor

Kostnad för utrikes transport

Även priserna nedan är ungefärliga och anges exklusive flygskatter och liknande avgifter.

- Flygtransport upp till 100 hästar: 18 000 - 90 000 kronor per häst och resväg

- Fast avgift per mil: 6 - 25 kronor per mil och resväg
(räkna med resetillägg på omkring 1200 - 25 000 kronor per dag och resväg)

Priset för att transportera en häst beror bland annat på

- Hur långt hästen ska transporteras
- Om det är en eller flera hästar i samma transport
- Om transporten sker innanför eller utanför Sveriges gränser
- Mängden packning samt eventuell övervikt (vid flygtransport)

Särskilda regler för längre transporter

När det gäller längre transporter inom Sverige får en häst transporteras i max 8 timmar. Undantaget är om hästen behöver transporteras till närmaste slakteri, då transporten får vara i max 11 timmar Jordbruksverket.

För transport utomlands måste hästen ha ett adekvat hälsointyg (utfärdat av aukt. veterinär) samt ett aktuellt hästpass. Observera att hälsointyget får utfärdas tidigast 48 timmar före lastning!

Vid längre transportsträckor måste du

- se till hästen regelbundet (varannan timme)
- se till att hästen både kan stå ligga i en naturlig ställning
- se till att utrymmet har tillräcklig ventilation
- täcka golvet med bädd- eller strömaterial
- hålla okastrerade hingstar åtskilda från ston

Särskilda tillstånd och krav

Då säkerheten är det viktigaste krävs det särskilda tillstånd för att bedriva transportverksamhet. Två av de myndigheter som utfärdar och/eller godkänner sådana tillstånd är Transportstyrelsen och Länsstyrelsen. Dock är det beställarens skyldighet att kontrollera så att transportföretaget har alla tillstånd som krävs.

Det ska också finnas specifika skyltar på alla motordrivna fordon samt släpvagnar som används för djurtransport. På svenskregistrerade fordon krävs skyltar med svensk eller engelsk text både bak och fram.

Vid transport utanför Sveriges gränser ska skyltarna följa svenska bestämmelser så länge som fordonet är svenskregistrerat. Övriga fordon ska följa de bestämmelser som gäller inom EU.

Praktiska detaljer du bör ha koll på

- Kolla transportörens trafiktillstånd
- Be att få se en kopia av Transport-ansvarsförsäkringen
- Kolla så att transportören har rätt slags körkort
- Kontrollera utrustningen inuti transportmedlet
- Se till att ha ett giltigt hästpass och ett aktuellt hälsointyg

För dig som ska köpa en hästtransport

Du får räkna med en kostnad på minst 10-15 000 kronor för en begagnad hästtransport. Taket kan däremot vara hur högt som helst, då det finns hästlastbilar som kostar flera hundratusen, ibland flera miljoner.

Det viktigaste är att välja en transport som har plats för rätt antal hästar samt är praktiskt utrustad med bland annat öppningsbara fönster, höj- och sänkbara bommar, sadel- och tränshängare med mera.

Ska du köpa en hästlastbil är det viktigt att titta både på förarutrymmet och boxutrymmet

- Är lastbilens förarutrymme byggt för fler än en förare?
- Finns det något utrymme där föraren/förarna kan vila?
- Finns det separata boxar?
- Går det att transportera en hingst och ett sto samtidigt?
- Hur fungerar i- och urlastningen av hästarna?
- Är ventilationen tillräckligt bra?

För dig som ska köra transporten själv

Vanligtvis kanske du lånar eller hyr en hästtransport, vilket innebär en del risker. Skulle hästen exempelvis sparka sönder släpet blir du ersättningsskyldig. Därför är det viktigt att kolla upp vilka försäkringar släpet omfattas av innan du lånar eller hyr.

Alternativet är att köpa en egen transport och att köra den själv. Tänk då på att fordonets dragvikt måste motsvara släpets + lastens vikt sammantaget. Du måste också ha rätt körkortsbehörighet, vilket går att kontrollera med hjälp av Transportstyrelsens kalkylator för släpvagnar.

B-körkort

Har du körkort med B-behörighet får fordon + släp väga max 3500 kilo sammantaget.

BE-körkort

Har du körkort med BE-behörighet får släpvagnen väga max 3500 kilo. Tyngsta tillåtna kombination blir då 3500 kilo personbil + 3500 kilo släp = 7000 kilo maxvikt.

Hästförsäkring

När du ska transportera en häst är det bra med en försäkring ifall någon oväntat skulle ske. Här kan du läsa om och jämföra hästförsäkringar

Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Djursajten
>
Tack för att du läste artikeln: Vad kostar det att transportera en häst?