24 november

Varför ylar vargar?

0  Kommentarer

När man hör att en varg ylar är det på grund av att vargen eller vargarna ska samla flocken och det sägs också att det oftast är antingen före deras jakt eller efteråt.

Syftet till att den vill samla sin flock är för att på så sätt kunna lokalisera vart de befinner sig, speciellt i skogar med mycket terräng eller när det är dåligt väder. Dessutom är det vargens sätt att kommunicera med varandra då deras ylande kan höras över en mils avstånd.

Vi alla har säkerligen hört att någon i vår närhet har sagt att en varg kan yla oavsett om man hört det i verkligheten eller inte. Men en varg kan också yla på olika sätt beroende på vilket situationen vargen befinner sig i. Nedan ges en beskrivning kring vad de olika tonerna på ylandet kan innebär.

Varför samlar vargen sin flock?


Om en varg vill samla sin flock för att döda ett byte. Ett långt och mjukt ylande betyder vanligtvis att det är något som går att äta, alltså ett byte i sikte. Denna typen av ylandet genomförs alltså när vill ha hjälp med att döda ett byte.

Skulle vargen yla både högre och variera mellan två olika toner i ylandet så innebär det istället att de förföljer ett byte som den är intresserade utav och därmed eventuellt behöver hjälp.

Så har du någon gång hört en varg yla, kanske det var något utav dessa två varianter av ylande som du hörde. En annan intressant aspekt är att vargar näst intill aldrig ylar i områden där de vet att det kan förekomma andra vargflockar.

Man har även kunna konstatera att vargar mer sällan svarar på ylanden ifrån andra vargar när de är mätta eller när det är sämre väder ute.

Det finns ytterligare former av ylande som anses vara bland det vanligare och nästa ylande har att göra med när vargen närmare sig sitt byte och då kombineras detta istället med ett stort skällande ifrån vargen tillsammans med ett ylande.

Att tänka på är att vargar som kommer ifrån olika geografiska områden exempelvis här i Sverige eller i Norden kan yla på olika sätt fast det egentligen innebär samma sak.

Så när en varg ylar lågt och mjuk så finns det mängder av varianter på just det ylandet. Det finns forskare som beskrivit att vargar som befinner sig i Europa innehar ett mer melodiskt och förlängt ylande kontra vargarna i USA som istället ylar med en starkare ton och ljudligare.

varför vargar ylar

Ylar vargar vid fullmåne?


En annan fråga som gärna uppkommer när man pratar kring varför vargar ylar, är att vargar ylar när det är fullmåne. Detta är säkerligen något som de flesta också har hört talats som.

Men det går att konstatera att detta faktiskt enbart är en myt, det finns inget som tyder på att vargarna skulle känna av eller bry sig om att det är fullmåne ute.

Däremot kan det finnas en förklaring till att denna myt en gång har uppkommit och det föreligger i att vargens ylande kan nå längre sträckor när det antingen är klart väder eller kallare väder exempelvis på vintern.

Avslutningsvis kan man säga att vargen ylar för att på så vis kunna stärka och hålla kvar sitt revir, men samtliga områden som nämns ovan kan överlappa varandra. Det innebär att det kan finns flera syften när vargen ylar.

Vargflocken undviker precis som det står ovan varandra för att inte behöva ha kontakt eller konfronteras med olika flockar, därmed ylar vargarna kring vart de befinner sig i förhållande till varandra. Man säger att det finns ett samspel mellan vargarna även fast man tillhör olika flockar och detta är såklart en viktigt aspekt och funktion som vargarna innehar.

Ett tips är om man har ett stort intresse för vargar och dess ylande så finns det mängder med olika inspelade läten på nätet som man gärna kan ta del av. Både en rolig och uppskattad sak för likväl oss vuxna som barn.


Detta kan vara en bra start om man har tänkt att man ska ta sig ut för att lyssna på vargarna och dess ylande. Så efter att man har lyssnat kanske man har en någorlunda uppfattning kring vad just vargens ylande innebär när du är ute i naturen och hör det.

Källor:
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/vargar-ylar-for-att-de-bryr-sig
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/skog/varg/fakta-om-vargen

Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Liknande läsning

Hur många magar har en giraff?

Hur många magar har en giraff?
Djursajten
>
Tack för att du läste artikeln: Varför ylar vargar?