25 september

Hur många tigrar finns det i världen?

0  Kommentarer

Enligt Världsnaturfonden finns det cirka 4000 tigrar i världen, antalet gäller dock endast de vilda djuren. Det sägs dessutom att antalet tigrar har börjat öka i vissa delar av världen, som Ryssland, Indien och Nepal.

Tigern är det största kattdjuret i världen som tidigare var möjligt att hitta från de östra delarna i Ryssland till Turkiet i väst. Idag lever de flesta vilda tigrarna i delar av Asien.

Antalet sägs ligga runt 4000 tigrar, förutom de som finns i hägn, under de senaste åren har det blivit en liten ökning bland rasen. Trots denna ökning anses tigern fortfarande vara en hotad ras, men fortsätter arbetet om att öka rasen gå bra kommer det förhoppningsvis finnas runt 8000 år 2022.

Ökat antal tigrar av hotad ras

Under 1900-talet minskade antalet tigrar dramatiskt på grund av skogsavverkning och jakt. I samband med att skogen revs och jakten efter tigrarna ökade och spred sig var det inte en stor överraskning att tigrarna tillslut ansågs vara hotade.

Antalet fortsatte att minska under flera årtionden och under 2000-talet låg antalet tigrar på just över 3000. Men år 2010 började man se en liten ökning i antalet och idag sägs det finnas runt 4000. De flesta går att hitta i Asien, framförallt Indien, men även i andra asiatiska länder som Nepal, Bhutan och i Ryssland.

I andra områden som anses vara "tigerområden" är situationen svårare. I Kambodja, Laos och Vietnam är läget kritiskt. Det är osäker om det finns några tigrar överhuvudtaget i dessa länder.

De olika underarterna

När tigrarna tidigare forskats om var det bestämt att det fanns åtta underarter av det stora kattdjuret. Men efter en nyare forskning som innebar att man studerade tigerns genetiska material fastställdes det att det fanns nio underarter, dessa var: Bengalisk tiger, Sydkinesisk, Indokinesisk, Bali, Java, Kaspisk, Sumatra, Amurtiger och den nyare arten Malajtiger. Malajtigern sägs vara den art som finns på majasiska halvön.

Fyra av dessa underarter är idag helt borta, förutom det låga antalet som fortfarande finns inom hägn.

Sydkinesisk tiger - den här underarten finns inte längre i det vilda. Det finns endast ett begränsat antal i hägn.

Indokinesiskt tiger - den indokinesiska tigern finns endast i ett litet antal på gränstrakterna mellan Burma och Thailand.

Sibirisk tiger - den sibiriska tigern är en av de större underarterna, tillsammans med den bengaliska. Av den här tigerarten finns det över 400 i Ryssland, främst i Ryska fjärran, men även ett mindre antal i avgränsande Kina.

Ötiger - Ötigern är de raser som fanns på de Indonesiska öarna, Bali, Java och SumatraIdag finns det inga raser kvar på Java eller Bali. De få tigrar som sägs finnas på Sumatra hotas ständigt av utbredningen av palmoljeplantagen samt skogsbruket.

Bengalisk tiger - den bengaliska tigern är den underart som det finns flest av i världen. Arten, som också kallas för indisk tiger, går främst att hitta i Indien där enligt en av de senaste inventeringarna visar att det finns över 2000 tigrar. Arten går även att hitta Bangladesh, Nepal samt Buthan.

Indien anses vara ett av de viktigaste tigerländerna där WWF jobbar för fullt med att öka antalet.

Kaspisk tiger - den Kaspiska tigern är sedan 1970-talet utdöd. Tidigare hade den ett relativt stort utbredningsområde, från Kaspiska havet till Kazakhstan. I nuläget finns det långt framskridna planer på att föra in ryska tigrar till ett område som ligger söder om Balkansjön, vilket tidigare var ett av tigrarnas hem.

Dubbelt antal tigrar år 2022

Antalet tigrar har minskat från 100 000 till runt 4000 under de senaste 100 åren vilket är en väldigt stor minskning. År 2010 fanns det cirka 3200 vilda tigrar kvar i världen, sedan dess har antal ökat med några hundra.

Orsakerna bakom det minskade antalet ligger främst i handel med tigerdelar, tjuvjakt och skogsbruk som förstör tigrarnas hem. Världsnaturfonden har jobbat starkt med detta under de senaste åren. De har som mål att dubblera antalet tigrar i 13 länder senast år 2022.

Varför de har valt det året beror på att det är Tigerns år enligt den kinesiska kalendern, precis som det var år 2010 när arbetet verkligen började. Lyckas de med sitt projekt kommer det förhoppningsvis finnas över 8000 vilda tigrar fördelade i de 13 länder om endast ett par år.

Källor:

Pandaplanet.se
Världsnaturfonden WWF
Wikipedia

Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Inlägget är av typen:


Liknande läsning

Hur länge ska torrfoder ligga i blöt? – Allt du behöver veta

Sveriges 25 landskapsdjur – Komplett lista

Hur många katter får man ha?

Djursajten
>