22 september

Amerikansk Pitbullterrier – Rasen som vägras godkännas i Sverige

17  Kommentarer

Den amerikanska pitbullterriern (APBT) är en kraftigt byggd, men inte allt för stor, hund som är fått vad man kan säga är ett dåligt rykte.

Pitbull, som terriern kallas i dagligt tal, uppfattas av många som en aggressiv och enträgen hund som har avlats genom att korsa terrier och bulldogg (Old English) med fokus på att framhäva egenskaper inom kamp för att ”slåss” mot andra hundar. 

I många människors ögon ses rasen som hätsk och det är inte ovanligt att man tänker på den som en hund som kan vara angreppslysten under fel omständigheter. Det som stämmer bra att pitbull är en hund som inte passar i fel händer. Rasen passar särskilt dåligt ihop med en taskig uppfostran.

Men med rätt uppfostran är den en mycket trevlig sällskaps- och familjehund som är mycket vänlig, det säger i alla fall ägare till hundar av rasen. Helt tvärtemot bilden av en generellt argsint hund som vissa har. I den här korta videon kan du lyssna till hur Gumbos husse från USA uttrycker det. 

Videon skildrar hur en Pitbull kan fungera som en omtyckt sällskapshund. Samtidigt framgår det från intervjun med Gumbos ägare att det finns en viss problematik med rasen och man bör sätta sig in i detta om man är nyfiken på att skaffa en individ.

Brad Anderson understryker också i videon att man ska ta instinkterna av en kamphund på allvar innan man ens överväger att skaffa en american pitbull terrier, men vilka är egentligen kamphundarnas instinkter och vartifrån har de utvecklats? 

Innan vi lär känna american pitbull som ras behöver vi förstå vad en kamphund egentligen är och vad som har gett denna grupp av hundar sitt taskiga rykte, inte bara i Sverige, utan i många länder världen över.

Kamphund är ett begrepp som innefattar alla hundraser eller typer av hundar som använts i kamp med andra hundar eller djur genom att hetsa upp dem och uppvigla till strid.

Förutom hets till slagsmål kamphundar emellan har hundar också hetsas upp till att slåss med andra djur såsom björnar och tjurar genom historien och på olika platser i världen. 

Har du erfarenhet av kamphundar?

Just pitbull som ras har under sin historia främst uppviglas till slagsmål mellan individer och mot hundar av andra raser. Idag är hundhetsning förbjudet världen över och raserna är övergått till att leva som utpräglade familje- och sällskapshundar.

Trots sin hårdnackade historia har kamphundar egenskaper som gör dem till fina familjehundar och är omtyckta av många hundägare. Därför har rasen given plats i många hem hos många familjer världen över.

Amerikansk pitbullterrier är bara en bland en rad populära kamphundar. Andra kamphundsraser är bullterrier från Storbrittanien, amerikansk staffordshire terrier (amstaff), tosa inu från Japan och amerikansk staffordshire bullterrier (staffe).

Information om hundrasen Pitbull

Två american pit bull terrier

År 2020 fanns det 782 registrerade Amerikanska Pitbullterriers i Sverige enligt statistik från Jordbruksverket. Både här i Sverige och i USA, där rasen är mycket vanligare, har många den som sällskapshund där den lever tillsammans med hela familjen, ofta också i familjer med små barn.

Eftersom hundavel med kampegenskaper i fokus är förbjudet i Sverige registrerar inte Svenska Kennelklubben (SKK) Pitbull som en rashund utan som en blandras.

I USA godkänns Amerikansk pitbullterrier (APBT) som en hundras av United Kennel Club (UKC) och American Dog Breeders Association (ADBA).

Däremot är den Amerikanska Kennel Klubben (AKC) samstämmig med SKK beslut om att inte godkänna rasen.

AKC har dock istället godkänt staffordshire bull terrier som faktiskt härstammar från APBT. Du kan läsa mer om bakgrunden till allt detta i den engelska diskussionsforumet GoPitbull, som har bra information kring ämnet, samt i nästa sektion som följer.

Skillnaden mellan på APBT och Pitbull

Vi ska vara noga med att dra en skiljelinje mellan betydelsen av rasen APBT det alldagliga begreppet Pitbull. 

Pitbull har nämligen i dagligt tal en bredare betydelse och innefattar besläktade raser till APBT också. Vi ska nu göra en snabb djupdykning och berätta om vilka raser som igår i begreppet Pitbull och hur de skiljer sig från den renrasiga amerikanska pitbullterriern som den här artikeln i huvudsak handlar om.

Vilka hundraser ingår i begreppet Pitbull?

American Pit Bull Terrier

Det den renrasiga Pitbullen (APBT) som har funnits i över 150 år på den amerikanska kontinenten. Immigranter förde med sig den över Atlanten till USA på 1800-talet. Amerikanska raser som uppstått har i huvudsak avlats ur den här hundrasen som ursprung.

American Staffordshire Terrier

Det här rasen benämns i dagligt tal som Amstaff. Rasen har avlats från samma rötter som APBT och godkändes som egen ras av AKC år 1936. Dessförinnan gjorde man ingen uttalad skillnad på de båda raserna, även om två distinkta raser redan hade börjat uppstå tidigare än så.

Amstaff kan alltså registreras som faktisk ras av american kennel club och samma gäller hos SKK i Sverige. Det är en mycket populär ras i många länder världen över men det finns också en rad länder i vilka den har förbjudits. Däribland Norge, Tyskland och Danmark. Dessutom tillåts den inte heller i vissa delstater i USA.

Staffordshire Bull Terrier

Det har är den kändaste hunden från Storbritannien som i dagligt tal kallas för Staffe. Det är den kortaste av dessa fyra raser till storleken.

Rasen godkändes i av brittiska kennelklubb (KC) år 1935 samtidigt som det också bildades en rasklubb.

Många av de  individerna som registrerades i stamboken hade sitt ursprung i just Staffordshire i England. I vissa länder har rasen förbjudits och till dessa hör Portugal och Tyskland samt vissa delstater i USA.

American Bully

Det är rasen är precis som APBT godkänd som en ras hos kennelklubben UKC men inte hos den konkurrerande AKC. Det är en nyare ras än de andra och alla godkännanden som kommit har inträffat först efter milleniumskiftet.

American Bully började avlas fram så sent som på 80 och 90-talet och nådde UKCs godkännande först 15 Juli 2013. Dessförinnan hade bara kennelklubbar som är nischade mot just terrier, bulldoggs och pitbull redan godkänt rasen. Bland annat  European Bully Kennel Club (EBKC) år 2008. Denna typ av Pitbull är den största av dessa fyra separata raser.

Forskning & Förbud

I Sverige är det tillåtet att inneha kamphundraser men i våra grannländer Norge och Danmark har man sedan 2004 respektive 2010 infört förbud mot olika kamphundar, vilka innefattar just pitbull.

Enligt forskning från Linnéuniversitetet i Kalmar, som SVT skriver om, har man i två större studier om hundars angrepp mot andra hundar sett att hundar av kamphundstyp, som amstaff och pitbullterrier, är överrepresenterade. Studien kollade inte på representation av kamphundar vid hundattacker mot människor.

Förbud mot kamphundar har redan diskuterats i bland lagstiftare i Sverige, men man har inte kommit fram till att något sådant borde införas (år 2021).

Tycker du att kamphundar ska tillåtas i Sverige?

Varför är pitbullen farlig?

Först och främst, Nej. Pitbulls är generellt inte farliga hundar om de får en tydlig uppfostran som erbjuder massor med kärlek.

Pitbull har avlats för att bli en stor och starkt byggd hund. När hunden började få fäste avlades den nästan enbart med fokus på prestation och därmed hamnade dess utseende i skymundan. Det gör att olika individer kan skiljas väldigt mycket åt i sina anletsdrag.

Exempelvis kan en hane av rasen amerikansk Pitbullterrier väga mellan 14 och 28 kilo. En tik väger aningen mindre och uppskattas till en vikt mellan 12 och 25 kg.

Båda könen har en mankhöjd på 40-55 cm vilket vittnat om att muselmassan är vad som till stor del avgör vikten då hanarna har mer muskler. Sett till längden kan det alltså skilja hela femton centimeter från två olika individer inom av samma ras.

Hunden är inte farlig i sig, tvärt om! Det handlar mer om dålig uppfostran och vilka hundägare som har lockats av att köpa en pitbull-valp.

Diskussionen om att rasen ska anses vara i farlig började uppstå emot slutet av 90-talet och i början av 00-talet då de förekom olika incidenter som uppmärksammades i media. 

Ett exempel var en olycka då en hundfångare skulle ge sig på en hund med god vaktinstinkt och fick en allvarlig skada när hunden bet tillbaka mot hundfångaren i självförsvar.

Rasen var inte en Amerikansk Pitbullterrier men en nära besläktat ras av namnet Amstaff även känt som American Staffordshire terrier

När detta blev en stor nyhet lockades hundägare som egentligen var helt inkapabla till att sköta om ett djur till att skaffa en pitbull. De ville alltså ha hunden för att den var cool och farlig som i sin tur skulle stärka deras tuffa självbild.

Många av dessa hundägare la inte någon större vikt i att uppfostra hundarna rätt och i samband med rasens kraftiga natur förekom det ännu mer problem och skador med dessa hundar som resulterade i att hundrasen började uppfattas som farlig.

I själv verket är inte rasen alls särskilt farlig, med en korrekt uppfostran, men rasen sätter större krav på en lämpad ägare som med fördel har mycket erfarenhet av hundar.

Dessutom ska man alltid vara medveten om rasens historia som kamphund och problematiken detta innebär och hur man ska hantera detta innan man väljer att skaffa en. 

Vad är hundhetsning?

Förr i tiden förekom hundhetsning över stora delar av världen. Det var en kamp mellan ett par eller flera hundar som kämpade mot varandra.

Människan anordnade dessa hundkamper för nöjes skulle och genomförde bland annat vadslagning och biljettförsäljning.

amerikansk-pitbull-ler

Hundarna som avlades för att bli starka och kamplystna blev hetsade mot varandra i ett inhägnat område för att bitas, rivas och stångas tills en av utsågs till segrare.

Detta pågick tills antingen ägaren gav upp och kampen avbröts, en hund flydde eller att den ena hunden dödade den andra. Även om hundägaren avbryter och båda hundarna överlever kan de ha råkat ut för så kraftiga skador att de behöver avlivas för att inte lida mer. Hundkampen liknades därför ofta med en dom till döden.

I Sverige är det numera olagligt att genomföra hundhetsning då det ses som en form av djurplågeri. Det är likadant över stora delar av världen men det finns platser där det än idag är tillåtet även om det inte är särskilt vanligt.

Trots sin historia som kamphund kan Pitbullen vara mycket glad, lycklig. och snäll.

Korsningar mellan Pitbull och andra raser

Korsningar mellan olika hundraser är supervanligt. Även Pitbulls har korsats med olika andra raser och nedan ser du en lista med några häpnadsväckande korsningar som är svåra att tänka sig. Videon nedan visar 10 korsningar som förekommer komplett med bilder på varje korsning. Dessa finns alltså på riktigt.

Några raser som korsats med american pit bull terrier är amerikansk cocker spaniel, welsh corgi, rhodesian ridgeback, border collie, shih tzu, american hairless terrier, Engelsk springer spaniel, eskimo dog, fox terrier, catahoula leopard dog, German Shepherd dog (schäfer), labrador retriever, toy fox terrier, grand danois, cattle dog, golden retriever, rat terrier, russell terrier och boston terrier. 

Pitbull i populärkulturen

Inom populärkultur har världsstjärnan Armando Christian Pérez gjort sig känd under namnet Pitbull. Hans val av artistnamn är lika beskrivande om hundrasen som delar det med honom som om honom själv.

I en intervjun som IMDB skriver om säger han själv, lite humoristisk, att namnet representerar honom bra eftersom rasen låser sitt bett.

"He said he chose his stage name of Pitbull because the dogs "bite to lock"
Den amerikanska rapparen namngav sig själv efter hundrasen pitbull

Nu är det visserligen så att uttrycket "bite to lock" är baserat på en myt om rasen som inte stämmer.

Det är myt som liknar den om grävlingar och att de skulle bita tills benet går sönder. 

Att formulera sig på det sätter är dock beskrivande för Armando och hjälper honom framhäva sin image som artist till omvärlden.

Han använder också den amerikanska pitbull terrierns beryktade dumdristiga envishet som kamphund när han beskriver sig själv som en krigare genom att att uttrycka sig såhär: 

"The dog is too stupid to lose. And they're outlawed in Dade County. They're basically everything that I am. It's been a constant fight". "

Den här videon visar ett annat framträdande där han mycket tidigare i karriären beskriver sig på ett liknande sätt.

Vad kännetecknar den Amerikanska Pitbullterrien som hundras?

En brun amerikansk pitbull ligger på en vitt matta

Mentalitet och temperament

Trots sitt rykte är rasen i grunden en snäll, modig och självsäker hund. Dessa vovvar är nyfikna på sin omgivning och mycket uppmärksamma. Den trivs bra kring människor och gillar mycket närhet. Rasen mår bra av en stark ägare med tydligt ledarskap och god erfarenhet. Pitbullen är dock mindre förtjust i andra hundar och låter sig inte underkastas av dessa.

Beteenden och egenskaper att ha koll på

Man kan säga att Pitbullen är en hund med mycket kampkänsla men som är helt ofarlig mot människor så länge den inte uppfostras inkorrekt. Det var mycket viktigt att bevara egenskaper såsom trofasthet till sin ägare under aveln av rasen då en ägare alltid ska kunna kontrollera sin kamphund. Detta är till fördel nu då en trofast hund som litar på sin ägare alltid är något positivt.

Den Amerikanska Pitbullterriern kommer inte ”utmana” sin ägare på samma sätt som andra stora hundar såsom rottweiler kan göra när de upplever bristande ledarskap och trivs därför bra att vara ”under” sin ägare.

Medfödd aggressivitet mot andra hundar

Eftersom rasen blev framavlad i kampsyfte om hundhetsning har den en viss medfödd aggressivitet mot andra hundar. Hundar av samma kön kan de vara extra aggressiva mot.

Detta är givetvis ingen egenskap som önskas hos en sällskapshund och bör därför tränas bort i tidig ålder.

Har du själv haft en Pitbull eller en liknande ras? Berätta om dina erfarenheter

Sällskapsträna med andra hundar i valpåldern

När din pitbull är valp ska du därför låta den umgås med andra snälla och väluppfostrade hundar så att din vovve lär sig att de är okej att vara vänner!

Ett bra sätt att träna hunden i tidig ålder med andra hundar är med hjälp av en hundvagn. På så sätt får valpen möjlighet att bekanta sig med andra vovvar utan någon risk att attackera eller att själv bli anfallen.

Pitbullen har en stadigt humör och temperament. De är relativt accepterande när det kommer till klumpiga barn men är likt alla hundar ingen leksak. Du ska inte behöva oroa dig för att din pitbull attackerar barnen i huset så länge den är rätt lärd, något som såklart gäller alla hundar.

Utseende, personliga drag och förväntad livslängd

Som tidigare nämnt var utseendet inte en fokuspunkt när det gällde avel av rasen utan kamplusten stod i centrum. Det är därför accepterat med ett brett spann av både vikt och mankhöjd. 

Utseende och storlek

Med en vikt Mellan 12 och 28 kilo med en mankhöjd på 40 till 55 cm inger dessa mellanstora hundar en tydlig känsla av respekt. De är muskulöst byggda, har en halvlång nos och öron som är något nedfällda över huvudet. De kommer i olika färger där brun eller vit/brunfläckig är vanligast.

Pälsvård, tandvård och kloklippning

Pälsen är kort och behöver ingen särskilt pälsvård då den är mycket lättskött. Hunden kan badas vid behov när den är smutsig och ska likt alla hundar ha sina klor klippa och tänder skötta.

Så gammal förväntas rasen att bli

Eftersom dessa hundar är i ”medelstorlek” lever de också ganska länge. En ålder omkring 12-13 år är inte ovanligt och i vissa fall kan de komma att bli upp emot 15 år.

Givetvis kan dessa hundar gå bort tidigare och bli omkring åtta år. Det är händer oftare att hunden dör i tidig ålder på grund av sjukdomar än något annat. Lyckligtvis är pitbullterriern en relativt frisk ras och inga kända, vanligt förekommande, livshotande rassjukdomar.

Att ha pitbullterriern ihop med en katt

En fråga många också har är om det går ha rasen ihop med en katt. Hundar och katter brukar ibland kunna bli osams och man kan tänka sig att en katt skulle ha extra svårt att leva ihop med ett kaxig pitbull.

Precis som det mesta när det handlar om Pitbulls är det viktiga att djuret får rätt uppfostran. Det det är inget större problem för en Pitbull och en katt att leva fridfullt ihop än det är för en katt och en hund av en annan ras att bo tillsammans.

Passar en American Pitbullterrier mig?

En trevlig sällskaps- och familjehund som dessutom kan användas inom bruk och på utställningar. Det är särskilda regler som gäller vid utställning och tävlingar då rasen inte är registrerad av SKK (Svenska kennelklubben).  Men för att din vovve ska kunna visa alla dessa egenskaper krävs det en del för dig som ägare:

Passar dessa punkter in på dig kan det vara aktuellt att överväga en Pitbull:

Viktiga ägaregenskaper

 • Hundvana
 • Tålamod & konsekvent
 • Aktiv livsstil
 • Beredd på vad som krävs

Först och främst är det nödvändigt att du har hundvana. Det är viktigt att pitbullterriern uppfostras korrekt och passar därför inte som en första hund. Har du sedan tidigare mycket erfarenhet om hundar och hunduppfostran kan det vara ett alternativ med denna ras.

Om du till exempel har bott i ett hem med en annan hund under din uppväxt och dina föräldrar har skött hunden är det troligtvis inte tillräckligt för att skaffa en pitbull.

När du ska uppfostra din hund är det viktigt med tålamod. Detta gäller givetvis alla raser men är extra viktigt när det kommer till pitbull. Din hunduppfostran ska vara konsekvent och tydligt för att din vovve ska förstå att den kan lita på dig.

I videon ovan använder mannen sig av ett koppel som kan vara obekvämt eller skada hunden. Vi avråder dig från att använda ett sådant koppel eller något annat koppel som kan vara obehagligt för din vovve. 

Med det sagt vill vi också uppmärksamma att du inte du ska genomföra en ”hård” uppfostran. Du ska vara kärleksfull men tydlig. Uppfostrar du din hund genom stränga metoder kan den bli nervös och försiktig i sitt beteende vilket är mycket oönskat hos en sällskapshund. Det kan leda till stressade situationer och när osäkerhet uppstår kan hunden attackera för att skydda sig själv.

En aktiv livsstil är optimalt för dig som ägare om du väljer en amerikansk pitbull. Dessa hundar är fulla av energi och älskar att röra på sig.

De gillar att följa med på äventyr och busa med dig. För att stimulera hunden kan du träna den i olika hundsporter eller gå på promenader i olika miljöer. Hundars hjärnor stimuleras nämligen av att få promenera i nya miljöer kring hus, byggnader och terräng de inte har sett tidigare.

Innan du skaffar en pitbull måste du vara beredd på vad som krävs av dig som hundägare. Du ska i tidig ålder ge din valp mycket kärlek och låta den utforska mycket i olika miljöer.

Träna din hund till att träffa andra hundar genom att ha den bland väluppfostrade och trevliga raser. Tänk på att hunden inte behöver motioneras allt för mycket under valpåldern och fokus bör ligga på att sätta gränser, ge kärlek och bygga upp en relation.

Efter ett till ett och ett halv år kan ni börja träna mer intensivt då hunden har växt på sig.

Att köpa en pitbull i Sverige

Det kan vara ganska svårt att köpa en pitbull i Sverige eftersom SKK inte har godkänt rasen och därmed listar de heller inte några officiella hunduppfödare. Det kan vara svårt att hitta en uppfödare som har renrasiga Pitbulls och du bör inte ta för givet att hunden är renrasig bara för att de påstår det.

Du bör kräva en godkänd stamtavla för att säkerställa att hunden har fötts upp schysst och verkligen är en amerikansk pitbullterrier. Som sagt är det svårt att hitta kennlar i Sverige men det finns två, rätt bra metoder du kan använda dig av.

För det första kan du köpa en hund utanför Sverige. Kontakta uppfödare i länder där rasen är accepterad och ta med den hem till Sverige. När du importerar hunden gäller samma sak som i Sverige, var noga med att det verkligen är en pitbull och ta inte för givet att uppfödaren talar sanning. Kontrollera även de lagar som finns för att föra in hundar i Sverige.

En annan metod du kan använda dig av är att kontakta uppfödare av Amstaff. Dessa hundar som egentligen heter American Staffordshire terrier sägs härstamma från just pitbullterrier och är därför mycket lika. Det finns möjlighet att dessa uppfödare också avlar eller i alla fall känner till pålitliga uppfödare av just pitbullterrier.

Det är en utmaning som väntar för dig som vill hitta en pitbull i Sverige men ifall du lyckas kan det verkligen vara värt det. Dessa hundar som har fått en taskigt rykte är egentligen mycket trevliga och kan bli en suverän kompanjon i flera lång år. Lycka till med ditt sökande!

Kommentarer

Delta i konversationen - dela dina tankar här 

 • Jag har en Pitbull/amstaff! Det är min första hund någonsin! Jag har aldrig haft hund tidigare. Jag fick honom så jag köpte inte honom men han är det bästa jag vet. Jag skulle ge upp allt för honom! Han är hela min värld. Jag har lyckats uppfostra honom hur bra som helst med an massa kärlek och träning UTAN halsband som gör ont! Eller någon annat smärtsam metod. Jag ser den här sista videon här att han använder ett sånt jäkla tortyr halsband på son stackars vovve! För mig är det svaga individer. Om man inte klarar att uppfostra en pitbull/amstaff utan sådana skitredskap då är man svag och usel. Att jag som aldrig haft hund tidigare och första är Amstaff pitbull klarar av det utan att behöva använda tortyr och smärta visar ju på stor skillnad i personlighet hos människor. Om du frågar mig så ligger problemet hos människan och inte alls hos hundarna. Min lilla kille är fantastisk. Bra med barn, kan vila och ta det lugnt, sover typ hela natten, går fint i koppel (för det mesta) vill gärna jaga osv det är sant men inget som stör mig alls. För övrigt är all denna information sann och bra det ni skriver ! Det är inte en ras för alla definitivt.

  • Hej Sara! Tack för en utförlig och tydlig kommentar!

   Vad härligt det låter med din vovve och vilken tur att du har hjärtat på rätt plats när det kommer till att uppfostra hundar. De som skaffar en hund med en historia som kamphund behöver en ägare precis som du!

   Jättebra att du påpekar halsbandet i videon. Under videon står det några tankar om att sådana halsband inte bör användas som jag nu har gjort ännu tydligare efter din kommentar så det inte riskerar att missuppfattas av personer som söker information om Pitbull och Amstaff.

   Kärlek, omtanke och tydlig träning är nyckeln

   /William, Djursajten

 • Skulle inte rekommendera pit bulls som husdjur. Enl statistik från USA har 40-talet människor dödats det här året av pit bulls, medans normala raser som golden retrievers dödat 0 eller 1(för goldens) sen 200 år tillbaka. Det är en enorm skillnad. Speciellt obehagligt med fallen med pit bulls, är Beau Rutledge dödad efter 2 år av en pit bull som inte haft någon aggressiv incidens på 8 år, eller Azis Ahmed, liten pojke som blev dödad första gången han lekte utomhus, av grannens pit bulls som grävt sig sig under stängslet.
  Det är inte bara frekvensen, utan även hur ihärdigt pit bulls söker ut sina offer, samt hur oerhört plötsligt aggressionen kan komma efter flera år utan problem och ett trevligt temperament resten av tiden.
  Dom är helt enkelt ovanligt farliga när aggressionen plötsligt slår in.

  • Hej Andreas,

   Precis som du säger kan pitbullen vara aggressiv, och några av dessa incidenter är sannolikt varför Svenska Kennelklubben (SKK) listar pitbull som en ”farlig ras” istället för en egen godkänd hundras. Det gäller att man som ägare till hunden vet vad man ger sig in på – Både ur synvinkeln av den risk man tar men även vilken arbete rasen kräver.

   Saknar man hundvana är det betydligt bättre att välja en mer trygg och säker ras, exempelvis Gold Retriever. Ja, kanske är det bättre med en sådan ras även om man har hundvana.

   Tack för din kommentar!

   /William, Djursajten

  • Usch. Söker sina offer? Ovanligt farliga när ?
   Först och främst.. vadå när aggression slår in?? Varför är detta något givet ?
   Du har 0 kunskap och bör därför sitta ner och hålla tyst om något så vackert och älskbart som pitbulls och alla deras släkten.
   Tycker synd om dig. Synd för att du är så blind så du aldrig kommer få se det fina . Det fina som finns för alla som är villiga att se.

   Du vet ingenting , för du har aldrig varit med om den underbaraste rasen i världen.

   // Karin

   • Hej Karin,

    Tack för att du delar med dig upplevelse med rasen. Pitbull kan verkligen vara en fantastiskt ras om den uppfostras rätt och får leva ett kärleksfullt liv.

    Vi måste första att olika personer kan ha olika uppfattningar om rasen utifrån personliga upplevelser.
    Även om vi inte håller med varandra måste vi lyssna på andras tankar. I det här fallet kan det vara så att Anderas har upplevt rasen ovanligt farlig, men för det kan man inte dra alla pitbulls.

    Det är bra att ni båda delar med er av er upplevelse, men i fortsättning måste jag understryka vikten av att hålla en god ton i kommentarsfältet och undvika personliga påhopp, även om man tycker olika!

    /William, Djursajten

 • Hej! Andreas skriver: 1 (egen) rekommendation/åsikt, 1 statistik, 2 referat om faktiska händelser och 4 påståenden – som alla är ganska underbyggda.

  (Det är dessutom ganska logiskt, när man tänker efter. Under flera hundra år avlades raser fram för att kämpa mot andra hundar. Jag tror få som skaffar en kamphund är helt omedvetna om denna bakgrund, det är ju det som utgör rasens grund – otroligt mycket arbete har lagts på detta.)

  Andreas är helt rätt på det, baserat på den forskning och de utlåtanden från erfarna hundskötare man kan läsa. Det är ofrånkomligen stora skillnader mellan hundraser och deras beteenden.

  Det farliga är om hundägare inte känner till dessa skillnader och kan hantera riskerna.

  T ex är Karin förvånad över att Andreas talar om plötsligheten i utfall, vilket borde vara helt känt, tycker jag. Det är högst utmärkande och förekommer i så många historier – mao, hur den under 8 år mysiga gosiga vovven, plötsligt en fin dag sliter sig och gör kort sak med den lilla kaxiga spanieln, t ex.

  Det är på detta enda tillfälle som alla kamphundsägare måste vara beredda. Det är ingen liten uppgift, vi människor är inte alltid så bra på riskhantering. Det är att under 8-12 år gå med sin goa, älskade vovve och alltid vara förberedd på det där tillfället, då risken kanske blir verklighet. Men det är det som krävs. Det är låg sannolikhet, men när det sker är det med kraft och snabbhet. Då är det ägarens ansvar att vara helt beredd och hantera situationen.

  Tyvärr visar statistiken som Andreas t ex tar upp, med all tydlighet vad vi redan vet – vi människor är ofta inte bra på att hantera den typen av risker, och klarar ofta inte av att hantera den situationen. Det är mycket svårt att ha en konstant disciplin för det mycket osannolika år ut och år in – även om man vet att konsekvensen är ödesdiger.

  Därför tycker jag att: Raser som stora och/eller framavlade för kamp borde ha striktare regler, och kanske är hundkörkort för dessa raser inte en dum idé?

  Mycket som har en kraft och kräver ansvar behöver man skaffa utbildning kring, och visa att man förstått. Det är ingen 100% lösning, men givet risken, tycker jag det verkar vettigt. Och blir det för dyrt, då kan man välja bland alla andra raser som inte har avlats på kampanlag.

  Bra med mycket fakta i artikeln. Jag håller inte med om en grundläggande sak – det här med att den fått ett ”dåligt rykte”. Det tror jag de flesta tolkar som att det är ett oförtjänt rykte. En kamphund har kampegenskaper, det är snarare ett välförtjänt rykte. Tänk all det arbete man la ner för att få till dessa kamphundar, och nu finns det folk som skriver saker som kan tolkas som ”nej, det är inget farligt med dem.” Det är ett farligt budskap, tycker jag. Det blir som att man spelar ner vad rasen togs fram för, de egenskaper den har eller den statistik som finns. Det är tvärtom viktigt att alla presumtiva hundägare får veta precis detta, exakt vad det är de skaffar, så att de kan arbeta riskmedvetet under hela hundens livslängd. Då kan de få ha den som en gosig vovve utan att det inträffar tråkigheter.

  Tack! 🙂

  • Hej Marcus, Tack för en utförlig och saklig kommentar!

   Mycket intressant det du nämner om ”körkort” för hunden. En kreativ idé som inte låter helt fel. Frågan är bara hur det skulle se ut i praktiken och vilka som skulle utfärda ett sådant körkort. Svenska Kenneklubben kan vara ett alternativ, eller möjligtvis polisen som med andra vanliga körkort, jag är inte helt säker.

   Kul att du tycker om artikeln i helhet och bra att du berättar om vad som inte kändes riktigt 100. Nu när du säger det förstår jag vad du menar. Visserligen har den ett dåligt rykte, rent objektivt, men som du säger är det sannolikt att det tolkas som ett oförtjänt dåligt rykte. Jag ska se över artikeln och kolla om det är något som behöver ändras på.

   Tack än en gång för din kommentar.

   /William, Djursajten

 • Never gave the breed the chance before as their reputation is bad. Took care of a 1 year old who was completely ruined and scared but never have I ever had such a fun breed. Have had my dog for almost 5 years and he will be 6 years old. Fun kind and incredibly easy to learn breed that loves to learn and follows its owner and does everything to please human control. best breed I have ever had.

 • Vill bara berätta att pitbull är nog en av dom kärleksfullaste hundraser som finns. Vår gosnos Chico fyller 15 år den 5 mars. Han har tillfört så mycket i mångas liv.

 • Har haft flertalet hundar i mitt liv. Växte upp med Yorkshire terriers, min första egna hund var en Border Collie mix & min senaste hund är en ”pitbull” i bemärkelsen att den ser ut som en riktig APBT, beter sig som en riktigt APBT och så vidare. Dock är Doris ej renrasig (och jag skulle vilja hävda att det _finns inga renrasiga APBT_ i Sverige).

  De som hävdar att pitbulls finns i Sverige brukar ge exempel på hundar som mycket mer liknar Amstaff eller Amstaffblandraser, då ofta VÄLDIGT ”stockiga” – APBT är atletiska först och främst, inte jättebreda käkar osv, dock väldigt starka hundar för sin storlek.

  Med det sagt; Doris är den överlägset mest fantastiska hund jag haft. Lyhördheten är otrolig. Att lära henne trick som spela död, rulla runt, sitt, sitt fint, backa, fot, ligg, ligg mark, spåra, skälla på kommando, med mycket mycket mer, har varit en fröjd. Oerhört lyhörd och lättlärd, både när det kommer till språkliga kommandon men även teckenspråk med händerna (alla kommandon kan också ges endast med handtecken) – därav rekommendationerna från människor att man ska göra saker med dessa hundar. Ofta behöver inte ens vara fysisk aktivitet, utan en strukturerad aktivitet av något slag som helst (dvs, använda hjärnan, som vid spårning, eller övriga cirkuskonster). Har lekt mycket agility (finns billiga agilityset man kan sätta upp om man har tillgång till trädgård, springa mellan pinnar, hoppa häck och så vidare).

  Doris är en högenergisk hund och som honhund är hon inte alls lika djuraggressiv och jag spenderade mycket tid med att socialisera henne med andra djur och hundar som liten (hon växte upp med marsvin) så hennes ”prey drive” är relativt låg (bortsett från harar och katter, vilket är varför jag inte går med henne lös) och kommer överens mycket väl med hundar – och som honhund kommer överens mycket väl med valpar.

  Jag kan rekommendera rasen väldigt mycket, men inte som första hund och inte om du inte tänker aktivera hunden – inte för att jag tror att hunden kommer bli ett problem, utan mer om att hunden förtjänar den aktiviteten med den bakgrunden den har.

  Om du vill få en kompanjon som du vill lära mycket, göra mycket med, då är rasen kanon. Min Doris kommer överens alldeles utmärkt med mina föräldrars yorkshire terriers (hanar), mycket tack vare mitt tidiga jobb med socialisering, vilket andra människor alltid tycker ser roligt ut när vi är ute och går tillsammans.

  Annars är Doris en riktig knähund och vill gärna sitta i knät på mina syskonbarn som är i 8-12 års åldern. Så rasen är mycket, mycket människovänlig.

  Slutligen får man den hund man förtjänar också, det bör man vara medveten om.

 • Vi äger en renrasig APBT, hon är registrerad i ADBA och är 1,5år gammal. Hon älskar allt och alla. Ett riktigt energiknippe som nästan aldrig blir trött. Har gått på två valpkurser på brukshundsklubben med henne när hon var yngre och det gick bra, hon är inte aggressiv mot andra hundar. Vi har två små barn (0 och 3år) och en katt, detta fungerar bra.

  För några veckor sedan cyklade jag med vår hund i cykelkoppel, då kom en schäferliknande lösspringande hund och springer efter oss. Jag försöker trampa fortare för att vi ska komma bort från den lösa hunden men den hinner ikapp oss och biter min hund över ryggen. Min hund väger 15,5kg och hon släpas framåt av mig och cykelns vikt samtidigt som den attackerade hunden som troligtvis väger minst det dubbla hänger sig fast i hennes rygg. Min hund morrar och försöker försvara sig men hon har svårt att vända sig.
  Jag stannar cykeln samtidigt som jag skriker NEJ och FY mot den attackerande hunden. Den släpper taget och ägaren kommer fram och lägger ner sin hund. Min hund trodde att jag skrek åt henne så hon biter inte tillbaka. Så det är inte alltid ”kamphunden” som anfaller och biter.

  • Hej Paul,

   Det lät inte alls roligt och jag hoppas att din vovve mår bra och klarar sig utan några bestående skador.

   Tack för att du delar med dig av dina upplevelser.

   /Hälsningar William, Djursajten

  • Min Pitbull är livrädd för små bjäbbiga hundar som chihuahua och småspetsar och pug. Småhundsägare har ingen kontroll på sina små söta monster och hånflinar bara lite ursäktande när dom inte kan få tyst på dem. Bidrar till att både jag och hunden aundviker möte med dessa små otrevliga raser.

 • Eftersom hundarna riskerar att hamna i fel händer bör de förbjudas. Det finns gott om andra raser att välja på.
  Snäll hemma hos flocken men beredd att attackera pga av lättväckta impulser att slåss.

 • Klart vi inte ska förbjuda en ras bara för att det är en kamphund. Bra att jaga,tex,vildsvin med. Har man som ”sällskaps” hund kan några bildäck vara bra att kampa med för att bränna energi. Bra ägare bra hund

 • APBT är inte en stor hund. Det är en relativt liten hund. Golden Retriever, Rottweiler, American Staffordshire Terrier – är alla större hundraser.

  Tips för hundägare som vill skaffa en Pitbull; den ska socialiseras tidigt, alla skyddegenskaper ska motverkas, dvs, lär den att inte vakta din tomt osv, den ska alltså inte skälla på allt som går förbi, lek mycket (_mycket_) med hunden både mentala lekar och fysiska vid tidig ålder, så att du lär den tidigt att det är du som sätter gränserna. Bitövningar som valp kan rekommenderas, upp till 4-5 månader, dvs, stoppa fingrar och händer i munnen för att kommunicera och lära sätta gränser. Hunden ska förstå att det gör ont att bli biten – kom ihåg att munnen för en hund är som våra händer, det är naturligt för dom att använda den, därför behöver man lära den att när det kommer till bus, lek men även allt annat, så ska hunden förstå att man är försiktig med händer och fingrar. Det här räcker rätt långt. Använd positiv förstärkning för att lära den detta.

  Alla gränssättande övningar ska ske med positiv förstärkning, inte negativ.

  Detta är tips man kan ge för alla hundraser, men jag vill framför allt poängtera dom för denna av flera anledningar; den största är att om du skaffar dig en Pitbull (i Sverige: blandras) så är du nu ambassadör för rasen. Det är ditt ansvar och din nu livslånga tiden för hunden uppgift att se till att bilden av rasen förbättras.

  Slutligen om du ska skaffa en Pitbull (blandras, i Sverige), skaffa en tik. De är generellt lättare att lära, ofta lite mindre och kommer inte med typiska hanhundsbeteenden. Jag kan garantera dig att du inte kommer ångra dig. Då får en energisk, otroligt socialt uppsökande hund men samtidigt som riskbeteenden är mindre bland tikar.

  Jag är husse till Pitbull sen 10 år tillbaka. Bor tillsammans med Yorkshire Terriers och umgås med Jack Russell ofta (morbrors hund) men även med 3 gånger så stora hundar (Mastiffs). Doris är favoriten på den veterinärklinik hon är regelbunden kund hos (då, denna rasen tyvärr är överrepresenterade för saker som t.ex. allergi), något som jag får höra ofta och många, då hon haft blodöra 3 gånger pga allergin.

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  Djursajten
  >
  Tack för att du läste artikeln: Amerikansk Pitbullterrier – Rasen som vägras godkännas i Sverige