24 mars

7 fakta du antagligen inte visste om maneter

0  Kommentarer

Maneter är mästare på att överleva.  Det äldsta djuret man hittat lämningar från är en manet. Visste du att det gör maneter till mycket äldre som art än dinosaurierna? 

Världen äldsta fossil är en vattenlevande manet som är cirka 600 miljoner år gammal, en tid långt innan den då dinosaurierna levde. 

Maneter kan klona sig likt virus

Vem hade kunnat gissa, år 2019 eller tidigare, att nästan hela åren 2020-21 fullständigt skulle präglas av en global pandemi som orsakats livsformer i mikroformat, ett virus, utom räckhåll för våra ögon.

En viktig framgångsfaktor för virusets förmåga att överleva är just att det kan klona sig, en förmåga det delar med just maneter. En vuxen manet kan inte klona sig men i sitt förstadium, i vilket den kallas polyp, kan maneten klona sig.

Förmåga att föryngra sig själva

Olika arter av maneter har förmågan att både föröka sig sexuellt genom parning och asexuellt genom kloning. Att kombinera olika sätt att fortplanta sig ger maneter överlevnadsfördelar. 

Om du tycker att maneters förmåga att överleva 600 miljoner år och att kunna klona sig själv är fascinerande, vänta bara tills hör det resten om maneternas överlevnadsförmåga! (hint: tänk fågel fenix)

Vissa arter av maneter har förmåga åldras baklänges, eller kliva bakåt till ett tidigare livsstadium i sitt liv, och på så sätt förlänga sitt liv utan begränsning (tror forskare).  Läs mer om detta senare i artikeln.

Vilken är väldens farligaste manet?

Vanligvis är maneter harmlösa djur men det finns vissa arter såsom kubmaneter som är extremt farliga för människor. Dessa maneter har gift som enkelt dödar en människa inom loppet av några minuter eller upp till en timme.

Bland kubmaneterna finns arten havsgeting, världens farligaste manet. I vår artikel om farliga maneter kan du läsa mer om den. 

1. Maneter fanns före dinosaurierna

Kammanet Ctenophora  Comb jelly i havet

Bilden visar en Kammanet som forskarna tycker fossilen påminner om.

Maneter är mycket äldre än dinosaurierna. Den äldsta fossilen man hittat är en vattenlevande manet. Fossilen var ca 600 miljoner år gammal.

Fossilen upptäcktes av kinesiska forskare 2019. Det som är fascinerade är att det uråldriga, förhistoriska djuret påminner väldigt mycket om kammaneter (comb jellyfish) som fortfarande lever idag (enligt forskare).

2. Maneter har ingen hjärna

Det har fascinerat många hur ett djur utan hjärna kan agera målinriktad och intelligent. Kubmaneter är exempelvis som art skickliga jägare och söker aktivt byten.

Istället för en hjärna har djuret ett struktur av nervceller med centrala och perifera delar. Att kalla det hjärna är nog långsökt men det är  ett slags nätverk av nervceller (ganglia) och fungerar på ett sätt som har likheter men en hjärna. Ännu mer förunderligt är att maneter varken har ett hjärta, blod eller lungor!

Maneter har ögon. Om dessa ögon kan ge maneter någon slags inre mental bild av omgivningen vet man inte ännu. Många maneter använder sina ögon, som ofta kan vara ett 20-tal till antalet, till att se genom sin kropp som då fungerar som ett filter i vattnet. 

3. Medusa är namnet på manetens klocka (kropp)

Ibland använder man ordet medusa när man talar om maneter på svenska och engelska.

På grekiska, hebreiska och franska är medusa det huvudsakliga ordet man använder för manet.

Medusa var en kvinna i den grekiska mytologin med hade ett hår som utgjordes av ormar och ett ansikte så otäckt att det förvandlade människor till sten.

Medusa förvandlades till detta monster som hon var efter att hon förargat gudinnan Athena. 

Namnet på manetens kropp kommer från medusa

Bilden visar en del av det klassiska verket Medusa av Sir Peter Paul Rubens från 1618

Om man låter sin fantasi flöda lite är det inte svårt att se likheterna mellan ett otäckt ansikte och maneternas klocka.

Maneternas tentakler kan du föreställa dig är ormarna i medusas hår. 

Medusa är ett annat ord för maet


4. Maneter kan klona sig 

Det är inte många djurarter som levt på jorden i 600 miljoner år eller längre. Hundratals miljoner år otänkbart lång tid, det har också skett kometnedslag och globala massutrotningar under den tiden.

De sällsynta arterna som har varit på planetern sedan 600 miljoner fram tills idag är mästare på överleva.

Maneter har förmågan att klona sig

Ny forskning visar att maneter kan vara de bästa av dem alla och som jorden äldsta upptäckta komplexa livsform är den redan bevisligen framgångsrik.

Den har flera egenskaper som gör den till en unikt skicklig överlevare och det kanske kan förklara överlevnadsskickligheten. En av dessa är förmågan att klona sig själv.

Manetens förmåga att kunna försöka sig både sexuellt och asexuellt är en av dess fascinerande egenskaper.

De kan både klona sig och föröka sig genom parning vilket ger djuret en unik flexibilitet. Först och främst finns det honor och hanar.

Parningen sker genom sperma som överförs mellan medusorna. Antingen släpper hanen ut sperman vattnet så att det når honan eller så söker han upp honan och överför det till henne från mun till mun.

Inuti honan befruktas äggen om hon lägger dem på den säkraste platsen hon hittar. Men det är inte allt som gör dem till mästare på att föra sina gener vidare.

Innan maneter blir vuxna medusor spenderar de en tid i ett polypstadium (ungdomsstadium).

En manet i polypstadium kan liknas vid puppor eller larver. Insekter lever som puppor eller larver innan de blommar till en fjäril eller fluga, likt den unga maneten lever i en polyp innan det utvecklas vidare.

Som polyp flyter maneter i havet och fäster sig så fort den kan vid en säker plats, t.ex. en sten eller växt på havsbotten. Där äter den plankton som passerar nära i vattnet.

Det fascinerande med maneten som polyp de kan klona sig själv genom att splittra sin kropp i flera delar. Varje del växer upp sig till en självständig polyp som sedan med tiden övergår till att blir en frissimmande medusa.

Tänk dig själv hur detta ökar djurets förmåga att överleva. Sannolikheten minst en manet som kommer till polypstadiet överlever blir mycket större.

5. Vissa maneter är biologiskt odödliga

Aurelia aurita öronmaneter under sin livscykel

Om du tycker att maneters förmåga att överleva 600 miljoner år och att kunna klona sig själv är fascinerande, vänta tills du hör detta!

Kloning kan ju ändå något vi människor kan göra i våra laboratorium med den senaste vetenskapen.

Att leva åldras baklänges och att regenerera vår kropp är däremot fortfarande bara science fiction. Något som bara är möjligt filmer som benjamin button eller för mytologiska varelser som fågeln Fenix. Åtminstone är det var många har trott.

Biologisk odödlighet

I ny forskning som gjort  2 arter av maneter har man upptäckt mycket säregna egenskaper som har möjlighet att revolutionera vetenskapen.

Nu vet man att vissa arter av maneter faktiskt har något som i vetenskapen kallas för biologisk odödlighet. Kan dessa egendomliga maneter vara nyckeln till evigt liv hos oss människor också?

Fågel Fenix är en mystisk varelse som återfinns i mytologin hos många olika kulturer. Den unika egenskapen den besitter är förmåga att återfödas igen ur askan den brinner upp i. 

Fågelns övernaturliga förmåga från sagoberättelserna att återfödas ur sin egen aska är något som vissa arter av djur som faktiskt finns på riktigt kan göra.  

Förmåga att trots självaste döden som den här egendomliga vissa arter av maneter besitter är det som gör den till vad man kan kalla havets legendariska superhjälte.

Tänk dig en blandning av ett spöke med tentakler, Deadpool och Benjamin Button.

Den tanken räcker inte för att beskriva djuret man det kan hjälpa dig att förstå dess egenskaper.

Precis som antihjälten Deadpool kan den odödliga maneten mycket effektivt regenerera sin kropp när delar av den blir förstörd.

Manet i nattmörkret under stjärnhimmel

Har du sett filmen om Benjamin Button? Om du sett filmen kommer du säkert ihåg Benjamin som mannen som åldras baklänges.

Han blev yngre ju längre tiden gick. När du såg filmen hade du kunnat tro att han skulle dela den förmågan med ett djur som lever i verkligheten, inte jag heller, men öronmaneten har en förmåga gör att de kan återgå från slutet av sin livscykel till början av den.

Man har länge känt till att en annan art av manet (Turritopsis dohrnii) har haft förmåga att omvända sitt åldrande och återgå till sitt ungdomsstadium i vad som verkar vara ett obegränsat antal gånger.

Detta har fascinerat människor jorden över och man har gett den namnet "Immortal Jellyfish".

Ny forskning har visat att även den större öronmaneten (Aurelia) kan spola tillbaka sitt åldrande och på så sett förlänga sitt liv. Dessutom kan den klona sig i sitt unga stadium som den kan återgå till och hela sig likt Deadpool. Hur häftigt är inte detta?

Om det finns fler maneter som kan övervinna åldrande och om vi människor kan lära oss förmågan att leva för alltid är en fråga för framtida forskning att försöka besvara.

Det står i alla fall klart att man kan hämta hopp om ett längre liv från djurriket tills det att vetenskapen är funnit svaret på om evigt liv är möjligt. Här följer en video med spännande skildring av den odödliga maneten.

6. Brännmaneters tentakler skadar inte varandra

Brännmaneters tentakler har nematocystceller som regerar på beröring och skjuter ut harpuner laddade med gift.

Det har visat sig att giftcellerna bara aktiveras av en viss kroppskemi. Kommer brännmaneterna i kontakt med varandra avfyras inte deras giftharpuner.

Det gör att maneter själva är säkra i närvaron av deras likar. Det är rätt avgörande för deras överlevnad. Med tanke på att deras bröder och systrar är utrustade med ett av världens dödligaste gift.

7. Människan har skickat maneter till rymden 1991

1991 skickade skickades arten som för sitt utseende heter Moon Jellyfish (ironiskt nog!) till yttre rymden med Space Shuttle Columbia.

Syftet med uppskjutningen av dessa var att forskare ville studera hur mikrogravitation påverkade dem.

När maneterna hade transporterats tillbaka till jorden upptäckte forskarna att maneterna hade tappat förmågan att navigera under inverkan av gravitationen på samma sätt som innan uppskjutningen.

Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Inlägget är av typen:


Liknande läsning

Hur snabbt springer en björn?

Hur snabbt springer en björn?

Vad äter ekorrar?

Vad äter ekorrar?
Djursajten
>
Tack för att du läste artikeln: 7 fakta du antagligen inte visste om maneter