16 juni

Bästa råttfällan 2024 – Bli av med råttor genom att välja den bästa fällan

0  Kommentarer

Vissa av våra länkar är affiliatelänkar. Ditt köp via dessa stödjer vår produktion av kostnadsfria artiklar. Läs mer om vår recensionsprocess här.

Med  hjälp av en råttfälla kan du hålla ditt hem fritt från ovälkomna gnagare.

Idag finns det flera olika varianter av råttfällor. Den mest klassiska råttfällan är slagfällan som laddas med ett lockbete. Men det finns också flera elektroniska råttfällor och råttfällor med kolsyra.

En råttfälla är nödvändig för att minska risken för ohyra och för att du ska trivas bra i ditt hem utan att vara rädd för att du ska få syn på en råtta eller liknande. 

I den här artikeln kommer du att få läsa mer om de bästa råttfällorna som är helt giftfria. Råttfällorna är jämförda efter dess viktigaste egenskaper.

Mer om vad som är viktigt för en bra råttfälla finner du i köpguiden som kommer härnäst.

Vi har testat och jämfört råttfällorna och kommit fram till vilka som fungerar bäst för att bli av med råttor inomhus och utomhus. Du finner djupgående beskrivningar om varje råttfälla efter köpguiden.

råtta i råttfälla

Med rätt råttfälla blir du enkelt av med råttorna

Bästa råttfällan 2024

kolsyrefälla råttor

Kolsyrefälla mot råttor (ute)

  • Cirkapris: 1380:-

Mekanisk råttfälla som med hjälp av kolsyrepatron dödar 24 råttor snabbt och effektivt. Den döda råttan hämtas av rovfåglar. katter och andra djur i området. Fungerar bäst utomhus.

råttfälla slagfälla

Slagfälla mot råttor

  • Cirkapris: 110:-

En helt vanlig slagfälla mot råttor. När råttan tar betet aktiveras slagfällan och bygeln smäller ned över råttan som direkt avlivas. Du tömmer själv fällan efter varje råtta eller mus.

Jag rekommenderar att du även köper lockmedel för råttor.

elektrisk råttfälla

Elektronisk råttfälla (inne)

  • Cirkapris: 799:-

En elektronsik råttfälla som snabbt dödar råttan med en stöt. Råttfällan är bästa valet för råttor inomhus. Du behöver tömma råttfällan själv. Finns modell dödar 10 råttor innan tömning.

råttskrämma ultraljud

Råttskrämma ultraljud

  • Cirkapris: 399-949:-

Skräm bort råttor med ultraljud och elektromagnetiskt pulsering. Ett alternativ för dig som inte vill döda råttan. Finns i olika styrkor för 50kvm, 80kvm och 130kvm.


Råttfällans viktigaste funktioner


Råttfällan används för att minska risken för ohyra och hålla ditt hem eller din tomt fri från råttor och andra gnagare.

Men i och med att råttfällans främsta syfte är att avliva är det viktigt att det går rätt till och att djuret inte lider. Därför ska råttfällan vara effektiv och enkel att använda. Utöver det finns det flera andra viktiga egenskaper för att råttfällan ska fungera och för att du ska kunna använda den. I följande text kan du läsa mer om råttfällans mest grundläggande egenskaper. Det är dessa egenskaper som ligger till grund till jämförelserna vi gör mellan produkterna vi därefter kommer att nämna. 

Döda råttan

En av de viktigaste funktionerna för en råttfälla är att den ska vara effektiv vad gäller avlivandet av råttan. Djuret ska inte lida och avlivningen ska gå snabbt. Därför är det viktigt att råttfällan lyckas varje gång och inte skadar råttan som sedan smiter iväg.

Lätt att placera ut fällan

Råttfällan ska vara enkel för dig att använda. Den ska vara enkel att montera och den ska vara enkel att hantera när råttfällan har fångat en råtta eller någon annan typ av gnagare som hittat till fällan. Det gäller oavsett om du använder en kolsyrefälla, en elektrisk råttfälla eller en slagfälla

Rengöra råttfällan

Råttfällan ska vara enkel att få ren efter den har fångat en råtta. Den ska vara redo för användning så snart du tömt den på fångst och gjort rent den. Bäst är om råttfällan tömmer sig själv

Får inte skada andra djur eller barn

Råttfällan vara säker mot barn och andra djur. Råttfällan ska vara framtagen med funktioner och tekniker som enbart drabbar råttor, möss och sorkar. Den ska vara helt ofarlig mot husdjur men den ska vara effektiv mot gnagare. Dessutom ska den vara enkel för dig att hantera utan att du riskerar att du på något sätt skadar eller klämma dig på fällan.

Råttfälla Goodnature A24

kolsyrefälla råttor

Råttfällan från varumärket Goodnature är en mekaniskt variant av en råttfälla. Den är utrustad med kolsyrepatroner som dödar råttorna på ett effektivt sätt utan att de behöver lida. Den är effektiv och kan ta död på upp till 24 gnagare per kolsyrepatron.

Den är utvecklad med en teknik som möjliggör att fällan apterar fångsten så snart som den dödat bytet och är redo för användning direkt efter. Råttfällan är självgående och du behöver bara byta ut kolsyrepatronerna när den indikerar det samt göra rent den vid behov. 

Råttfällan från goodnature har en digital fångsträknare som underlättar för dig att se när det är dags att byta patron. Den är helt giftfri och är utvecklad för ett långvarigt utomhusbruk.  Den är säker att använda och är konstruerad för att varken husdjur eller människor ska komma till skada. 

För att locka djuret till råttfällan är den utrustad med en beteshållare som innehåller choklad med lång hållbarhet. Den har tekniker som visar vart den idealiska platsen är för fällan vilket underlättar när du ska få den på plats. 

Du behöver byta ut kolsyrepatroner och lockbetet när de är förbrukade. (En kolsyrepatron räcker till 24 råttor)

Nedan kan du se videon som visar hur kolsyrefälla fungerar.

Råttfälla Mjölner slagfälla

råttfälla slagfälla

Råttfällan mjölner är en råttfälla tillverkad av plast vilket är ett hårt och hållbart material som är lätt att få rent.

Den är lagom stor för att ta råttor men tar även mindre gnagare som sork och möss.

  • Längd210 mm
  • Bredd78 mm
  • Höjd77 mm

Det här är en slagfälla vilket innebär att den är utvecklad med en bygel som slår igen när den känner av tyngd på plattan som finns placerad framför betesskålen. Den är utvecklad med en backspärrfunktion vilket gör att den inte slår igen i onödan och  den är ofarlig andra djur och människor. 

I betesskålen placerar du någon typ av bete, det kan vara allt från kattmat till jordnötssmör och du behöver lägga dit nytt bete när det är förbrukat för att du ska locka dit fler råttor som du vill bli av med. Fällan slår endast igen när den känner av att  råttan står med båda frambenen på plattan framför betesskålen.

Eftersom den inte kräver el kan du placera råttfällan där du haft problem med råttor. Till exempel under huset eller om du haft råttor i väggarna. 

Råttfällan mjölner är enkel att använda och få på plats. Den är effektiv och den orsakar inget lidande då den dödar omedelbart. En fördel med denna råttfälla är att det är ett billigare alternativ då den kostar 110 kr. 

Elektrisk råttfälla - Vector

elektrisk råttfälla

Den här elektroniska råttfällan kommer från varumärket Victor. Råttfällan går på batteri vilket är en fördel då du kan placera råttfällan där du tycker att det passar och du behöver inte ta hänsyn till några sladdar eller eluttag. Fällan kräver 4 st c batterier som inte ingår i produkten och du behöver alltså själv förse råttfällan med batterier. 

Råttor och andra gnagare lockas till fällan genom bete. Inne i fällan kommer bytet i kontakt med de elektriskt laddade plattorna som finns placerade inuti fällan som ger en elektriskt dödande chock som dödar på bara ett par sekunder. Men de elektriska chockerna fortgår ett par minuter för att säkerställa avlivning. Den är utrustad med en lampa. När lampan är grön indikerar det att den har fångst. Stäng då av fällan och töm den på fångst. Du behöver också stänga av råttfällan när du ska göra rent den. 

Råttfällan Electronic rat trap är utvecklat med flera plåtkonstruktioner som gör att råttan inte kan rymma från fällan. 

Den är dock inte framtagen för utomhusbruk eller kallutrymmen eftersom den går på elektricitet och kan därmed kortslutas om den finns placerad utomhus eller liknande. 

För att locka byte till fällan behöver du placera ut någon typ av lockbete i den. Den fångar både stora råttor och mindre gnagare. 

Pris: 799 kr

Nedan ser du en kort video som visar hur den elektriska råttfälla fungerar.

A-Repeller råttskrämma med ultraljud

råttskrämma ultraljud

En råttfälla med ultraljud är ett alternativ för dig som är en stor djurvän som inte vill ha råttor och andra smågnagare hos dig men som vill undvika dödande. 

Det kan också vara ett bra alternativ för dig som har en katt som helst tar hand om rått problemet åt dig.

Det här är mer av en råttskrämmare än en fälla då den är utvecklad med elektromagnetisk pulsering och ultraljud som skrämmer bort råttorna från platsen där den är placerad.

Råttskrämman skyddar upp till 130 kvadratmeter och kan användas i till exempel garage. Den är EP55 klassad vilket innebär att den skyddar mot damm och är spolsäker och tål därför miljöer som finns i exempelvis garage och källare.

Skrämmaren har en teknik som sänder ut ett avancerat ultraljud och ljudtryck som skrämmer, stör och avskräcker råttor, möss, sorkar och liknande djur från området. Förutom att den avger ljud så är den också utrustad med elektromagnetisk pulsering som bland annat finns för att minska risken att gnagarna ska använda  kabeldragningar som springvägar när de flyr från platsen. 

Kombinationen av ljudet och pulseringen gör att råttor och möss associerar platsen med fara vilket gör att de håller sig undan från platsen. 

Skrämmaren placeras i ett eluttag och den påverkar inte andra djur eller människor och den stör inte din övriga elektroniska utrustning. Om du vill vara säker på att området är  fritt från gnagare behöver du komplettera med någon typ av råttfälla.

Den är enkel att använda då du bara behöver placera den i ett eluttag för att den ska få effekt. Den kräver inte heller någon typ av underhållning

Den kostar från 399 kronor för de mindre skrämmorna upp till 949 för skrämman som skyddar 130 upp till 130kvm.

Hur väl den faktiskt fungerar har visat sig variera. Jag har själv aldrig testat den men recensioner från andra kunder talar både för och emot.


Så använder du en råttfälla


Råttfällor kommer med en instruktionsbok som ska ger dig bra och tydliga instruktioner på hur den ska användas. Men det de flesta har gemensamt är att det behövs någon typ av lockbete för att råttan ska hitta till fällan.

Lockbete råttor

För att råttan ska hitta till fällan behöver du något lockbete eller lockmedel. Du kan använda överbliven mat, pastej, kattmat, jordnötssmör eller något annat råttor gillar.

Bäst är att använda lockbete specifik för råttor. Det finns att köpa i tub och är enkelt att dosera oavsett vilket råttfälla du köper.

Placera råttfällan rätt

För att råttfällan ska fånga så många råttor som möjligt bör den placeras där du sett råttor. Oftast längs med väggar, öppningar eller andra utrymmen där råttor springer.

Om du inte sett vart råttorna eller mössen brukar springa kan du använda indikationsbete för att se om råttorna är aktiva på området.

När råttfällan har fångat ett antal råttor kan den börja lukta och samla bakterier. För att få bort lukt från död råtta och få bort smuts behöver du rengöra råttfällan emellanåt. 

Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Följ djursajten.se:


Djursajten
>
Tack för att du läste artikeln: Bästa råttfällan [aret] – Bli av med råttor genom att välja den bästa fällan