19 september

Hur länge lever en trollslända? Lär känna den stora rovdjursinsekten

0  Kommentarer

Trollsländan (ENG: Dragonfly) är en av Sveriges största insekter. Man kan säga att de gör rätt för sitt namn med sitt förtrollande uttryck då de susar förbi i naturen.

Även det engelska namnet gör de sig förtjänt av i hur de glider fram som en flygande drake över marken med ett vässat öga för levande byten. (Sett från flugas perspektiv är de farliga som en drake).

Kort svar: En trollslända lever flera månader som slända. Upp till flera år genom hela sin livscykel. Det är en skröna att de bara blir ett eller ett par dygn. Hela livscykeln blir omkring 5-7 år.

För människan som iakttar trollsländan är den både ögonfallande och vacker. De har fyra stora genomskinliga vingar, en långsmal (ofta) färgstark kropp, runda (lite läskiga) fasettögon och diskreta antenner (mindre synliga än hos insekts-släktingar).

Likt alla insikter tillhör trollsländan de ryggradslösa djuren, bland vilka de är i toppen av näringskedjan (insektsrikets drake). Den är skickliga jägare och äter en liknande föda som fladdermöss och vissa fåglar.

När du möter en trollslända i naturen kan du känna dig lugn. De är fullständigt harmlösa för människor, även deras rika och komplexa utseende kan upplevas instinktivt skrämmande och respektingivande för många. Trollsländor är ytterst fängslande att observera och lyssna till när de passerar genom luftrummet.

Den häftiga insekten väcker nyfikenhet och många har frågor om allt från egenskaper till levnadssätt hos människor. Ett av de vanligaste ryktena / myterna som cirkulerar om trollsländan är att den har ett väldigt kort liv.

Det sägs att den har ett liv som bara är en dag långt. Men stämmer det verkligen eller är det bara en ren och skär skröna? Läs vidare så får du svaret!

Hur länge lever en trollslända egentligen?

En trollslända kan bli flera år gammal. Det är en myt att trollsländor bara lever en dag. Räknar man hela deras livscykel kan sländorna blir upp till 5-7 år gamla, sett till att de spenderar majoriteten av sin livscykel som larv.

I fullt utvecklat tillstånd som slända lever den ryggradslösa topp-predatorn vanligtvis ett par månader. Det händer förstås rovdjur fångar och äter upp trollsländor det vilda, vilket sänker genomsnittsåldern (Den är bara i toppen av näringskedja bland de ryggradslösa djuren).

Beroende på klimatet där sländan lever spenderar det olika lång tid som larv. Sländan kan exempelvis spendera 90% av sin livstid som larv, men exakt hur länge beror på temperatur och övriga miljöfaktorer.

Hur ser trollsländans livscykel ut?

Det är vanligt att man träffar på en trollslända i närheten av vatten. Insekten är beroende av vatten för äggläggning och det är även kring vattendrag de brukar para sig.

Honan lägger sina ägg i vatten där de sedan flyter runt tills det att de kläcks. Ur äggen kommer en larv, eller nymf som det kallas, och även den lever i vatten - ibland under flera år - tills den är mogen nog att ta nästa steg i livscykeln.

När det är dags för förvandlingen kryper insekten upp ur vattnet eller på på ett strå vassen där den klamrar sig fast. Nymfens hud spricker och ur larvkroppen kommer en fulländad trollslända. Kvar blir ett tomt skal och en flygande, vacker trollslända.

Sammanfattningsvis består trollsländans livscykel av tre stadier. Det börjar med att honan lägger ägg i vattnet. Livscykeln är av typen Ofullständig metamorfos, vilket betyder att stadiet som puppa som vissa insekter genomgår skippas.

  1. Egget flyter runt i vattnet till det kläcks till en larv (nymf)
  2. Nymfen lever i vattnet tills den kryper upp då larvhuden börjar spricka.
  3. Ur larven kryper sländan, flyger iväg och kvar blir ett tomt skal.

Trollsländor kan delas i tre grupper

I Sverige finns det tre arter av trollsländor som skiljer sig åt på olika sätt som exempelvis i kroppsform, storlek och nyanser i färgerna och hur ögonen är utformade. De finns drygt  kända 5 680 arter av trollsländor i världen. I Sverige har man upptäckt 64 åtskiljda arter. Dessa Svenska arter kan delas in i tre huvudgrupper som tillsammans utgör det som i Sverige benämns som trollsländor.

1. Egentliga trollsländor

De mest typiska trollsländorna som utmärker sig med stora fasettögon som möts i mitten av "ansiktet". De kännetecknas också med en tjockare rund kropp som inte lika lång och spetsig. I det svenska klimatet är egentliga trollsländor de som brukar nå den största kroppsstorleken.

2. Flicksländor

Flicksländor har kortare och bredare huvud och ögon som är åtskilja från varandra. De har ofta en väldigt länga och smal kropp som kan uppfattas mer skör än deras i Sverige mer robusta släkting, den egentliga trollsländan.

3. Jungfrusländor

Jungfrusländan har mer likheter med flicksländor än egentliga trollsländor. Den har en smäcker kroppsbyggnad och en tunn, lång smal kropp och fasettögon som är separerade ifrån varandra. Det ger insekten ett mycket brett synfält

Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Djursajten
>
Tack för att du läste artikeln: Hur länge lever en trollslända? Lär känna den stora rovdjursinsekten