25 augusti

Blåvalarna spelar en viktig roll för klimatet

0  Kommentarer

Att antalet blåvalar har minskat kraftigt har haft stor påverkan på klimatet. Nu hävdar forskare en återhämtning i populationen blåvalar kan hjälpa oss att hantera klimatkrisen.

Att skogar binder koldioxid det vet vi. Visste du att en blåval under sin livstid lagrar mer koldioxid än 1000 träd?  De stora djuren har fantastisk förmåga att binda koldioxid på ett sätt som bidrar i kampen mot klimatförändringarna.

En enda individ kan lagra 33 ton i sin kropp under sin livstid. När en val dör och faller till botten isoleras den lagrade koldioxiden från atmosfären i hundratals år.

Enligt WWF finns det sammanlagt mellan 10 000 och 25 000 blåvalar i världen, vilket kan jämföras med 400 000 individer en gång i tiden innan valjakten inleddes. Skulle populationen öka igen skulle de vara väldigt positivt för klimatet.

I en ny analys från 2019 av Internationella valutafonden (IMF) uppskattar ekonomer på Internationella valutafonden varje enskild vals förmåga att binda koldioxid ca 20 miljoner kronor. Hela populationen miljöpåverkan är värd hela 10 biljoner kronor för mänskligheten.

Forskare har upptäckt att överallt där valar finns, ökar mängden växtplankton. Växtplankton bidrar med ungefär hälften av den mängd syre som finns i vår atmosfär. När växtplanktonen producerar syre absorberar de lika stor mängd koldioxid som fyra Amazonasregnskogar, det säger en analysen från IMF.

Tänk om man kunde göra insatser så att blåvalspopulationen kunde öka igen. Vad skulle det göra för klimatet?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/valar-naturens-egen-losning-pa-klimatkrisen

Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Djursajten
>
Tack för att du läste artikeln: Blåvalarna spelar en viktig roll för klimatet