2 oktober

Hur många halskotor har en giraff?

0  Kommentarer

En giraff (Giraffa camelopardalis) har precis som de allra flesta däggdjur sju halskotor. Den långa halsen och tungan behöver giraffen främst för att komma åt föda i form av vegetation från buskar och träd, men den kräver inte fler halskotor bara för att den är lång.

På grund av sin långa hals är giraffen det högsta djuret i världen (kring 5,5 m) och lever främst i södra delen av den afrikanska kontinenten. För att kunna förse hjärnan med blod är giraffens hjärta mycket starkt och väger över tio kilogram. Detta gör i sin tur att giraffens blodtryck är kring tre gånger högre än hos en människa (Ronald M. Nowak: Walker’s Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, 1999).

Giraffer och människor har lika många halskotor

Vid en första anblick är det svårt att se att en giraff skulle ha precis lika många halskotor som en människa, men faktum är att sju verkar vara det magiska talet när det gäller just halskotor hos däggdjur. En giraff har förstås betydligt längre hals än en människa men det är inte fler kotor utan snarare att kotorna sitter högre på en giraff som gör att halsen är förlängd.

Halskotorna hos däggdjur är alla mycket lika varandra. De två översta kotorna heter atlas respektive axis och är utformade lite annorlunda än de övriga fem halskotorna. Axis kan sägas ha en tapp som sticker upp i den översta kotan atlas. Det är denna konstruktion som gör det möjligt för däggdjur att kunna röra på huvudet i olika riktningar. I princip all rotation i huvudet hos ett däggdjur sker mellan atlas och axis medan resten av kotorna endast ”böjs”. När däggdjur nickar framåt eller bakåt är det snarare lederna mellan kraniet och atlas som böjs.

Hos de få däggdjur som inte rör speciellt mycket på huvudet är atlas och axis mer eller mindre sammanväxta. Som exempel kan nämnas de flesta valar. Djur som har stor nytta av rörlighet i huvudet har som regel alltid fler än sju halskotor. De allra flesta fåglar har minst nio halskotor. Svanen sticker ut lite extra med hela 25 st halskotor och kan därför vrida huvudet i alla möjliga riktningar i jakten på föda under vattnet. (http://www.djur.cob.lu.se/Djurartiklar/Info/halskotor.html).

Varför har giraffer 7 halskotor?

Det är ännu inte klarlagt varför de flesta däggdjur har just sju halskotor men man vet att ett onormalt antal halskotor är förknippat med diverse olika hälsoproblem. De individer som föds med för många eller för få halskotor löper som exempel en betydligt högre risk att drabbas av cancer.

Detta är ett faktum för människor och man vet att det även har samma effekt på möss. En förklaring kan ligga i att halskotorna skiljer sig i sin utformning från bröstkotorna. Detta framförallt för att halskotorna inte är anslutna till revbenen. En ovanlig missbildning hos flera däggdjur kan göra att revben utvecklas vid den nedersta halskotan.

Denna kota blir då till en bröstkota, vilket kan ge upphov till cancer. Revbenet vid den nedersta halskotan kan även trycka på blodtillförseln eller nerver till armen och kan orsaka stora problem. Det finns fall där hela armen har förtvinat.

En förklaring till antalet halskotor hos däggdjur kan därmed vara helt evolutionär då onormalt antal halskotor helt enkelt leder till för stora besvär för individer, och har således sorterats bort av det naturliga urvalet (F. Galis: Why do almost all mammals have seven cervical vertebrae? Developmental constraints, Hox genes, and cancer, Journal of Experimental Zoology, 1999).

Alla däggdjur följer inte regeln om sju halskotor

Som vi såg tidigare i artikeln finns det andra djur än däggdjur (fåglar till exempel) som har ett annat antal halskotor än 7 stycken. Finns det däggdjur som avviker från regeln om 7 halskotor? Svaret är JA.

Det finns faktist ett fåtal däggdjur som inte har sju halskotor. En av dessa är sengångaren. Det finns olika arter av sengångare och minst två av dem har fler eller färre än sju halskotor. Vad detta beror på vet man inte helt men en förklaring till varför just sengångaren har utvecklats på detta vis kan vara att den har en mycket långsam ämnesomsättning. Det finns tydliga bevis för att däggdjur med en låg ämnesomsättning sällan utvecklar cancer. Fler halskotor möjliggör även för en betydligt högre rörlighet i huvudet, vilket underlättar för sengångaren att äta. Detta kan alltså vara en förklaring till varför sengångaren som art har utvecklat ett annat antal halskotor än de flesta andra däggdjur (E. A. Buchholtz, K. L. Wayrynen, and I. W. Lin: Breaking constraint: axial patterning in Trichechus, Mammalia: Sirenia, 2014). Ett annat exempel är manaterna. Detta är ett vattenlevande däggdjur som påminner om sälar och har som regel sex halskotor.

Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Djursajten
>
Tack för att du läste artikeln: Hur många halskotor har en giraff?