3 mars

Glasgrodan – Det genomskinliga djuret

0  Kommentarer

Ett av världens mest unika och häftigaste djur kallas glasgroda och återfinns i delar av sydamerika där den lever i det vilda. Namnet vittnar om grodans utseende och kommer från att grodan har en kropp som är genomskinlig. Det är sant! Du kan se grodans inre organ från utsidan likt glas.

I den här artikeln ska vi lära oss allt om glasgrodan och hur den använder sitt unika utseende till sin fördel. Dessutom berättar vi om vad den äter och hur den lever för att klara sig från rovdjur och andra utmaningar.

Glasgrodan

Glasgrodan har fått sitt namn från den genomskinliga huden som låter oss se de inre organen utifrån. Grodan ser alltså ut som att den är inkapslad i glas. Den återfinns i första hand i de mellersta till sydliga delarna av sydamerika och är vanligast i Mexico och Bolivia.

Även om du befinner dig där grodan är som vanligast är sannolikheten inte stor att du stöter på dessa djur då de är mycket små. Vissa arter blir inte längre än 1,5 cm men vanligast är en storlek på omkring 3 cm. 

På ovansidan och uppifrån ser grodan ut som vilken annan groda som helst. Den är grön, mycket liten och vid första anblick, ganska söt. Det är när man ser den underifrån man tydligt ser den unikt genomskinliga buken. 

Glasgrodan lever sina liv i träd. Där håller den sig ofta relativt säkra från rovdjur men de finns en del risker. Under parningssäsong ger dig sig iväg mot mer öppna områden i närheten av en vattenkälla för att lägga sina ägg. Hur de håller äggen säkra är väldigt smart. Mer om det senare i artikeln.

Hur grodan använder sitt utseende till sin fördel

Vid första anblick kan det vara svårt att förstå varför grodan är genomskinlig men när man studerar dem ser man hur utseendet används till grodans fördel. Eftersom den inte är helt genomskinlig och endast visar organen underifrån är huden inte skapt för att kamouflera sig genom att smälta in i liknande färg.

Den genomskinliga buken och benen bidrar istället till att konturerna blir väldigt svåra att urskilja när grodan sitter mot ett blad. Tack vare detta klarar sig grodan extra bra mot rovdjur och andra faror.

Glasgrodans kost

För att få energi äter grodorna i första hand andra djur och insekter. De lever på fjärilar, flugor, spindlar, gräshoppor och i vissa fall även andra mindre grodor. 

Glasgrodan är nattaktiv och letar sin mat under den mörka natten och kan, trots sin minimala kroppsbyggnad äta relativt stora insekter.

Det smarta sättet glasgrodan lägger ägg

De transparenta grodorna har en smart metod för att lägga sina ägg för att hålla dem säkra från rovdjur. Genom att placera de omkring 35 äggen på löv ovanför vatten är äggen nästan garanterade att klara sig och är bara oskyddade från larver och flygande insekter. När de sedan kläcks faller grodynglen ner i vattnet men är då relativt trygga eftersom de simmar starkt med sina små svansar.

Där lever de under en period för att sedan, tillslut återvända till land och fortsätta sina liv likt dess förfäder; i träden.

Trots den smarta metoden finns de en del risker för äggen. För att säkerställa att de ska klara sig tills äggen kläcks riskerar hanarna sina liv. De vaktar äggen dag och natt för att avyttra inkräktare som vill komma åt äggen. I vissa fall kan hanen till och med lägga sig över äggen för att skydda de lite extra om några flygande insekter såsom getingar är på jakt efter äggen.

Detta sättet att försvara sina ägg är unikt för glasgrodan. De flesta grodor världen över har inget större intresse av att skydda äggen och försvara dem till de kläcks. Vanligt för grodor i allmänhet är att de lägger sina ägg och sedan lämnar platsen. Äggen får då antingen ätas eller leva tills de blir yngel utan någon hjälp från föräldrarna.

Nedan ser du en video när pappan till äggen försvarar äggen mot inkräktare.

Vad är det man ser genom grodas kropp?

Det man ser genom grodans glasliknande hud är först och främst organen. Det absolut tydligaste som syns är hjärtat då färgen sticker ut en aning i jämförelse med resten av grodan. Man kan dessutom se tarmen, lungorna och andra organ samt äggen innan grodan ska lägga dessa.

Hur väl man ser genom grodans buk varierar från groda till groda. Vissa av arten är nästan helt gröna och knappt genomskinliga medan andra helt enkelt ser ut som glas.

Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Djursajten
>
Tack för att du läste artikeln: Glasgrodan - Det genomskinliga djuret