5 november

Hur länge är en elefant dräktig?

I genomsnitt så är en elefanthona dräktig i ca 95 veckor - att jämföra med människans ca 40 veckor. Precis som hos andra däggdjur, människan till exempel, så kan dräktigheten för elefanter dock variera något. 

På samma sätt som gravida kvinnor ibland går både en och två veckor över tiden (eller föder ett par veckor för tidigt) så kan elefantens kalv födas flera veckor tidigare eller senare än beräknat. 

Elefanten är djuret med längst dräktighetstid

Med de nästan två år som det tar från befruktning till kalvning så innehar elefanten förstaplatsen när det gäller längst dräktighet bland världens alla däggdjur.

Det finns dock ännu fler överraskande fakta om elefanternas fortplantning, sociala liv och beteende som du kommer bli varse.

Visste du detta om elefantens fortplantning?

Den fysiska storleken och dräktighetens längd undantagna så finns det en rad likheter mellan människan och elefanten. Flera av dessa likheter gäller fortplantning och familje-/flockliv.

  • En elefanthona blir könsmogen i tidiga tonåren, precis som människan
  • Det vanligaste är att en hona föder fyra ungar under sitt liv
  • När det är dags att föda samlas hela hjorden kring honan för att skydda henne och den nyfödda ungen
  • Elefanter har ingen parningssäsong, utan kan bli dräktiga året runt
elefanter under en röd himmel

Elefanten i rummet

Man har länge vetat att elefanthonor håller sig till en hane i den hjord de tillhör, men att denne hane i sin tur har flera honor som betraktas som tillhörande honom. Elefanthanar med flera honor tillbringar mycket tid med att hålla andra hanar borta från sitt harem av elefanthonor. Det har konstaterats att detta är en naturlig ordning i alla elefanthjordar.

Homosexualitet bland elefanter är mycket vanligt förekommande, både bland hanar och honor. Både då man observerat vilda elefanter i sitt naturliga habitat och exemplar som lever i fångenskap har man sett att detta är både naturligt och frekvent. Särskilt vanligt är det med samkönade kontakter mellan fritt levande äldre elefanthanar i Afrika.

Har elefanter känslor?

För att svara på denna något invecklade fråga så måste man först reda ut vad som är en känsla. De flesta forskare är idag överens om att begreppet känsla är förbehållet människan. Samtidigt utgörs begreppets definition av det som vi kallar affekter - i korthet är detta en grundkänslas fysiska manifestation. Exempel på detta är att gråt visar att någon känner sorg eller att den som skakar och kryper ihop visar att den känner rädsla.

Så vad har då gråtande och skakande att göra med elefanter? Jo, det är nämligen ytterligare ett häpnadsväckande faktum när det gäller detta djur, att de uppvisar flera affekter i sitt sociala samspel. Elefanter kan gråta, vilket är ett väldokumenterat faktum, även om experter är oense om det handlar om en känsloyttring likt den mänskliga gråten.

En familj av elefant som dricker vatten

När en medlem i elefanthjorden dör följer något som liknar en sorgeritual: resten av hjorden samlas kring den elefant som dött och står sedan där under tystnad och stillhet en stund. För det mänskliga ögat påminner detta onekligen om en minnesstund eller rentav en begravning, men det verkliga skälet till detta beteende vet vi ännu inte. Man tror dock att det är denna ritual som gett upphov till idén om att elefanter har egna kyrkogårdar där de samlar sina döda - något som numer anses vara en myt.

Med hjälp av sin långa och muskulösa snabel kan elefanten producera ljud med stor variation. Några av dessa ljud, som till exempel trumpetandet för att varna för fara är välkänt, men redan i tidig ålder förekommer ett annat ljud som man tror är elefantens skratt. När ungar leker med varandra utstöter de ett högfrekvent pipande som kan höras även senare när elefanter leker med sina skötare.

Ett innehållsrikt liv

Ett elefantliv innefattar alltså inte bara däggdjursvärldens längsta dräktighet (om vi pratar om en hona). Elefantens ca 70 år på jorden innehåller också en del skratt, en del sorg när någon nära går bort samt en del sexuellt experimenterande och utsvävande. Inte helt olikt ett människoliv om man kokar ner det. Det är speciellt med tanke på det som det är en oerhörd tragedi att elefanter fortfarande jagas i mycket stor utsträckning för elfenbenets skull. Idag anses den asiatiska elefanten vara starkt hotad och på den afrikanska kontinenten finns 400 000 individer kvar (att jämföra med 10 000 000 i början på förra seklet).

Elefantmamma passerar en väg med sitt barn

Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Djursajten
>
Tack för att du läste artikeln: Hur länge är en elefant dräktig?