Ett igelkottshus lockar igelkottar till din gård och ger dem en trygg plats skyddade från väder och rovdjur. Lär dig hur du lyckas här!

...
Läs mer

Vildsvin som bökar i trädgården ställer snabbt till problem för tomtägare. Lyckligtvis finns det enkla lösningar – I guiden finner du 8 tips.

...
Läs mer

Med en hjälp av en fladdermusholk kan du på ett effektivt och naturligt sätt bekämpa mygg. En fladdermus kan äta imponerade 1000 mygg på en timme.

...
Läs mer

Att bli av med grävlingar är lättare än många tror. Med hjälp av bra information kommer du slippa latringropar i tomten och skador på huset.

...
Läs mer

Maneter är mästare på att överleva. Det äldsta djuret man hittat lämningar från är en manet. Visste du att det gör maneter till mycket äldre som art än dinosaurierna?

...
Läs mer

Glasgrodans unika utseende hjälper den att överleva sitt tuffa liv. Lär dig allt om hur den använder sin genomskinliga kropp till sin fördel.

...
Läs mer