17 september

Varför äter hundar avföring? – 12 förklaringar till koprofagi

Har din hund någon gång visat det osmakliga beteende av att äta avföring? De flesta, om inte alla hundar, har någon gång ätit bajs. Det må vara äckligt för oss människor men det är sällan skadligt för hunden.

Hundar har utvecklats från att vara kött- och asätare och de har tåliga magar. För djurens evolutionära överlevnad har det inte varit ett problem att återvinna spillning, snarare en fördel.

Det är bara sedan människan börjat tämja dessa i grunden vilda och asätande djur som deras evolutionära beteende inte är lika lämpligt, sett från våra mänskliga normer.

En hund sniffar på sin avföring i gräset när ägaren plockar upp det.

Hur mycket en hund dras till att äta bajs är väldigt olika från individ till individ. Vissa hundar gör det knappt alls medans andra hundar är helt galna i avföring. Som Niles i den här videon till exempel:

Beteende att äta exkrementer är så längt ifrån vad vi människor anser är normalt att vi lätt kan regera med att ställa oss frågan varför hunden gör detta. Det skulle inte förvåna mig ifall det är för att du själv ställt dig den frågan som du läser den här artikeln just nu!

Så varför äter hundar avföring egentligen och är beteendet bra eller dåligt för din hund?

Det är en bra frågor som du ställer dig men svaren är inte helt enkla. Koprofagi, som beteendet att äta sin egen avföring kallas, är ett komplext beteende som bara kan förklaras med olika perspektiv. Oro dig inte för att blir förvirrad, förklaringarna som finns är väldigt logiska. 

När du läser vidare kommer vi att besvara din fråga på djupet, från flera olika perspektiv, och du kommer att få en nyanserad förståelse till vad som kan ligga bakom din hunds osmakliga beteende. 

Som jag påpekat är svaret inte så enkelt att det beror på en enda anledning, det är just därför du behöver den här listan.

För att komma direkt till våra 12 förklaringar kan du använda snabblänkarna nedan för att hoppa till valfri del i artikeln. 

Innehåll visa

Är det riskfyllt eller gynnsamt?

Som en människa i ett djurs sällskap upplever vi självfallet beteende att äta bajs som något osmakligt och motbjudande.

Att vi blir äcklade beror också på risker med att äta fekalier såsom sjukdomsspridning, parasiter och mask. Ur denna avsmak vi känner kan ofta en motivation att avvänja hunden från sitt beteende växa fram.

Innan vi går in på att förstå de bakomliggande orsakerna till varför hundar äter spillning tycker jag att det är viktigt att understryka att det finns mer fördelar koprofagi än man först kan tro. Låt oss titta närmare några framträdande fördelar som hjälper oss att inte bli vilseledda av den avsmak vi känner för djurets beteende.

Glad hund som äter bajs i skogen

Hur Koprofagi gynnar din hund

Koprofagi är heter det för oss människor motbjudande och groteska beteendet att att äta sin egen eller andras avföring. Det är inte bara hundar som ägnar sig åt koprofagi. Det är ett vanligt och naturligt beteende i stora delar av djurriket.

Du hittar beteendet hos elefant- och flodhästarungar, hardjur, rävar, råttor. Till och med gorillor har observerats äta spillning. Den fullständiga lista med djur som gör detta är mycket längre.

Koprofagi förekommer hos gorillor likt hos hundar

Både husdjur och vilda djur äter ofta sitt eget bajs. Att så många djur gör detta tyder på att det finns fördelar med beteendet. Hos vissa arter kan man se att bajsätandet utgör en viktigt del i deras matsmältnings-process och för andra är det ibland avgörande för deras överlevnad.

Det finns många fördelar med att äta bajs!

Intaget av dyngan har olika häpnadsväckande fördelar och forskningen visar att det potentiellt har betydligt mer hälsofördelar än man först kan tro när man ser sig hund slafsa sig en klick vid vägkanten eller på gården.

Forskning om mikrobiomet  lär oss mer om bakteriernas betydelse i våra egna och djurens magar och bidrar till att förklara fördelarna med koprofagi.

Detta forskningsområde går mycket snabbt framåt. Forskare jobbar hårt med att kartlägga mikrobiomet och förstå vilken roll det spelar. Jag tror att vi kan får äta upp våra förhastade slutsatser om vi är för snabba med att döma ut koprofagi som något fullständigt dåligt. Faktum är att det verkar som att det i många fall är just vårt mikrobiom som håller våra hundar friska. 

Kvalitén på våra hundars mikrobiom anser forskare kunna vara en förklaringen till att människor som har hund får ett skydd mot sjukdom och generellt lever längre. I en studie såg man exempelvis att hundägande kunde associeras med 24% lägre risk att dö en tidig död, med alla dödsorsaker inräknade.

Bajsets innehåll av goda bakterier kan vara nyttigt för hunden

Visar bakteriofager som attackerar E. coli bakterier och och injicerar DNA

Kan hunden mikrobiom ha en viktig roll att förklara studiens resultat och hur påverkar koprofagi hundens uppbyggnad av an rik tarmflora? Frågor som denna pekar mot ännu fler potentiella fördelar med hundar beteende att äta det som för oss är så äckligt. 

Enzymer som finns i avföring gynnar också din hund när det kommer till matsmältning. En studie, som du kommer att få läsa om senare i artikeln, hävdar att den processade maten många av våra hundar får, exempelvis i form av sitt torrfoder, saknar kritiska enzymer som din hund behöver för att bryta ner sin mat i magen. Vissa typer av avföring är också bra källor på vitaminer såsom D och K, det är möjligt din hund har brist av dessa eller andra ämnen såsom C-vitamin och kalk.

Djur i det vilda, där tillgängen på mat är knapp, kan dra ännu en fördel från koprofagi; att det hjälper till att maximera näringsutvinningen från den tillgängliga föda.

Koprofagi krävs för överlevnad i vildmarken

På så vis ökar det djuret sina chanser att överleva när tillgången på näring är försvinnande liten. Det kan vara skillnaden mellan svält som leder till tid död och att klara sig tills miljön bjuder på mer mat.

För en hund som lever med oss människor i våra hem är finns det ofta mat i överflöd och näringsbrist är inget uppenbart problem. I resten av artikeln tittar vi närmare på vilka förklaringar koprofagi. Du kommer att lära dig alla häpnadsväckande fördelar med att äta bajs.


12 förklaringar till beteendet
- snabblänkar

Därför äter hundar sitt eget bajs 
- 12  anledningar till koprofagi

Forskare försöker fortfarande att förstå vad som är orsaken till koprofagi hos tamhundar. Det vi vet pekar mot en rad olika faktorer.

Dessa är beteendemässiga, evolutionära, medicinska och näringsmässiga och de samspelar på olika sätt från fall till fall. De 12 förklaringarna som följer faller alla in i dessa 4 kategorier.

  • Näringsmässiga
  • Beteendemässiga
  • Evolutionära
  • Medicinska


1. Hålla rent: Skydd mot sjukdom

Den första anledningen är evolutionär och kan verka motsägelsefull och paradoxal. Den är hämtad från en observation som djurforskaren Benjamin Hart gjorde i en studie från 2018 där över 3000 hundägare var delaktiga.

I korthet tror forskarteamet att beteendet att äta träck kan ha utvecklats i vilda djur som vargar för att hålla levnadsmiljön fritt från fekalburna tarmparasiter. 

Med andra ord uppstod beteendet ur behovet att att hålla rent där flocken och vargmammorna bodde med sina ungar, som ett sätt att skydd sig och sina nära & kära mot sjukdom.

Hunden härstammar från vargen

92 % av alla bajsätande hundar äter bara avföring som är färsk

Enligt studien "The paradox of canine conspecific coprophagy", 2018

När forskarna tog in svar från de deltagande hundägarna stod det klart att den överväldigande majoriteten av djuren bara åt färskt bajs. I studien ansågs hundbajs vara färskt om det är mindre än 2 dygn gammalt.

Den har upptäckten tror forskningsteamets ledare Benjamin Hart kan förklara det bajsätande beteendet som något nedärvt från hundens förfäder vargen. På lättläst svenska (översatt och omformulerat) lät resonemanget ungefär såhär:

I färsk avföring har parasiters ägg i regel inte hunnit utvecklas till skadliga larver. Att lämna avföringen orörd och låta parasiterna växa där vargarna lever skulle kunna medföra en ökad risk att bli allvarligt sjuk framöver.

Äter vargen avföringen i färskt tillstånd, innan parasiterna blir elakartade, fungerar det som är det ett sätt att förebygga risken för infektion och sjukdom.

"Hundar är vanligtvis inte lika förtjusta att äta bajs som de hittar ute på sommaren som under andra årstider."

Tracy Westegaard, Marshall Animal Clinic Veterinär

Hundar äter inte heller bara bajs från andra hundar. De äter också avföring från katt, hjort, hare och häst. Enligt veterinären Tracy Westegaard vid Marshall Animal Clinic föredrar hundar särkilt att att bajs som de hittar vid en svalare temperatur.

Hund sniffar på och äter färskt bajs i snö

Tracy säger: "Hundar är vanligtvis inte lika förtjusta att äta bajs som de hittar ute på sommaren som under andra årstider." Kanske har det att göra med att bajset håller sig färskare längre när det är mindre varmt. Kylan verkar som ett kylskåp och förlänger tiden innan det blir dåligt.

2. Åtgärda en brist på goda magbakterier

Något som länge har intresserat mig när det gäller kommer till djur och människors hälsa är mikrobiomet. Allt mer ny forskning pekar på en allt större betydelse hos våra mag- och tarmbakterier för vår hälsa.

Vid en första anblick känns detta verka väldigt fjärran. Tittar man på hur allt hänger ihop och sätter sig in finns det en omfattande bakomliggande logik.

En rik sammansättning av goda bakterier  gynnar din hund

Det har gjorts mycket banbrytande arbete med att kartlägga djurs och människor genom och mikrobiom de senaste åren. En slutsats som man lätt kan dra är att åtminstone hälften (förmodligen mycket mer) av allt dna som utgör din hund kommer från andra livsformer än hunden själv; som bakterier, virus och svamp.

Är din hund helt frisk finns de där i hunden utan att de orsakar skada, ofta gör de dessutom omfattande nytta. Det är visats i studier att en gynnsam tarmflora kan motverka problem med matsmältning, ben & leder, allergier, autoimmuna sjukdomar, parvovirus m.m.

Innan jag knyter ihop detta till hur det är en anledning till koprofagi vilja jag också koppla samma resonemanget med en dokumentär på vetenskapens värld som heter "Guldet i dina tarmar". (Finns att se på SVT Play till och med 16 jan 2021).

Guldet i dina tarmar på svt

Den lär oss hur tarmbakterier kan komma att revolutionera medicinen och ger lite bakgrund till hela mitt resonemang. Är det här med tarmflora en nyhet för dig kan det vara svårt att hänga med här annars.

Dokumentären pratar om kopplingen mellan det mikrouniversum av bakterier som finns i vår mage och sjukdomar som diabetes, övervikt, vissa typer av cancer och även depression. Har du inte sett den kan jag varmt rekommendera!

Så hur hänger allt detta ihop med din hunds beteende att äta sin egen avföring?

Kompakt avföring från ett djur utgörs i regel av drygt 30% bakterier enligt forskningsföretaget AnimalBiome. Din hunds tarmflora innehåller hundratals bakterier som är avgörande för djurets förmåga att smälta sin mat, absorbera näringsämnen, kontrollera sitt humör, bibehålla ett starkt immunförsvar och mycket annat.

Din hund behöver få i sig de näringsämnen och mikrober som behövs för utveckla en rik kultur av gynnsamma bakterier i sin mage.

Under tiden som valp är en anledning till att djuret äter sin mors avföring att bygga upp sin tarmflora. Får din vuxna hund inte i sig kost som bidrar till en rik bakteriekultur i magen kan det ge upphov till en stark aptit efter bajs för att återhämta kroppen från bristerna. 

De goda bakterierna i avföringen gynnar hunden på olika sätt och därför är det inte ologiskt att djuret kropp och aptit signalerar. "Ät det där"

Hur hjälper jag min hund till en bättre tarmflora?

Om hunden äter sin avföring kan det vara så att du behöva se till att din hund har en kost som gynnar en hälsosam tarmflora. Det kan du göra genom att lära dig om vilket kost som bidrar till detta och anpassa djurets föda därefter.

En studie från 2018 visar att hundar som äter råkost (BARF hundmat) istället för kommersiell hundmat hade en väldigt annorlunda sammansättning av tarmbakterier.

Hund med barf diet äter en rå köttbit

Studien drog inga slutsatser kring vilket alternativ som är den bästa hundmaten, men men visar att maten din hur får har stor påverkan på "guldet i ditt djurs tarmar". I studien såg man nämligen betydande skillnad vilka bakterier som utvecklades i djurets mag- och tarmkanaler baserat på vad huden fick i sig genom sin mat.

Djursjukdomar botas genom avföringstransplantation

Det finns företag som sett hur stort problem en skadad tarmflora är för många djur. ett av dessa är AnimalBiome med huvudkontor i San Francisco. Den digitala tidningen Dogs Naturally Magazine skriver om deras metod i en artikel.

AnimalBiomes forskningsteam studerar prover från med avföring från djur dagligen. För att lösa problem hundar med sjukdomar som är orsakade av en skadad tarmflora har de tagit fram en metod de kallar avföringstransplantation för djur.

Holly Ganz, PhD, CEO är grundaren av Animalbiome

På bilder ser du Holly Ganz, PhD, CEO, som är grundaren av Animalbiome

De skriver såhär om metoden som som även sägs kunna åtgärda rotproblemet till att vissa vuxna hundar äter sin egen avföring.

"While we’re no advocates of coprophagy, in some ways, the behavior mirrors the fecal microbiota transplant (FMT), which has been shown to be incredibly successful at treating a wide range of health conditions by re-introducing healthy bacteria."

Alex Martin, AnimalBiome.com

Jag kan inte tänka mig att den ovan nämna metoden är något att satsa på om din hund inte har allvarliga problem. Min poäng ar bara att understryka vikten en bra tarmhälsa.

Börja i första hand med att se över kosten du ger ditt djur om om du tror att koprofagi hos din hund har att göra brister i din hunds tarmflora. Är du osäker kan det vara klokt att rådfråga din veterinär eller kolla vad veterinärer har att säga på nätet.

3. Härma sin mamma eller andra hundar

Följande är en evolutionär förklaring till varför hundar äter sin egen avföring. Den här teorin argumenterar för att hundar äter sin avföring för att skydda sin valpar mot rovdjur och parasiter.

Stämmer den teorin är beteendet nedärvt från hundarnas förfäder. Ett beteende som viss kvar från när hundarna levde likt vilda vargar i det vildmarken.

Hundar äter avföring för att de härmar sin mammas beteende att skydda dem

När en hund är väldigt liten gör den inte sina behov av sig själv. Hundmamman behöver stimulera sin valp att kissa och bajsa t.ex. genom att slicka på. När valpen bajsar äter hundmamman sedan upp detta avföringen som en del i att hålla valpen ren. Anledningen till att det här beteendet här utvecklats hos djuren är för att skydda sig själva och sina ungar.

3 små hundvalpar som äter sin mammas avföring

Små valpar kan inte försvara mot från hot i naturen och deras mamma vill hålla dem säkra och utom räckhåll från rovdjur som är ute efter något att stilla sin hunger med små valpar och andra försvarslösa offer.

Bajs har en stark, distinkt doft och när mamman rengör sina ungar så tar den bort bajslukten som annars rovdjur med välutvecklade luktsinnen annars skulle få vittring på.

Tikar verkar vara dubbelt så benäga att äta bajs som hanar

Enligt Psychology Today , Which Dogs Eat Poop and Why Do They Do It?

För hund/vargmammorna som slickar sina valpar rena från bajs är beteendet också ett effektivt sätt att skydda sina valpar mot sjukdomar och parasiter. Att äta avföringen omedelbart gör att parasiter inte får chansen ta sig in i och föröka sig i avföringen.

När valparna sedan blir större och börjar röra sig i sin levnadsmiljö, är en av de första sakerna de gör att börja imitera sin mamma. När de ser att deras mamma "städar huset" genom att slicka upp bajs börjar de också göra samma sak.

När valparna blir äldre och börjar utforska världen på egen hand som man hur de börjar plockar up saker i sin mun. Valparna plockar upp allt möjligt som till exempel grenar, olika prylar de hittar och löv. De plockar också upp bajs och smakar på det.

Att använda munnen på detta sätt är en del i hur de utforskar världen. Hundbajs tilltalar hundar på ett sätt som är svårt för oss människor att förstå. (Även om vi gör ett hyfsat bra jobb i den här artikeln.)

Hundbajs har en viss doft och luft för valparna och "den andra hjärnan" i deras mage säger instinktivt: "jag till ha där det". Bajs från ett friskt, hälsosamt djur är fullproppat med goda & välgörande bakterier, olika vitaminer (b-vitamin t.ex.) och till och med överblivna fetter och protein.

 Forskare tror att den viktig del för valpar att utveckla sin tarmflora är att äta av sin mammas och sina syskonvalpars bajs. När vi ser vuxna hundar äta andra bajs finns det ofta en underliggande orsak.

Vi tackar veterinären Tracy Westegaard för hennes erfarenheter och kunskap som ligger till grund för denna förklaring. Om du vill lära dig mer om djurvård och hur djur fungerar kan du göra det via hennes podcast: Exam Room Rambles, som finns där poddar finns.

4. Social påverkan från andra hundar

När man försöker förstå ett beteende som är svårt att förstå sig är ett av det bästa tillvägagångssätten är, tillsammans med erfarenhet, att ta reda på orsaken till varför det uppstår.

Ofta förklarar många beteende hos djur endast genom att det finns ett statistisk samband (korrelation). Hittar man inte ett orsakssamband har man inte så mycket annat val förstå med hjälp av korrelation.

När det gäller social påverkan från andra hundar - som en förklaring till att hundar äter bajs - är belägget som finns erfarenheter från veterinärer och hundägare jag lyssnat på och ett statistisk samband som upptäcktes en studie från 2018 av djurbeteendeforskaren Benjamin Hart.

Det är 30% mer sannolikt att en hund äter bajs om det finns andra hundar i hemmet.

Enligt studien "The paradox of canine conspecific coprophagy", 2018
En grupp hundar som umgås

Bland de hundarna som var med i studien kunde man se att det var mycket mer förkommande att en hund åt bajs när den hade minst en hund i sin närhet som gjorde också det.

Detta kan man tolka som man vill. Men det verkar synnerligen peka på att det finns ett samband mellan att hundar äter sin egen avföring och att det finns en benägenhet hos hundar att härma andra hundar. Det kan också ha att göra med att andra anledningar. 

Till exempel att mer mer bajs fanns tillgängligt i deras omgivning när det var hundar i närheten. Eller att djuren just i den här studien upplevde bajset från de andra djuren som särskilt aptitligt av någon tredje anledning.

Här är länken till studien igen.

5. Glupska & uttråkade hundar äter mer bajs

Hundar är väldigt motiverade av mat. Det kan verka som att de bara vill mer, ju mer de än får. För många hundar kan det förklaras genom att det helt enkelt ligger i djurets natur.

Hundar har förfäder som var är kött- och asätare, det är instinktivt att de äter när de kan för de vet inte när nästa chans kommer. De är vad man brukar kalla opportunistiska djur. Vissa hundar verkar inte ha någon gräns för hur mycket de älskar mat.

En upptäckt man gjorde i studien av Benjamin Hart var att ju mer glupskt en hund betedde sig, desto mer benägna verkade de vara att äta bajs.

Glupska hundar är mer benägna att äta bajs

Enligt studien "The paradox of canine conspecific coprophagy", 2018

Hundar är också sociala varelser och kan lätt bli uttråkade om de inte får tillräckligt med uppmärksamhet. Uttråkade hundar kommer att hitta saker att göra som de tycker är intressanta och roliga, men det som är kul för en hund kan ibland vara väldigt destruktiv för hemmet.

En annan sak man ser i uttråkade hundar är att de blir extra nyfikna på bajs från andra djur. Därför att det god idé att göra vad du kan för att aktivera hund med saker som tar bort tankarna från beteenden som du vill avvänja hos hunden.

Hunden ligger på golvet och ser mycket uttråkad ut

Nu vet jag inte om det stämmer, men jag har hört en veterinär som sagt att hundar bli uttråkade av att äta samma mat dag ut och dag in. För att göra ätandet roligare för hunden kan det vara värt att prova ersätta lite av maten med en lämplig typ av människomat. Vill du göra det extra roligt för din hund att äta igen kan jag rekommendera att du börjar utforska stenålderskost för hundar eller så kallad BARF föda .

Här gäller det att du är noga med vad du ger hunden. Hundar tål exakt inte samma mat som människor och de deras föda bör anpassas efter vad de mår bäst av. Har djuret en känslig mage får du vara lite mer försiktig.

6. Stress & orolighet triggar instinkten

Beter sig din hund konstigt eller ovanligt? Det är möjligt att djuret är stressad eller orolig. Det finns mycket som kan orsaka detta och även det är jobbigt att se in hund på det viset kan det vara naturligt förekommande under olika omständigheter. 

Särskilt hos vissa hundar som är mer benägna att känna sin oroliga. Precis som för oss människor, är det när stressen eller oron går över styr som det blir något negativt. För mycket stress och oro kan skada hundar också.

Stress hos hundar kan visa sig i beteenden som att jaga sin svans, överdrivet skällande och kompulsivt beteende i from av att bita och slicka. Det kan också visa sig fysiskt i kroppen genom magproblem och påverkad aptit.

Vissa hundar uppvisar ett beteende att de vill vara mer ensamma. Man tror att aptiten för hundbajs kan upptå som en slags stressreaktion på samma sett som dessa andra beteenden kommer ur stress och oro.

koprofagi hos hundar på grund av oro och stress

Ser du dessa beteenden kan du fundera på om du ser är en en stressreaktion eller något annat, och om det är stressreaktion du ser som ger upphov till beteendet att äta hundbajs hos din hund.

"Hundar som är stressade ägnar kan ägna sig åt att äta bajs oberoende av om det finns annan mat tillgänglig"

- Enligt forskningsföretaget AnimalBiome i San Francisco

I studier har man sett att oroliga och stressade hundar ägnar sig åt att äta hundbajs oavsett om det finns annan mat tillgänglig, det säger det San Francisco baserade företaget AnimalBiome som driver forskning om mikrobiomet hos djur.

Det som är intressant med ett fynd som detta är att stress hos hundar kan ses som en fristående orsak till att hundar äter bajs. Hunden behöver alltså inte andra specifika orsaker som näringsbrist, medicinska tillstånd, social påverkan, outhärdlig hunger eller en brist på aktivering.

7. Instinktivt förebyggande av svält

När man ser vuxna hundar äta bajs kan det vara ett instinktivt sätt att förebygga svält genom att ge kroppen all näring den behöver för att klara sig länga perioder utan mat. Även om hunden har ett överflödig och obegränsad tillgång på mat från dig som ägare, så är det ingen självklarhet för en hund att ha en husse och matte som ser till att den får alla sina behov mötta.

Instinkten från när hunden helt behövde klara sig på egen hand för att överleva finns kvar i hundens beteende. Den tänker inte och avgör inte det är rimligt att följa orimliga instinkter eller inte. Den följer dem bara. Om instinkterna säger: "bunkra upp och tryck i dig allt som kan fungerar som näring - för snart kommer du behöva det genom perioder av svält", gör hunden det.

Hundar av raser som terrier och klassiska jakthundar visades vara de mest benägna att äta bajs i studien.

Enligt studien "The paradox of canine conspecific coprophagy", 2018

Hundar var trots allt kött- och asätare i det vilda för väldigt lång tid sedan och har genom evolutionen behövt äta allt de kommer över för att överleva.

Tänk dig bara att det krisar med föda för djuret under flera dagar och att hungern blir påtaglig. Om bajs är det enda ätbara inom räckhåll, som innehåller näring, som går att återvinna, ja då är det inte mycket att fundera på. Man bara slafsar i sig klicken helt enkelt. 

Det finns gott exempel på djur som till och äter sitt bajs om och igen för att utvinna vartenda näringsämne som kroppen kan tillgodogöra sig. Snacka om ett sätt att hantera resurserna för att minska på matsvinnet. De riktiga miljöhjältarna kanske är djuren?

Vill du undvika att din hund äter sitt eget bajs direkt är det bra att du plockar upp det omedelbart. Här är de fyra bästa sätten att göra det som samtidigt värnar om miljön du lever i. 

8. Otillräcklig förmåga att klara av matsmältningen

När hunden inte har förmågan att smälta och utvinna näring från födan den sätter i sig går innehållet rakt genom hundens mage och ut ur kroppen igen när den gör sina behov. Problem med matsmältningen kan bero på många olika saker som till exempel hunden haft problem med magen, inflammation i tjocktarmen, IBS eller parasiter.

Får hunden bara äta torrfoder och halvfabrikat och har en naturligt svårighet att ta upp näring i mat kan ett sug hos djuret efter allt den går miste om komma att uppstå.

Din hund behöver ämnen på andra sätt om det den har förmåga att absorbera via kosten inte räcker till. Ett sätt som kan tänkas funka bra för din hund är att kompensera för sina problem är att börja med sitt bajsätande beteende. I bajs finns både enzymer, goda bakterier (och potentiellt även skadliga) samt vitaminer som hunden kan behöva såsom vitamin E och vitamin K.

Hundar har flera matsmältningsenzymer som de kan producera på egen hand men resten behöver de få via kosten. Får inte hunden i sig dessa kan bristen leda att hunden svälter, tappar vikt, och tillsist vänder sig till att äta avföring för att få i sig näringsämnen de saknar.

9. Exokrin pankreasinsufficiens

Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) är ett tillstånd som några hundar i ung ålder har problem. Även i äldre ålder kan symptom dyka upp. Det som händer för en hund som har EPI är att bukspottskörteln producerar för lite enzym.

sjuk hund med Exokrin pankreasinsufficiens ser lite sorgen ut

Syftet med enzymer är i det här fallet att hjälpa kroppen att bryta ner födan och och hjälpa kroppen att ta upp de näringsämnen som finns i maten. När inte hunden mage klarar av detta blir följen att hunden svälter, hur mycket mat den än får.

Symtom på detta är framförallt att hunden blir magrare och hunden bajsar stora mängder eftersom den vill och försöker äta mer. En konsekvens hunden får ett sug efter alla källor till näring och avföring är för en svältande hund en källa till näring. Därför en sjukdom som detta vara en orsak till att en hund ägnar sig åt ett särkilt påtagligt bajsätande beteende.

Om din hund EPI behöver är det troligt att din hund behöver tillskott med matsmältningsenzymer som hjälper den att naturligt bryta mer maten trots att bukspottskörten inte fungerar som den ska. Eftersom detta är ett medicinskt tillstånd bör du alltid prata med en veterinär om du misstänker det.

Hund med röda ögon fotograferad i närnbild från sidan

Det finns även andra sjukdomar som kan ge upphov till beteendet att äta bajs. Bland annat vissa typer av cancer. Om din vuxna hund börjar äta avföring utan att den tidigare gjort är det, kan det vara nödvändigt att ta reda på vad det beror på, så att det inte finns en underliggande sjukdom. Vissa mediciner kan också göra hundar hungriga.

10. Biverkning av behaviorism (bestraffning)

En konsekvens av det osäkerhet som uppstår från negativ förstärkning kan vara att hunden äter sitt eget bajs.

Om hunden bestraffas mycket som valp, som en del i uppfostran, kan det skärra hunden på olika sätt. När hunden bajsar på er trädgård eller till och med på en promenad kan det finnas association till tiden då vovven tränades för att vara rumsren.

Kvinna skäller på en hund för dåligt beteende

Om den blev bestraffad hårt för sitt beteende att skita inomhus är det en oro den känner som kan få den att bajsa vid opassande situationer även som vuxen. 

Om du tänker dig att en en hund är orolig över den reaktion den kommer få på sitt beteende blir det mer förståeligt att tänka sig att den försöker göra vad de kan för att dölja sin skada. Att äta bajs kan vara ett försök att göra dölja något din hund vet att den inte borde göra. Din hund gör med andra ord sitt bästa för att städa upp efter sig själva. I det här fallet kan man säga att bajsätandet är ett försök att vara dig till lags. 

Leklusten kan också vara en förklaring

Vissa hundar gillar att leka och om du eller din partner är riktigt bra på att plocka upp bajs i er trådgård är hunden smart nog att tänka: Husse vlll ha bajset. Jag med!

11. Parasiter och andra skadeorganismer

Om din hund är en enveten avföringsätare kan det vara viktigt att du med jämna mellan rum går till veterinären och kollar så att djuret är fritt från parasiter eller andra organismer som kan orsaka skada. Friska hundar kan lätt få i sig parasiter eller svamp när de äter avföring.

Spolmask påverkar hundar hunger och smittar via avföring

Bilden visar spolmask, Toxocara Canis, som förekommer i 3% av vuxna hundar enligt SVA 

De kan till och med kontrollera aptit och hunger i ganska stor utsträckning. Om de är något de behöver för att leva bättre i hunden kan det leda till att hunden känner ett sug för att sätta i sig mer av detta. Det är möjligt suget efter att äta bajs kan triggas av dessa typer av mikroorganismer eller parasiter.

En typ av parasit som förkommer i de flesta människor men också hundar är candida som är en slags jästsvamp. Den är i balanserat tillstånd ofarlig. Den kan och med vara gynnsam. I vissa fall kan candida öka kraftigt i antalet och det kan orsaka näringsmässiga problem och hunger.

Candida hos hund är en parasit som påverkar aptiten för avföring

Bilden visar Parasiten och jästsvampen Candida som har vuxit i antal i kroppen på en hund

Candida och andra parasiter kan öka i antalet i hunden och ta upp mer det hunden äter så mindre blir kvar till näring för hunden. Ett sånt tillstånd kan orsaka näringsbrist och leda till att hunden mer hungrig och därför mer benägen att sätta i sig mer avföring.

Vissa parasiter samt olika typer av tarmbakterier kan ha en stort inflytande över din hunds beteende genom deras påverkan på kroppskemin.

12. Näringsfattig kost

Den kost du ger din hund är viktigt för att vårda en bra tarmhälsa hos ditt kära husdjur. Köper du skräpiga halvfabrikat och det billigaste torrfodret finns risken att hunden inte får i sig tillräckligt med vad den behöver eller att det utarmar hundens förmåga att ta hand om maten den äter och resultera i tillstånd av kronsikt brist på enzymer.

Hund som är trött efter att den ätit näringsfattigt torrfoder

Avföring från andra djur är en bra källa till matsmältningsenzymer, goda tarmbakterier och och näring. Billigt torrfoder innehåller ingredienser som inte är biotillgängliga. Det går alltså bara genom kroppen utan att tas upp och finns därmed kvar i avföringen.

Det händer till exempel att torrfoder innehåller för mycket proteiner som kroppen inte kan hantera så dessa går rakt igenom. Dessa tillsammans med annat i hundbajset kan lukta gott för hunden när det kommer ut. Detta kan ge upphov till det mycket miljövänliga (men osmakliga) beteendet att återvinna sin avföring genom att äta det.

85 % av bajsätande hundar äter inte sin egen avföring, bara när den kommer från andra hundar.

Enligt studien "The paradox of canine conspecific coprophagy", 2018

I vissa fall har kommersiella hundmatsprodukter så dåliga näringsvärden att hunden kan få i sig mer nyttigheter som den behöver till sin kropp genom att äta bajs från andra djur än från dessa produkter. I studier har sett att just tiamin-brist är särskilt vanligt hos hundar med ett beteende att äta avföring.

Torr hundmat som innehåller lite eller ingen näring

Att ge din hund en kost som håller samma standard som det du själv äter (helst oprocessad mat), probiotika, och enzymtillskott kan ibland vara exakt det som behövs för att för att eliminera djurets beteende att annars söka den näringen djuret kropp skriker efter vid vägkanten eller i skogsbrynet.

Om du känner dig osäker på vad som är den bästa maten för din hund kan du prata med en foderrådgivare eller en veterinär. De kan hjälpa dig att lägga upp en plan för att åtgärda hudens problem.

Fler förklaringar till koprofagi

Den här videon spinner vidare på flera av de förklaringar vi redan har tagit upp. Den är dessutom underhållande. 


Är det farligt för hundar att äta sitt eget bajs?

Det är faktiskt vanligare att hundar äter andra djurs bajs än sitt eget.

Beteendet att äta avföring från andra djur, både från andra hundar, men också från djur som rävar, katter och fåglar har sina risker.

I avföring hos andra djur kan det leva parasiter, bakterier, virus, svamp som kan orsaka sjukdom och skada din hund allvarligt. 

Om du förstår anledningarna bakom varför din hund utsätter sig för dessa risker, kommer det hjälpa sig att agera bestämt och vidta åtgärder som bryter djurets vana att ägna sig åt detta instinktiva beteende.

Ett beteende som är svårt att förstå för oss människor

Att äta sin egen och andras avföring är så lång ifrån vad vi människor skulle tänka oss göra så att det blir svårt att förstå varför hundar gör det. Det är rent ut sagt vidrigt!

För oss känns det så avskyvärt att det nästa blir tragikomiskt när man man upptäcker sin hund i färd med att nafsa i sig en helt hög med avföring. Trots allt stinker det dynga, och då minst en mage har redan gjort sig av med det, hur kan då en annan vilja ha det?

Avslutande ord om hundens avföring

Varför hundar är äter bajs är en komplex fråga att besvara eftersom det finns väldigt många faktorer som kan spela in. När du läst våra tolv förklaringar i den här artikeln hoppas vi att du är betydligt mer utrustad med att besvara frågan om vad som ligger bakom beteendet som är specifikt hos din hund.

Du upplevde säkert att någon förklaring stämde in bättre än alla de andra på din vovve. Kanske var det flera som du tyckte kändes rimliga. Med allt du nu vet om ämnet är nästa steg att få din hund att sluta med beteendet, om det är ditt mål, eller bara acceptera det. Hur du gör detta kommer kanske  vara ett ämne för en kommande artikeln. Kommentera gärna nedan om du vill att vi skriver en guide. Då kanske vi prioriterar den så att den finns på sidan inom kort. 

Tills vidare önskar vi dig lycka till och hoppas att du hittar ett sätt att få bukt allt du anser är ett problem tills dess. Kommentera gärna hur du gör det (för att hjälpa andra) och om förklaringarna vi har gett här hjälpt dig. 

Svar på vanliga frågor

Varför äter hundar sitt eget bajs?

Hundar äter ibland sitt eget hundbajs för att de känner att det är något i det som de behöver återvinna, för att det är ett instinktivt beteende från en tid när maten var knapp, för att de härmar andra hundar eller av medicinska skäl.

Vad kan jag göra om min hund äter avföring?

Prova byta maten du ger din hund till något som är lättare för din hunds mage och mer näringsrikt. Torrfoder innehåller en stor andel utfyllnad som inte har något egentligt näringsvärde för din hund. Du kan prova byta ut torrfoder till något som är mer naturligt sett till djurets ursprung och historia.

Kan min hund bli sjuk av att äta avföring?

Hundar har magar som är rustade för att äta avföring och kadaver eftersom de härstammar från vargen. Det finns en risk att avföring innehåller bakterier eller parasiter. Bakterier kan göra din hund sjuk men de kan också hjälpa din hund att hålla sig frisk. Många nya forskningsrön som studerat mikrobiomet avslöjar detta.

Är det farligt för min hund att äta avföring?

Det är vanligtvis inte ofarligt för hundar att äta avföring så länge det är fritt från skadliga bakterier, parasiter eller virus som hundens kropp inte klarar av. I den här artikeln berättar vi att hundar har en mer välutrustad mage för att klara av bakterier i avföring och kadaver än många andra djur eftersom de härstammar från asätare.

Hur rengör jag min hunds mun efter att den ätit avföring?

Hundar har saliv och goda bakterier som naturligt hjälper till med att rengöra munnen. Ge din hund mat, vatten eller bitleksaker för att påskynda genom en sköljande effekt och ökad salivproduktion. Det finns tandborstar och tandkrämer för hundar du kan använda. Tandkräm avsedd för människor ska inte användas till hundar.

Hur får jag min hund att sluta äta avföring?

Innan du försöker ändra din hunds beteende är det bra att förstå de bakomliggande orsakerna till koprofagi, då blir det lättare att ta rätt beslut. Problemet kan ha att göra med din hunds foder, i så fall kan det vara bra att byta ut det till ett som lättare för hunden mage att smälta. Du kan även börja jobba med att påverka hundens beteende genom tekniker för att ersätta gamla vanor med nya.

Varför äter hundar harlortar/ harpluttar?

Harlortar innehåller en bakterierkultur och ämnen som enzymer. Harpluttar kan ge hälsofördelar för din hund genom att det berikar djurets tarmflora. Hundar har en mage som är byggd för att klara av att äta bajs som harlortar. Beteendet att äta har alla sorters avföring är nedärvt från generation till generation. Det härstammar antagligen från tiden då hundens förfäder levde i det vilda.

Vad gör jag om min hund äter ur kattlådan?

Kattbajs kan framstå som en form av delikatess som verkar svår att motstå för hundar. Beteendet kan bero på att hunden inte får i sig allt den behöver via sin kost eller vara rent instinktivt. Det bästa du kan göra för att motverka koprofagin är att jobba på att ändra hundens vana, hålla dörren stängt eller bygga en kattlucka som hunden inte kan passera.

Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Liknande läsning

Djursajten
>
Tack för att du läste artikeln: Varför äter hundar avföring? – 12 förklaringar till koprofagi