19 september

Äter rävar katter? – Så stor är risken att husdjuret råkar illa ut

Inlägget innehåller annonslänkar för stick

Man brukar säga att rävar är listiga. Som vilda djur handlar deras överlevnad om att hitta föda för att livnära själv och sina ungar.

Rävar lever i stort sett över hela Sverige och håller sig mest i skogen där de är utom räckhåll för människor och våra katter. De rör sig sälla in mot bostadsområden där vi bor och så länge de inte kommer för nära träffar de inte ens våra katter, och då utgör räven inget hot för katten.

Mer om risken med ett eventuellt möte mellan en räv och en katt kan du läsa senare i artikeln. 

Bör jag vara orolig för min katt?

Rävar utgör i regel inget betydande hot men det är heller ingen omöjlighet att den ger sig på din katt, särskilt om du bor i ett område där rävar är mycket vanliga. Men även då ska det mycket till för att räven ska ge sig på katten, med det förekommer.

Mer om detta senare i artikeln.

När du bör vara oroligt är när katten exempelvis är skadad, har nedsatt rörlighet eller är väldig ung eller gammal. I dessa fall är din katt mer utelämnad till risken vid ett möte med en räv. Friska katter i mitten av livet är ett mycket svårt byte för en räv.

Senare i artikeln kommer vi att vidareutveckla vårt påstående ovan, djupdyka i när det kan förekomma att rävar attackerar katter och hur stor chansen är att de lyckas skada din katt.

När räven raskar in i bebyggelsen

Ibland händer det att rävarna rör sig till bebyggda områden och rör sig bland lantgårdar, villor och bygator. Rävar är utan tvekan skickliga rovdjur som inte blinkar för att döda deras naturliga byten. Särskilt när det hjälper dem att stilla en bitande hunger eller till med svält.

Det är lätt att förstå att det uppstår en oro kring om rävar äter katter när dessa hungriga vilda rovdjur med vassa tänder svansar runt där vi bor. Som kattägare vill man inte utsätta sin katt för fara på något sätt. Behöver vi känna denna oron? 

Det kommer visa sig när du läser resten av artikeln, att det i sällsynta fall förekommer att rävar äter katter. Detta går att motarbeta genom en rävskrämma eller med hjälp av att förstå hur räven agerar och tänka taktiskt utifrån beteendet.

Jag tror att det bästa sättet att stilla sin oro kring frågan är förstå räven bättre. Samt hur den beter sig vid möten vid katt. Nu ska vi går rakt på sak, med att stilla din oro, genom att lära oss mer om rävar.

Silverline Rävskrämma

Cirkapris: 795:-

 • Inställningar för olika djur
 • Använder högfrekvent ljud
 • Diskret och energieffektiv
 • Skrämmer inte din katt på inställningen mot rävar

Silverline KV300 skrämmer djur genom högfrekventa signaler som är svåra eller omöjliga att höra för oss människor. Genom att välja någon av de fyra olika inställningarna kan du välja exakt vilket djur du vill hålla borta. 

Rävskrämman aktiveras genom en bred rörelsesensor som aktiverar ljudet när räven kommer i närheten. Tack vare den smarta funktionen kommer energin i den batteridrivna skrämmaren hålla väldigt länge utan att du behöver byta batteri.

Djursajten kontaktade återförsäljaren för att säkerställa att Silverline KV300 fungerar mot rävar utan att skrämma katter. De föreslog att du ställer in skrämmaren på "småvilt" längst till höger. Då ska räven bli rädd för ljudet medan din katt kan fortsätta sitt trygga liv, helt rävfritt denna gång!

Äter rävar katter?

Rävar är asätare och äter i första hand kadaver. Upptäcker en räv en katt som dött i trafiken, liggandes vid vägkanten, ser det hungriga djuret aset som en festmåltid.

Risken att en räv dödar en katt som är frisk och vid liv för att sedan äta den är ytterst liten, men inte obefintlig.

Det förekommer att rävar i sällsynta fall dödar katter som är lätta byten för att de inte kan försvara sig. Det kan vara exempelvis äldre katter, skadade katter eller kattungar. Att en rävar dödar och äter vuxna, friska katter förekommer i princip inte.

Räv på jakt efter kadaver

Rävar är rovdjur med varierande föda

Rävar är allätare. Deras föda består av allt från fåglar, smågnagare och harar till bär, insekter och säd. De äter också matavfall som människor har slängt. Och annat de kan hitta genom att plundra sopsamlingar. Det förekommer även att rävar killingar från till exempel rådjur. 

Det kan vara svårt att ta ner ett fullvuxet rådjur eftersom räven, till skillnad från vargen, oftast jagar i ensamhet. Är det vuxna rådjuret redan skadat eller försvagat kan det hända att räven, med all sin list, utnyttjar sitt orättvisa övertag och dödar sitt hjälplösa byte med alla sina medel den har till förfogande.

Delta i konversationen

Rävar är asätande djur och äter kadaver som de hittar i det vilda eller påkörda djur vid vägkanten. Hittar räven en påkörd katt eller ett rådjur vid vägen äter den gärna djuret. Däremot äter de inte artfränder.

En sak som många husdjursägare oroar sig över är om deras älskade små går säkra när räven raskar bland snåren. Det är inte en obefogad rädsla. För även om det finns både små och stora rävar, finns de de som växa flera gånger större än både katter och små hundar.

Man kan tänka sig att en stor, kraftigt byggd och utsvulten räv lätt skulle kunna döda normalstor katt. Men är det verkligen så?

Kan en räv döda en katt?

Även om en räv kan döda en katt i en sammandrabbning är katten inte ett lätt byte för räven. Under vissa förutsättningar kan till och med vara katten som går vinnande ur striden mellan de båda djuren.

Katter är både snabba och smidiga och väger ibland mer än vissa rävar. De kan vanligtvis försvara sig bra och till och med attackera om de känner sig hotade.

Katter kan klättra i träd och de kan bitas och klösas. Blir en räv skadad i det vilda är det livshotande för räven. Att ta risken attackera katten kan vara mycket dumdristigt. (Rävar ska ju vara listiga, inte sant?).

Däremot ser man att rävar (som de asätare de är) ofta tar katter som de hittar döda vid vägkanten efter att de blivit påkörda av den bil. Rävar är väldigt måna om vilka risker de utsätter sig för, även om de också agerar på instinkt.

Hungrig räv som jagar ett byte

Det är ingen tvekan om att en hungrig räv äter en katt som de hittar död av någon utomstående orsak. Det är inte heller någon tvekan om att en räv tar en kroppshämmad katt om är valet mellan att äta eller att svälta ihjäl.

För en fullt fullt frisk, stark katt i normal storlek utgör inte en räv i regel inte något rimligt hot.

Däremot om katten är skadad sedan tidigare, har nedsatta sinnen, begränsad rörlighet, är väldigt gammal eller är forfarande mycket ung kan räven vara ett hot verkligt hot.

Du bör med andra ord inte utsätta kattungar för exponering mot vilda rävar, det är vanligt att rävar tar djurungar som byte. Håll också ett extra öga på katter som kanske inte är kapabla att hävda sig själva på grund av att de är försvagade på något sätt.

Räv skriker på katt

När rävar och katter möts förekommer det att räven skriker på katten. När det sker är det vanligt att katter svara på olika sätt. Längre ner i artikeln skriver vi mer om detta.

Om du hör ett skrik i natten och undrar om det är en räv som skriker på din kan du titta på den här videon där du kan höra hur räven låter och jämföra med de ljud som du själv hörde. Är det liknande var ljud är det mycket troligt att det var en räv som skrek på din katt!

Vanliga läsarfrågor om rävar och katter

Är rävar farliga för katter?

Rävar kan vara farliga för katter men vanligvis utgör de ingen risk. Om hotet finns kan bero på faktorer som maktbalansen mellan individerna som möts och deras fysiska och psykiska tillstånd. En räv med rabies eller en med ungar utgör exempelvis ett större hot för en katt.

Vilka djur kan döda en katt?

Lodjur, järvar, berguvar, vargar och rävar är exempel på djur som kan döda en katt. Även om det förekommer att katter dödas av olika rovdjur så är risken att din katt råkar illa ut förhållandevis lite. Katter utanför medelåldern och de som är försvagade på olika sätt (t.ex. av skada) kan vara mer utsatta för risken att skadas av ett rovdjur.

Varför skulle räv en attackera en katt?

Det kan bero på rabies, skabb eller en annan sjukdom som gör rävens beteende onormalt och extra aggressivt. Att ge sig på en katt är en stor risk för en räv inte vanligt förekommande. Det händer att katter till och med skrämmer iväg rävar vid ett möte. Om räven har den vill försvara kan den vara mer aggressiv mot katter. Man kan tänka sig att en extremt desperat och hungrig stor räv skulle försöka sig på att ta en katt.

Skriker rävar på katter?

Räven har en skrikande läte som kan låta förfärligt och det kan skrämma en katt. Vid ett möte burrar de flesta katter upp sig och fräser tillbaka. På samma sätt som att en räv kan skrämma en katt med sitt läte kan katten skrämma räven tillbaka. Om du hör ett skrikande läte i natten från en räv är det inte säkert att du behöver vara orolig men det är bra att kolla till din katt därute så att den inte råkar illa ut.

Vilka är kattens fiender?

Katten största fiende är människor i bilar. Fordon på våra vägar utgör en stor risk för katter och det finns mer anledning att oro dig att din katt hamnar under ett däck än i munnen på ett rovdjur. Rovdjur som är kattens fiender är exempelvis räv, lo, berguv och stora mårddjur.

När jagar räven?

Räven är aktiv året om och jagar främst i gryningen och under natten. Under dagen är djuret mer passivt. Den jägar ensam men lever ändå i grupper om 2-6 individer.

Hur länge kan en katt vara borta utomhus?

Katter kan vara borta utomhus från ett dygn till en vecka utan något särskilt har hänt. Om du oroar dig för din katt kan du leta i omgivningen redan nu. Innan det har gått tre dygn till en vecka är det troligtvis ingen anledning att oro dig särskilt mycket. Det händer att katter springer bort och inte återvänder på flera år. En kan som är ute länge kan såklart också råkat illa ut.

Är räven ett kattdjur eller ett hunddjur?

Räven tillhör familjen hunddjur. De är släkt med vargar, hyenor och hundar. Katter och lodjur är alltså inte deras släktingar. Räven är inte heller släkt med mårddjuret.

Hur får man katten att komma igen?

Att inse att katten är borta kan vara en jobbig upplevelse. Det är bäst att börja spåra den systematiskt, höra runt på facebook och efterlysa den i ditt närområde samtidigt som du söker själv med vänner och bekanta på troliga gömställen.

Var gömmer sig katter?

Katter kan gömma sig i buskar, under bilar, under trappor och broar, i skogen eller i grannens trädgård. Det gäller att vara kreativ om du ska hitta gömstället.

Kan ett mårddjur ta en katt?

Mårddjur varierar mycket i storlek och de största av dem - järven - skulle kunna ta en katt även om det är väldigt osannolikt. Det förekommer faktiskt att katter själv jagar mindre mårddjur som skogsmården och hermelinen.

Är vildsvin farliga för katter?

Vildsvin är inte rovdjur och därför inte farlig för katter på det sättet som rovdjur som till exempel rävar och lodjur kan vara i sällsynt fall. Vildsvin kan endast utgöra ett hot för katter om vildsvinet förvarar sina ungar eller på annat sätt behöver försvara sig.

Vad gör räven med sitt byte?

Räven tar ofta med bytet till sitt gryt där den har sina ungar eller också kan förvara födan till framtida behov. Rävens käke är inte stark nog att tugga igenom de grövsta benen utan äter bara de lösare delarna och tunna skelettdelar.

Referenser:

Vethelpdirect.com: https://vethelpdirect.com/vetblog/2013/02/14/urban-foxes-attacks-on-cat/
Catbehaviourist.com: http://www.catbehaviourist.com/blog/study-certified-cat-behaviourist-anita-kelsey/
Inews.co.uk: https://inews.co.uk/news/environment/foxes-wildlife-understanding-cats-peaceful-report-363573
Mvt.se: https://mvt.se/nyheter/motala/ett-mysterium-hur-katten-elsa-dog-om5014501.aspx
Fox Guardians @ Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=P93f3jm80VA
SVT nyheter: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/det-forekommer-att-ravar-tar-katter

Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

 • Otroligt tramsig artikel, framförallt vad gäller tonen men även sakinnehållet.

  Räven, precis som många andra rovdjur, framställs bitvis som något slags ondsint väsen som ”med all sin list, utnyttjar sitt orättvisa övertag och dödar sitt hjälplösa byte med alla sina medel den har till förfogande” och hujedamej om ”dessa hungriga vilda rovdjur med vassa tänder svansar runt där vi bor” och hotar ”våra älskade små”. Well, har ni utekatter som ni inte har koll på, välkomna till verkligenheten!

  Jag är jägare sedan många år och har haft förmånen att få studera dessa fascinerande rovdjur på nära håll. Ja, räven är en utpräglad opportunist och överlevnadskonstnär och tar varje chans att få fylla magen. Min erfarenhet är att den den precis som tex björn äter ALLT: från as (roadkill, slaktrens etc) till tomtegröt pch äggmackor med kaviar 🙂

  Som predator räknat är det tacksamt att sätta epitetet ”list” (vissa kallar det feghet) på räven. En räv jobbar precis som många andra rovdjur (tex rovfåglar) efter minsta motståndets lag och tar gärna byten som inte kan försvara sig och där risken för räven att själv bli skadad (en dödsdom för ett vilt djur) är den minsta möjliga. Rådjurskid är en favorit på menyn: i vissa områder överlever bara 2 av 10 kid sin första sommar vilket tyvärr gör att räven bektraktas som ett skadedjur i många jaktlag. När vi pratar tam eller husdjur vet alla som har höns eller kaniner att räven kan lägga väldigt mycket tid och kreativitet på att ta sig in i en synbart säker hönsgård eller kaninbur/hägn. En viss arbetsinsats visst men också en ordentlig belöning.

  Vad gäller katter och rävar så är det tveklöst så att en räv kan ta en mindre eller försvagad katt. Kattungar ska öht inte vara ute såvida man inte håller dom under noga uppsikt, tex i en större utebur eller dylikt eftersom dom är lätta byten för i stort sett vilket rovdjur som helst. Även kråkor och trutar tar kattungar om de får chansen. Däremot vågar jag påstå att det är osannolikt att räven ger sig på en vuxen och fullt frisk katt. Utöver att vara snabba och duktiga klättrare så en katt fullt kapabel att försvara sig med tänder och klor. Katten är helt enkelt inte värd risken.

  Avslutningsvis en liten passning till alla kattägare som låter sina katter springa lösa och lediga utomhus: samma kisse som ligger och spinner i soffan och äter handskalade räkor är ett utpräglat rovdjur, precis som räven. Men till skillnad från räven är din katt inte en naturlig del av ekosystemet utan en invasiv art som rubbar balansen. En katt kan under en sommar i värsta fall radera ut hela populationer av smågnagare, groddjur och fågelungar.

  Det finns även jaktlag som inte tvekar att skjuta lösspringande katter som inte tydligt har halsband eftersom de gör så pass stor skada i viltbestånden

  • Hej Johan,
   Tack för ditt uttömmande svar och kritiken du delar med dig av. Jag kan förstå om vårt sätt att dramatisera detta inte faller dig i smaken men det är det sättet vi har valt att skriva den här artikeln på.

   Rävar är enligt mig inte mer ondsinta än en katt som jagar en råtta utan det handlar om att jaga föda ligger i djurens natur. Verkligen kan dock vara hård ibland och för vissa kattägare, vars kära djur utsatts för risken att bli tagen av ett rovdjur som räven, kan räven i den situationen upplevas ondsint.

   Vad gäller sakinnehållet är det åtminstone inget i artikeln som motsäger något du påstår, vad jag kan uttyda. Precis som du betonar ” är det tveklöst så att en räv kan ta en mindre eller försvagad katt”. Det är något vi också påpekar i artikeln. Kattungar och gamla katter med nedsatt rörlighet är därför under ett större hot från rävar än friska katter som går betydligt mer säkra.

   Att du beskriver att räven jobbar efter ”minsta motståndets lag” har väldigt mycket att göra med varför rävar undviker att ge sig på fullvuxna katter även om det är stor eller stark nog att vinna. Om räven blir skadad i försöket kan det valet bli ödestigert. Naturen hyser ingen barmhärtighet för en skadad räv. Det är nog bland annat av denna anledning som att gå efter ”lågt hängande frukt” är en del i djurets instinkter, för att beskriva samma sak på ett nytt sätt. Skrev faktiskt lite om detta i artikeln innan jag kortade ner den lite, visserligen på ett annat, men ett relaterat sätt. Tack för att du tar upp det!

   Jag uppskattar också att du delar med dig av dina personliga erfarenheter som jägare och din passning till kattägare. Det hoppas jag är hjälpsamt för våra andra läsare också.

   /Emil, Djursajten

  • Johan, jag tycker din kritik är obefogad, artikeln är informativ och intressant och innehållet överensstämmer ju i sak med din egen! Jag tackar er båda för bra information, och båda gjorde mig mindre orolig ang mina två utekatter. Jag bor på landet och här går en räv omkring över tomten, och en grävling också. – Fast efter jag läst dessa och känt mig mindre orolig så läste jag om flera katter, som tydligen var vuxna och friska, som hade blivit dödade av räv, samtliga i kommuner runt Stockholm. Så oron är tillbaka…
   Men tack för bra artiklar!

  • Svar till Johan:
   Jag respekterar och förstår din kunskap som jägare och naturen är orättvis. Alla djur tar det byte de behöver för att överleva.
   Har man en katt som t.ex. bor på landet och nära skogen får man givetvis vara lite beredd på att den kan råka illa ut, även om man har den under någorlunda uppsikt och den är skyddad. Man ska ta sitt ansvar som ägare.

   Det sista du skrev kan jag dock reagera lite på, att det finns de jaktlag som faktiskt skjuter en lösspringande katt utan tydligt halsband. Jag vet inte om det är din egna åsikt eller om du bara informerar att det finns andra som tycker så.
   Är det tillåtet att göra detta?
   Jag är bara nyfiken.
   Det finns väl inga krav på att kattägare ska sätta halsband på katten, den ska dock vara kastrerad och id-märkt om den är utekatt.

   Bara för att katten inte tillhör ekosystemet på samma sätt som en räv, är en invasiv art m.m. är det okej att skjuta den då?
   Man kanske ska hålla den inomhus så att den inte förstör den biologiska mångfalden av smådjur & småfåglar i skogen?

   Det finns de ägare som inte tar ansvar för sina katter, låter de springa hejvilt och föröka sig, men en katt kan precis som en hund vara ett älskat husdjur och familjemedlem. Den förtjänar också respekt.

  • Hej.
   Jag tycker att artikeln blev intressant att läsa just pga dramatiseringar. När det gäller själva sakinnehållet så säger ni båda ungefär samma sak. Det fina med internet är att om man tycker något är tramsigt så kan man bara sluta läsa sånt som inte faller en i smaken och göra något annat istället.
   Med det sagt så vill jag förtydliga att ni båda hade bra info att ge till en kattägare som jag. Det var lugnande att se filmen med katten och räven.

 • Vi har en räv med ungar under vår villaaltan (strax utanför tullarna i Stockholm). Nu har vi inte sett dem på några dagar så jag undrar om rävar byter gryt medans ungarna är så små? Första gången vi såg dem var 1 maj och då var de väldigt små. Sist de var uppe så var hela kullen uppe och lekte på altanen (6st ungar) Men nu har vi inte sett dem på 3-4 dagar.

  • Hej Susanne! Det händer att en rävfamilj med nyfödda ungar byter gryt. Det görs huvudsakligen av två anledningar. Är grytet i närhet av människor flyttar de helt enkelt för de inte vill bli störda.

   Annars flyttar en rävfamiljen också naturligt efter ett tag. Honan jagar under natten och tar med bytet till grytet där ungarna får äta. Efter ett tag uppstår en lukt från dessa byten som riskerar att locka till sig andra rovdjur. Därför flyttar ofta en rävfamilj med nyfödda ungar, de vill helt enkelt skydda sig.

   Flytten sker inte alltid men är relativt vanlig och kan ske flera gånger under rävarnas uppväxt. I ditt fall rekommenderar jag att avvakta för att se om rävarna dyker upp igen och isåfall göra något åt problemet. Annars låter det som att rävarna på er tomt har flyttat självmant! Förhoppningsvis har du din fråga besvarad så bra som möjligt och er tomt förblir rävfri!

   /William, Djursajten

 • Såg precis en räv som tog en katt I Bandhagen Stockholm
  8maj 2022 kl 20.30 Katten hade inte en chans tyvärr.

  • Usch, det lät inte kul.

   Ja, tyvärr händer det att rävar äter eller skadar katter.

   Hoppas att det inte sker fler gånger bara.

   /William, Djursajten

 • Min ungkatt/ Skogskatt hona lekte med en rävunge nattetid, min katt sprang 2 m efter rävungen, de försvann ner i skogen

 • Två katter i en tidsrymd på 6 månader har räven tagit.. Genombett hals så mer eller mindre direkt avlidna. Ålder på katter 3 och 4 år. Arkitektvägen 65 Bromma. Samma räv. Ofta strykande och ’skällande’. Antagligen fått kids. Stor hane. Mindre hona soma varit å nosat runt.

  • Hej Henrik,

   Usch, det lät inte alls roligt. Jag beklagar.

   Tyvärr händer det att räven tar katter och skadar eller dödar dem.

   Tack för att du delar med dig.

   /William, Djursajten.

 • Hej!
  Jag har en fråga gällande rävars kapacitet att gräva upp döda katter. När vi skulle begrava vår katt läste vi att den ska begravas minst en meter djupt för att inte rävar eller andra rovdjur ska känna lukten och gräva upp kroppen. Tyvärr fungerade inte det djupet på vår tomt så katten blev ytligare begravd med ett hönsnät och stenar runtom istället. Hur räv-motståndskraftig verkar vår lösning, anser ni? Och har ni någon aning om efter hur länge kattens kropp inte längre lockar räven att gräva? (Vi har en räv som går över vår tomt regelbundet.)
  Stort tack på förhand!

  • Hej Sandra,

   Jag tror att er lösning är rätt bra och att den kommer hålla räven borta från graven, även om den är rätt ytligt begravd.

   Hur snabbt kattens kropp bryts ned beror på en mängd olika faktorer. Allt från hur mycket insekter och larver som tar sig till kroppen till temperaturen utomhus.

   Det är svårt för mig att säga ut fort det kommer gå men jag skulle gissa att det är helt säkert efter ett par månader. Om det är möjligt kan ni vänta tills vintern med att ta bort hönsnätet och stenarna. Då snön lägger sig över kattens grav och marken hårdnar kommer räven knappast försöka gräva upp kattens kropp.

   Tyvärr kan jag inte ge dig ett exakt svar på din fråga, men jag tror att er lösning kommer fungera väl.

   /William, Djursajten

 • Hej. Jag vill bara säga att rävar klättrar i träd precis lika smidigt som en katt. Jag/vi beskådade det på julafton kl 03.30 genom sovrumsfönstret. Jag hade hängt ut svål från julskinkan till fåglarna. Hälsningar:
  Lisa och Hilma

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  Djursajten
  >
  Tack för att du läste artikeln: Äter rävar katter? – Så stor är risken att husdjuret råkar illa ut