23 september

Hur många hästkrafter har en häst?

0  Kommentarer

En häst har en hästkraft. En hästkraft är den kraft en normalstor häst kan uppbåda kontinuerligt över en längre tid. Hästkraft avser INTE den maxkraft en häst kan producera tillfälligt.

Maxkraften en häst kan frambringa tillfälligt är 10 hästkrafter eller mer. En människa kan tillfälligt upp vålla upp mot 5 hästkrafter.

Konceptet hästkraft myntade av James Watt 1783. Han utgick från shetlandsponnyer som bar kol i brittiska kolgruvor och kompenserade för deras mindre storlek (godtyckligt kan man säga) i hans beräkning. Du kan läsa mer om begreppet och dess historia längre ner i artikeln.

1 hästkraft = ihållande kraften en 1 normalstor häst kan framkalla under arbete

-Djursajten.se

Hästkrafter är på flera sätt ett ganska konstig mått för effekt, men också ett som för många känns väldigt handgripligt. Att föreställa sig en häst kan alla göra. Alla har någon gång sett en häst och hur stark den ser ut att vara. Den mentala bilden av hästen ger en slags fingertoppskänsla för arbetsdjurets styrka.

Hästkrafter är användbart på många sätt och ett av dem är att det kan hjälpa oss att intuitivt förstå kraftutvecklingen i en motor. Innan vi besvarar frågan hur många hästkrafter en häst kan utöva ska vi försöka förstå vad en hästkraft är på ett lättbegripligt sätt.

Jag har märkt att det finns en hel del förvirring kring hästkraft som begrepp och många sidor jag läst på ger en felaktig och vilseledande bild av begreppet. Låt oss reda ut detta!

Hur mycket är en hästkraft?

Låt oss först definiera begreppet på ett lättbegripligt sätt. För att göra det - föreställ sig ett scenario där du är med en kompis och anta att en av er väger 75 kilo. Nu springer den personen uppför en trappa i den mycket höga hastigheten på en meter per sekund. Fortsätt föreställa dig. Det är viktigt trapplöparen klarar av att bibehåller hastigheten. Hästkrafter mäter nämligen kontinuerlig kraftutveckling.

Trapplöparen i scenariot utövar en hästkraft enligt populärdefinitionen:

1 hästkraft = 75 kg som lyfts kontinuerligt 1 meter per sekund

Populärdefinitionen av en hästkraft, enligt Wikipedia

Notera nyckelordet kontinuerligt - Det återkommer vi till!

Hur många hästkrafter har en människa?

Världsrekordförsöket
 - Tankexperiment för att förstå hästkrafter

Nu ska vi ta scenariot med dig och din kompis till nästa nivå. Jag menar det med dig och din kompis där ni springer upp en trappa. Kan ni verkligen kontinuerligt utöva en hästkraft? Eller vore det att ta vatten över huvudet, rent bildligt talat?

Säg att ni nu ville vara med i tävlingen "Empire State Building Run-Up" för att du eller din kompis påstår att ni skulle klara av att bibehålla en hästkraft hela vägen upp för byggnaden.

En hästkraft motsvarar att lyfta 75 kg i höjdled med en hastighet på 1m / sekund

Enligt populärdefinitionen

Tävlingen hålls i byggnaden som namnet antyder om (Empire State Building). Utmaningen har gått av stapeln varje år sedan 2003. Den går ut på att spring till toppen av trapporna (320 meter) på kortaste tid.

Ni bestämmer tillsammans att ni ska ta er an denna utmaning för att ni känner att ni inte har något att förlora. Ni börjar träna hårt för ni vill verkligen klara det och bevisa att ni är starka som hästar. Det är inte bara en tävlingstitel som står på spel. Om ni lyckas vinna står det klart att en människa som du kan utöva en hästkraft kontinuerligt. Om inte kanske det är bäst att vara lite mera ödmjuk och överlåta jobbet till hästar och motorer.

Det är nu tävlingshelgen. Ni anländer i New York tidigt under kvällen före tävlingsdagen. På morgonen äter ni en stadig björnfrukost i restaurangen, för att få i er nog med energi till att klara det enorma kraftprovet som väntar. Men vänta nu... PAUS. Hur tror du att det kommer att gå för er?

Ni har kollat på alla tidigare resultat. Ni vet att ni kan utöva en hästkraft under åtminstone några steg i en kort trappa (den ända ni har övat i är den lilla i ert trapphus). För att vinna behöver ni bara bibehålla hastigheten upp till toppen i en skyskrapa som är 10 gånger högre.

Inte särskilt svårt va? Låt oss vara lite rimliga nu. Om du klarar att bibehålla den hastigheten som motsvarar en hästkraft - 1 meter / sekund med din 75 kilo tunga kropp, uppför trapporna i den 320 meter höga skyskrapan Empire State Building, under lite över 5 minuter - då har du har du slagit världsrekordet med över 4 minuter!!

Världsrekordet i Empire State Building Run-Up 9 minuter och 33 sekunder. Och du tror att du kan lyfta din 75 kilo tunga vikt upp för byggnaden på nästan halva tiden av världsrekordet... Jag trodde väl inte det.

Hästkrafter avser kontinuerlig, ihållande kraftutveckling

Världsmästaren i tyngdlyftning skulle förmodligen klara av att lyfta 375 kilo (5 hästkrafter) i ett lyft som är 1 meter under en sekund. Tror du det inte kan du titta på Youtube. Jag sett på lite olika ställen att folk skriver saker som att en människa kan lyfta 5 hästkraft och att en häst klarar att lyfta motsvarande 15 hästkrafter vid ett enstaka tillfälle under någon sekund.

Ibland tror folk att det innebär att en människa och en häst har 5 respektive 15 hästkrafter. Det är dock väldigt missvisande att prata om hästkrafter på detta sättet.

James Watt uppfann inte begreppet hästkrafter för att avse tillfällig kraftutveckling utan istället som ett begrepp som syftar det till kontinuerlig kraftutveckling över längre tid. Därför stämmer det inte att säga att en människa har flera hästkrafter.

Om du känner någon som får för sig att de är möjligt kan du förelår att utmanar världsmästaren Paul Crake (inte ens han har hade en hästkraft i kraftprovet) i Empire State Building Run-Up och se om de är så kaxiga sedan.

Måttet hästkrafter är avsett för att jämföra kapacitetet hos en motor i jämförelse med kontinuerlig, ihållande kraftutveckling hos en häst över en utdragen tidsperiod.

Var uppmärksam med folk som påstår falskheter att hästar har 15 hästkrafter. Det stämmer inte och skulle göra begreppet värdelöst och missledande. Lyckligtvis har du hittat den här sidan där för får ett korrekt svar på din fråga.

Hur många hästkrafter har en häst? - Sammanfattning

En hästkraft är den kraft en fullstor arbetshäst kan alstra fortlöpande över en längre tid. En häst har inte mer än en hästkraft. Hästkraft är inte ett mått för att mäta maximalt, tillfälligt kraftutövande (maxvikten som kan lyftas) utan avser kontinuerlig, bibehållen kraft över tid.

Det felaktigt att påstå att en häst har fem, tio eller till och med femton hästkrafter när djuret bara kan utöva denna kraft under en mycket begränsad tid. En atletisk styrkelyftare kan inte lyfta 350 kilo upp och ner (ca 5 hästkrafter) likt en motor kan under flera minuter eller timmar, men han klarar det tillfälligt i ett snabbt lyft. Hästkrafter kan ses som totala vikt inklusive koppsvikt och packning samma styrkelyftare skulle kunna bara under en vandring över en långa distans.

Vad är en hästkraft och varifrån kommer begreppet?

Begreppet hästkraft kommer från 1783 och myntades av James Watt och härrör från där han på den tiden befann sig i närheten av de engelska kolgruvorna. Där hade shetlandsponnyer som de använda för att frakta kol från gruvorna. Dessa var mindre i storleken an typiska hästar och lite mindre starka. Watt utgick från dessa shetlandsponnyer är han bestämde kraften i en hästkraft.

James Watt mätade hur mycket de kunde lyfta / dra kontinuerligt över tid för att komma fram till ett exakt mått. För att kompensera för deras mindre storlek i jämförelse med vanliga arbetshästar valde Watt att godtyckligt plussa på 50% till kraften han fick fram.

Den vikt Watts såg att dessa shetlandsponnyer kunde transporter under 1 meter per sekund blev därmed grunden för begreppen hästkraft. Således skulle en hästkraft komma att motsvara att dra ett lass med 250 kg i 1 meter / sekund. Det även motsvarar lyfta 75 kg i höjdled 1 meter / sekund sett till kraften som krävs.

Hur många watt motsvarar en hästkraft?

En hästkraft motsvarar ca 736 watt

Används hästkrafter fortfarande som ett mått på kraft?

Sedan 1 Januari 2010 får bara hästkrafter användas som ett kompletterande mått på kraft när man specificerar prestationen hos en motorfordon. Detta reglerades av EU direktivet 80/181/EEC

Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Djursajten
>
Tack för att du läste artikeln: Hur många hästkrafter har en häst?