25 september

Hur många tigrar finns det i världen?

0  Kommentarer

Enligt Världsnaturfonden finns det cirka 4000 tigrar i världen, antalet gäller dock endast de vilda djuren. Det sägs dessutom att antalet tigrar har börjat öka i vissa delar av världen, som Ryssland, Indien och Nepal. 

Tigern är det största kattdjuret i världen som tidigare var möjligt att hitta från de östra delarna i Ryssland till Turkiet i väst. Idag lever de flesta vilda tigrarna i delar av Asien.

Antalet ligger strax över 4000 tigrar, förutom de som finns i hägn, under de senaste åren har det blivit en liten ökning bland rasen.

Kommentar gällande videon

Den här videon ger en bra översikt med hur många tigrar det finns i världen.

Notera dock att källan inte framgår tydligt i videon, siffrorna som presenteras bör därför tas med en nypa salt.

Vi kan dock säga att datan i videon i stora drag ligger nära vad som är korrekt, men den ser ut att avvika något från, den data vi har från WWF.

Även om siffrorna inte är exakta ger den en väldigt bra approximering kring antalet tigrar i världen. Tanken är att den ska bidra med att ge dig en känsla för hur antalet tigrar har minskat kraftigt de senaste hundra åren. Hoppas den är till din hjälp!

Trots denna ökning anses tigern fortfarande vara en hotad ras, men fortsätter arbetet med att öka antalet tigrar vara framgångsrikt kan det det förhoppningsvis finnas över 6000 tigrar år 2022.

Kraftig minskning det senaste seklet

Under 1900-talet minskade antalet tigrar dramatiskt på grund av skogsavverkning och jakt. I samband med att skogen revs och jakten efter tigrarna ökade och spred sig var det inte en stor överraskning att tigrarna tillslut ansågs vara hotade. Hur drastisk denna minskning faktiskt var visualiseras väldigt bra av videon ovan.

Antalet fortsatte konstant att minska under i princip hela seklet och under 2000-talet låg antalet tigrar på just över 3000. 

En återhämtning det senaste decenniet

År 2010 började man se en liten ökning i antalet och en positiv trend har hållit i sig de senaste tio åren. Idag sägs det finnas runt fyra tusen tigrar i världen. De flesta går att hitta i Asien, framförallt Indien, men även i andra asiatiska länder som Nepal, Bhutan och i Ryssland.

I andra områden som anses vara "tigerområden" är situationen svårare. I Kambodja, Laos och Vietnam är läget kritiskt. Det är osäker om det finns några tigrar överhuvudtaget i dessa länder.

Hur många tigrar finns av varje underart?

När tigrarna tidigare forskats om var det bestämt att det fanns åtta underarter av det stora kattdjuret. Men efter en nyare forskning som innebar att man studerade tigerns genetiska material fastställdes det att det fanns nio underarter, dessa var: Bengalisk tiger, Sydkinesisk, Indokinesisk, Bali, Java, Kaspisk, Sumatra, Amurtiger och den nyare arten Malayatiger. Malayatiger är en underart som lever på Malackahalvön halvön i Sydostasien. Det var först efter milleniumskiftet som Malayatiger klassades som en egen underart.

Fyra av dessa underarter är idag helt borta, förutom det låga antalet som fortfarande finns inom hägn.

Sydkinesisk tiger

Den här underarten finns inte längre i det vilda. Det finns endast ett begränsat antal i hägn.


Indokinesisk tiger

Den indokinesiska tigern finns endast i ett litet antal på gränstrakterna mellan Burma och Thailand.


Sibirisk tiger

Den sibiriska tigern är den största av alla tigerarter, tätt följd av den bengaliska tigern. Av den här tigerarten finns det över 400 i Ryssland, främst i Ryska fjärran, men även ett mindre antal i avgränsande Kina.


Ötiger

Ötigern är de raser som fanns på de Indonesiska öarna, Bali, Java och SumatraIdag finns det inga raser kvar på Java eller Bali. De få tigrar som sägs finnas på Sumatra hotas ständigt av utbredningen av palmoljeplantagen samt skogsbruket.


Bengalisk tiger

Den bengaliska tigern är den underart som det finns flest av i världen. Arten, som också kallas för indisk tiger, går främst att hitta i Indien där enligt en av de senaste inventeringarna visar att det finns över 2000 tigrar. Arten går även att hitta Bangladesh, Nepal samt Buthan.

Indien anses vara ett av de viktigaste tigerländerna där WWF jobbar för fullt med att öka antalet.


Malayatiger

En underart som erkändes först i början av 2000-talet. Malayatiger lever bara på Malackahalvön och är kritiskt utrotningshotad enligt The IUCN Red List  vilket innebär att populationen är under 200, men uppskattas tills tragiskt nog att vara närmare 100 och populationen verkar minska i rask takt. 


Kaspisk tiger

Den Kaspiska tigern är sedan 1970-talet utdöd. Tidigare hade den ett relativt stort utbredningsområde, från Kaspiska havet till Kazakhstan. I nuläget finns det långt framskridna planer på att föra in ryska tigrar till ett område som ligger söder om Balkansjön, vilket tidigare var ett av tigrarnas hem.


Målet om att fördubbla antalet tigrar innan 2022

Antalet tigrar har minskat från 100 000 till runt 4000 under de senaste 100 åren vilket är en väldigt stor minskning. År 2010 fanns det cirka 3200 vilda tigrar kvar i världen, sedan dess har antal ökat med några hundra.

Orsakerna bakom det minskade antalet ligger främst i handel med tigerdelar, tjuvjakt och skogsbruk som förstör tigrarnas hem. Världsnaturfonden har jobbat starkt med detta under de senaste åren. De har som mål att dubblera antalet tigrar i 13 länder senast år 2022.

Varför de har valt det året beror på att det är Tigerns år enligt den kinesiska kalendern, precis som det var år 2010 när arbetet verkligen började. Lyckas de med sitt projekt kommer det förhoppningsvis finnas över 6400 vilda tigrar fördelade i de 13 länder om endast ett par år.

Antal tigrar vs antal lejon

Den är videon visar antalet tigrar i världen jämfört med antal lejon i världen under de senaste 120 åren.

Källor vi använt oss av i artikeln

Pandaplanet.se
Världsnaturfonden WWF
Wikipedia
 IUCN Red List

Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Djursajten
>
Tack för att du läste artikeln: Hur många tigrar finns det i världen?