23 september

Hur många ben har en myra egentligen?

0  Kommentarer

Myror har tre benpar - sex ben totalt. Myror är insekter. Ett av de främsta kännetecken hos insekter, som skiljer dem från andra ryggradslösa leddjur som spindeldjur, kräftdjur och fyrfotingar, är att insekter aldrig har fler än sex ben.

Andra leddjur som äkta spindlar har alltid åtta ben och mångfotingar kan ha hundratals ben, men deras anlag är ganska avlägsna från myrornas. Andra insekter som gräshoppor och bönsyrsor och mer närbesläktade och delar samma antal ben.

Finns det några undantag?

Det finns inga kända myror eller insekter som har fler än 3 benpar,
men kan de ha färre än 3?

Insekternas ben är vad som inom biologin brukar kallas extremiteter. Extremiteter avser utskjutande kroppsdelar om till exempel ben, armar, tenakler eller dylikt. Tre par av benliknande extremiteter finns hos alla insekter. Hos myrorna fungerar alla extremiteter som ben. Man kan därför med enkelhet konstatera att alla myror har 3 ben. Den överväldigande majoriteten insekter använder, precis som myror, fortfarande alla extremiteter som ben.

Men det finns undantag och uppstått i vissa arter med tiden. Insekterna har genom evolutionens gång anpassat sig efter sin omgivning. Hos vissa arter har anpassningen lett till att benen har tagit en lite annan funktion. Vissa arter har ett förkrymp främre benpar som används mer som armar än som ben. Man kan tänka sig att de används till att kontrollera föda eller känna sig runt i sin omgivning. De mittersta och bakre paren av extremiteter utgör alltid ben hos insekter.

Är det sexbenade djur som dominerar på jorden?

Myror är, som du säkert vet, inte direkt ovanliga att träffa på. Jag är säkert på att du antingen tagit initiativ och besökt myrorna i skogen eller så är det myrorna som kommit till ditt hem som objudna gäster någon gång i ditt liv.

Faktum är att myror precis som insekter i stort är mycket vanliga och har en utbredning över hela världen. Samma för gäller för andra sexbenade insekter som mygg, flugor och trollsländor.

Eftersom 90 % av alla eukaryota livsformer på jorden utgörs av insekter, gruppen där myrorna ingår, kan man utan tvivel säga att de sexbenade varelserna dominerar planeten - i alla fall sett till antalet. [Källa]

I jordens alla hörn lever det mer än de 12 000 kända arter av myror som människan har lyckats identifiera (Källa: Wikipedia). Att ha sex ben för att ta sig fram måste utan tvekan vara fungera när det gäller att överleva och att fortplanta sig. Men det är inte bara myrorna antal ben som gör dem till överlevare.

Att kunna samarbeta kan vara viktigt för att överleva. Myrorna är några av de bästa djuren i världen på att samarbeta och många av arterna i komplexa myrsamhällen, ofta med hundratusentals till miljontals individer.

Myrors likheter och skillnader med andra insekter

Alla myror tillhör undergruppen gaddsteklar inom ordningen som kallas steklar - till vilken bin och getingar också räknas. Myror är närmare släkt med bin och trollsländor (som också är insekter) än med spindlar och sniglar (som inte är insekter).

Myror och bin är vid första anblicken väldigt olika till utseendet och har till synas skilda egenskaper, såsom flygförmågan hos bin och getingar. Men visste du att det finns myror som kan flyga? Vingar och flygförmåga förekommer hos vissa individer i myrsamhällen, såsom myrdrottningen och fertila hanar.

Dessa individer har vingar i parningssyfte, för att kunna flyga till lämpliga platser och skapa nya samhällen. När myrsamhällets bevingade individer är mogna och tillfället är rätt - flyger myrdrottningen iväg med fertila hanar och startar nästa koloni.

Efter parningen dör hanen. Han har uppfyllt sitt syfte i livet - att para sig. Drottningen tappar sina vingar och föder de avkommor som blir starten på en ny myrkoloni.

Bobyggande är en egenskap både myror och bin delar. Båda djuren är i regel skickliga bobyggare och lever i stora samhällen med många individer. Detta är typiskt för många gaddsteklar. I både myr- och bisamhällen finns det dessutom en drottning.

Vad kännetecknar en myra?

Precis som alla insekter har myror en kropp som är uppbyggda av tre delar: Ett huvud, en bröst och en buk. Kroppsbyggnaden skiljer insekter från spindeldjur, som har huvud och bröst sammansatta till en del och har således bara en kropp om utgörs av två delar.

Myrorna är eusociala och lever i ett organiserat, hierarkiskt samhälle där individer har olika arbetsuppgifter såsom att bygga bo, försvara samhället eller para sig (bara drottningar och fertila hanar). Myrsamhället är väldigt organiserat och jobbar enhetligt med det gemensamma målet värna om samhället och framförallt den fertila drottningen. Myror har också antenner och vanligtvis giftgaddar.

Spindlar som imiterar myror

Vi vet nu att myror är insekter som har max sex ben och spindeldjur har max åtta ben. I naturen förekommer det ibland de mest fascinerande anpassningarna hos djur. Varför dessa uppstår vet inte forskarna men evolutionsteorin säger att det hjälper dem att överleva och för sina gener vidare.

Det är möjligt att se en myra som har "åtta ben". Den ser helt ut som en myra, rör sig som en myra och lever ibland med myrorna i myrsamhället. Är det verkligen en myra - eller är den en spindel?

Över 300 spindelarter har utvecklat den lömska, bedrägliga överlevnadsstrategin att imitera myror. Spindeldjur har i regel åtta ben och om du upptäcker du en myra som är fler än 3 benpar kan det vara så att din upptäckt inte är en egendomlig myra - utan en spindel i som har kamouflerat sig som en myra! Skenet kan bedra i djurriket!

Myror är aktade bland rovdjur i skogen. Fåglar och insektsätande rovdjur gör vad de kan för att undvika myror eftersom de orsakar smärta när de hugger med deras vassa gadd och sprutar in sitt gift. Dessutom anfaller de sällan ensamma.

En attack från ett dussin myror kan skada en liten fågel och i värsta fall vara livshotande. Genom att efterlikna myror håller sig spindeln säker från att bli uppäten. Naturintresserade världen över fascineras över spindlarna bedrägliga överlevnadstaktiker.

Hoppspindlar som ser ut som myror

I Sri Lanka finns ett fascinerande exempel på en hoppspindel som är en mästare på att kamouflera sig som en myra. Faktum är att de gör ett så bra jobba så du förmodligen inte skulle se att den är en spindel om du inte vet exakt vad du ska kolla efter.

Hoppspindel-arten anpassar så gott som hela sitt utseende för att ge skenet av en myra. Spindeln har åtta ben men går bara de tre bakre benparen. Sättet spindeln har sina framben får dem att se ut som insekternas antenner.

Spindeln efterliknar också myrans i dess sett att röra kroppen. Den efterliknar det sicksack mönster som myrorna sicksack rör sig i när de följer luktspår som andra myror utsöndrar.

I närheten av sina ögon har spindeln ett par extra svarta fläckar som är oerhört lika myrornas egna ögon. Detta tar uppmärksamhet bort spindeln stora uppsättning av egna ögon. Vissa av spindlarna har gjort transformerat sina gaddar till att efterlikna att de bär på en annan myra på ryggen.

Samma gaddar som liknar en död myra kan användas som ett dödligt vapen om spindelns väljer att gå till attack. Här är en video som visar detta:

För ett tränat människoöga är det möjligt att upptäcka detaljer som avslöjar spindelns sanna identitet. Till att vilseleda rovdjur och andra myror fungerar det kamouflerade utseendet tillräckligt bra för att hålla spindeln vid liv.

Kollar man mycket noga hur "myrorna" / hoppspindlarna rör sig kan upptäcka att de tar stöd av sina antenner när de går. Kommer ett rovdjur som genomskådar dess kamouflage har spindeln hoppförmågan som ett extra trick i rockärmen.

Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Inlägget är av typen:


Liknande läsning

Varför ylar vargar?

Varför ylar vargar?

Hur länge är en elefant dräktig?

Hur länge är en elefant dräktig?

Hur många ägg lägger en höna?

Hur många ägg lägger en höna?
Djursajten
>
Tack för att du läste artikeln: Hur många ben har en myra egentligen?