22 september

Hur många ben har en spindel egentligen? – Skillnader mellan olika arter

0  Kommentarer

Spindlar har fyra benpar vilket ger dem åtta ben totalt. Spindelns åttabenade kropp kännetecknar dem som tillhörande klasen spindeldjur inom stammen leddjur. Spindelns fyra benpar är en viktigt del i vad som skiljer dem från insekter, som alltid har tre benpar.

Till skillnad från spindlar och insekter finns många andra leddjur som har fler ben, där ett extremt exempel är tusenfotingar och ett mindre extremt de tiofotade kräftdjuren.

Finns det några undantag?

Vissa spindlar ser verkligen utan att ha fler än åtta ben, finn det några undantag? Om du frågat dig detta kan vi säga följande: Ibland kan sannerligen utseendet vara vilseledande, för alla spindeldjur har också utvecklat två känselspröt som är mer eller mindre lika ett extra benpar hos olika spindlar. Faktum är dock att spindlar alltid har åtta ben.

Spindelns känselspröt använder den inte till att gå, istället används dem för kontrollera dess byte och olika föremål. (De är mer lika armar än ben i sitt syfte). De används också till att äta, navigera i omgivningen och fungerar som sexuella organ hos spindelhanar.

Det finns vissa spindlar som har särkilt benliknande känselspröt. Men även hos en art som Skorpionspindlar där djuret ett mycket stora femte ”benpar”, där dessa verkligen liknar ben, används dessa ändå som känselspröt och inte till att gå på. Det skriver Wikipedia.

En äkta spindel har åtta ben – utan undantag

Tittar du på ett leddjur med fler eller färre än åtta ben kan du med säkerhet säga att det inte är en spindel, så länge spindeln inte har tappat ett benpar av någon anledning. Spindelns grundläggande karaktärsdrag är att ha just åtta ben. När det gäller äkta spindlar finns det inga undantag. Alla har åtta ben. Däremot finns det nära släktingar till äkta spindlar inom klassen spindeldjur, såsom kvalster och en viss fäsingspindel (Ricinulei) som har andra antal ben.

Utöver detta är det som definierar spindelns även dess känselspröt som vi nämnde tidigare men också spindelns karakteristiska kropp. Spindlar kan visserligen se oerhört olika ut till utseende, men det som alla har gemensamt är att de ett bröst och en kropp som är sammansatta i en och samma del av djuret. Insekter delar inte detta karaktärsdraget med spindlar. De har fler delar som hör till deras kropp. Antalet ögon är till skillnad från antalet ben inte exakt hos spindlar, det varierar mellan arterna men det förkommer att djuren har åtta, sex eller ibland ännu färre. Spindlar har också två huggtänder till att äta föda samt vanligtvis ett gift de använder till att fälla sitt byta. Alla äkta spindlar har spinnvårtor för produktion av silkestrådar som de använder på olika sätt. Drygt hälften av arterna väver nätet för att fånga sina byten med andra arter har utvecklat andra sätt att överleva.

Behöver verkligen spindeln åtta ben?

Det här är en bra fråga som några forskare i University of Nancy, Frankrike ställde sig. Forskarna ville se om det på något sätt var handikappande för spindlar att sakna ett eller flera ben. De placerade 123 spindlar i plastlådor. Drygt hälften av dem var intakta och drygt hälften saknade minst ett ben. Forskningsledaren Alian Pasquet och hans team upptäckte snart att spindlarna som saknade ett ben inte presterade sämre än de spindlarna som hade kvar sina ben, varken när det gälle att spinna nät eller fånga föda. Undantaget var spindlar som saknade mer än två ben. Dessa klarade sig inte alls lika bra. Slutsatsen man kom fram till i studien var att spindlarna kan ha en överlevnadsfördel o att ha sex ben när det gäller att undvika rovdjur eller andra naturliga hot. För blir de av med ett eller två ben är det inte livshotande för spindelns, så länge den kan behålla de resterande benen.

Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Liknande läsning

Hur mycket sover en hund?

Hur mycket sover en hund?

Hur många katter får man ha?

Hur många katter får man ha?
Djursajten
>
Tack för att du läste artikeln: Hur många ben har en spindel egentligen? - Skillnader mellan olika arter