22 september

Hur många armar har en bläckfisk?

Bläckfiskar har 8 armar!

Det finns både åttaarmade bläckfiskar (Octopus) och tioarmade bläckfiskar (Squid). Bläckfisken har alltså normalt antingen 8 eller 10 ”armar”. Detta gäller den överväldigande majoriteten av bläckfiskar. Det mest korrekta svaret dock 8 armar eftersom att 2 av armarna på den tioarmade bläckfisken kallas för tentakler och istället för armar och skiljer sig åt i funktioner från de övriga. (Källa: WIkipedia)

Det finns även undantag hos djur inom släktet bläckfisk som har upp 90 tentakler. Det gäller till exempel de skalförsedda pärlbåtarna. Men även om man kan säga att vissa bläckfiskar har har fler är 10 ”armar”, är de mer säregna arterna som pärlbåtar inte det man generellt syftar på, när man talar om bläckfisk. Pärlbåtarna är dessutom är väldigt distinkta i sin uppbyggda och deras ”armar” användas på sätt som skiljer sig från hur den typiska bläckfisken använder sina armar. Dessutom saknar de sugkopparna som finns på totalt 8 armar hos både den åttaarmade och den tioarmade bläckfisken.

Åttaarmade bläckfiskar (Octopus)

Armarna är vad bläckfiskarna använda för att ta sig runt med på havsbotten och för att fånga byten. Varje arm är även försedd med hjärnceller. Man skulle därför kunna säga att bläckfisken har 9 hjärnor! Att varje tentakel har en egen minihjärna gör det möjligt för bläckfisken att röra varje arm helt oberoende av varandra. I samspel med de 8 armarna verkar de centrala hjärna som reglerar hela nervsystem i kroppen. Och styr funktioner som temperaturreglering, färgskiftning och majoriteten av det mentala processerna.

Varje arm på bläckfiskarna är utrustade med sugkoppar som gör det väldigt enkelt för bläckfisken att få grepp om stenar, havsbotten eller ett byten den får syn på. Bläckfisken är ett rovdjur som äter allt från fisk till olika typer av leddjur som kräftor, men också andra men mindre bläckfiskar. De har även ett gift som de kan injicera sina bytesdjur med för att paralysera dem innan de äter dem.

Den åttaarmade bläckfisken bläckfisken anses vara en av jordens mest intelligenta djur med ett komplext beteende, imponerade navigeringsförmåga och egenskaper som mycket effektivt hjälper din att överraska sina byten och hålla sig undan större rovdjur. Bläckfiskarna har 3 hjärtan som syresätter deras intelligenta hjärna (hjärnor). Blodet i djuret omloppsbana är inte rött – utan blått! När djuret dör tappar däremot blodet sin färg och blir genomskinligt. Det är blodets innehåll hemocyanin som det syretransporterande ämnet som bidrar till den blåa färgen. Hemocyanin i dessa blötdjur är motsvarigheten till det syretransporterande hemoglobinet hos de flesta landlevande djuren, som till exempel hos oss människor.

Tioarmade bläckfiskar (Squid)

Den tioarmade bläckfisken har enorma ögon, en lång kropp och 10 armar. 2 av dessa armar fungerar som tentakler och kan förlängas och dras tillbaka vilket ger bläckfisken en förmåga att nå och fånga byten på ett längre avstånd. De övriga 8 armarna är utrustade med sugkoppar precis som den åttaarmade bläckfisken. Armarna på den tioarmade bläckfiskarna är inte lika flexibla som på de tioarmade bläckfiskarna. Det har därför inte samma förmåga att ta sig fram och navigera på havsbotten och lever därför mer i öppet vatten.

Hur den tioarmade bläckfisken dödar och äter sitt byte

När den tioarmade bläckfisken frågar sitt byte griper den tag med det i sina armar och biter, sliter och slipar på det med sin näbbliknande mun och sin tandförsedda stora tunga. Bläckfiskens tunga är väldigt speciell. Den är utrustad med lager av hundratal sylvassa tänder och sitter just innan för den knivvassa näbben som skär lös dela från bytesdjuret bit för bit, som ofta levande till att börja med. Tungan fungerar på ett sätt som fungerar som sandpapper, bara mycket vassare och knivigare. Den rispar sönder maten tills den är lämplig att svälja. Det är faktiskt kanska skrämmande att tänka på hur det våldsamt det går till.

Parning och honans livscykel

När den tioarmade bläckfisken parar sig använder den en av sina armar som fungerar som en meterlång (eller flera meter) penis och injicerar sin säd i honans ena arm efter att han griper tag i henne och i en ställning som man kan säga är näbb mot nätt, omgivna av varandras tentakler. Det ibland en brutal parningsritual som kan sluta med illa för den ena parten om det uppstår konflikt. Honan blir ibland inseminerad av många män innan om tillslut lägger hon en enormt antal ägg (ofta tusentals). Honans livscykel slutar med äggläggningen. Hon faller till botten och dör kort därefter. Tillskillnad från den åttaarmade bläckfisken tar inte denna arten hand om sina ungar. Ungarna får klara sig helt själva från början och förlita sig på naturens lotteri. Ungarna kläcks ur äggen som larver. Dessa larver utvecklas sedan till den tioarmade bläckfisken. Vissa arter kan växa från bara några centimeter till 5 meter långa på bara 3 år.

Källor: National Geographic, Wikipedia, National Marine Sanctuary Foundation

Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Liknande läsning

Djursajten
>
Tack för att du läste artikeln: Hur många armar har en bläckfisk?